Kraj pod czerwoną gwiazdą". Korea Północna jako współczesny reżim totalitarny

master
dc.abstract.enMy work involves the operation of North Korea as a modern totalitarian regime. North Korea - Democratic is the only totalitarian state, which has survived unchanged for over sixty years. This regime, as no other has characteristics that have ensured his survival.The work consists of five chapters.The first chapter contains general points about totalitarianism. Present here the origins of the concept, characteristics and common to all known varieties of totalitarianism. Explain what is the phenomenon of Korean communism and why it arose and kept it just in this part of the globe.The second chapter contains information on the historical conditions of a totalitarian regime. Korean War, the implications for the future fate of this country. This conflict was on a pedestal form of Kim Il Sung - founder of the present regime. Great Chief using the conflict, has strengthened his position as a great leader and became the creator of his own conception of communism. One of subsections describe his philosophies on all spheres of life of the human and the development of emergency in the world worship.The third chapter shows the operating principles of a totalitarian state in a North Korean. It describes the nature and characteristics of the totalitarian regime in the Korean issue. It will shake the cult of the problem and try to answer the question why it took such a scale, and what makes a great leader of the citizens of Korea are able to give their lives. Characterize the activities of the Labour Party of Korea, the system of social control and state propaganda. Much attention is devoted to the analysis of the North Korean economy, including the position of the arms industry.In the fourth chapter shows the situation for fundamental human rights. Confucian model of human rights that makes what we believe is a crime, for Asians may be a little prejudiced. I will describe the characteristics of the concentration camps and issues of hunger and malnutrition in the Korean population. It also presents a question concerning the position of women in this country.The last chapter contains the answer to the question of whether North Korea is a a threat to the world? On the basis of different variables, I will try to answer the question whether the North Korean regime is able to survive and destruction awaits him.North Korean regime is primarily the story of people who are slaves to the system. I hope that by describing the system of that country, a little familiarize the conditions under which they must live millions of innocent citizens.pl
dc.abstract.plMoja praca dotyczy funkcjonowania Korei Północnej, jako współczesnego reżimu totalitarnego. Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna to jedyne państwo totalitarne, które przetrwało w niezmienionej formie od ponad sześćdziesięciu lat. Reżim ten, jak żaden inny posiada cechy, które zagwarantowały mu przetrwanie. Praca składa się z pięciu rozdziałów.Pierwszy rozdział zawiera ogólne treści dotyczące totalitaryzmu. Przedstawię tutaj genezę tego pojęcia oraz cechy charakterystyczne i wspólne dla wszystkich znanych nam odmian totalitaryzmów. Wyjaśnię, na czym polega fenomen komunizmu koreańskiego i dlaczego zaistniał i utrzymuje się on akurat w tej części globu. Drugi rozdział zawiera informacje dotyczące historycznego uwarunkowania reżimu totalitarnego. Przedstawię skutki wojny koreańskie na przyszłe losy tego państwa. Konflikt ten wyniósł na piedestał postać Kim Ir Sena – twórcę dzisiejszego reżimu. Wielki Wódz wykorzystując konflikt, umocnił swoją pozycje, jako Wielki Wódz oraz stał się twórcą własnej koncepcji komunizmu. Jeden z podrozdziałów opisuje jego filozofie dotyczącą wszystkich sfer życia jednostki ludzkiej oraz proces tworzenia wyjątkowego na skale światową kultu. Trzeci rozdział pokaże zasady funkcjonowania totalitarnego państwa, w warunkach północnokoreańskich. Opisuję on charakter i cechy totalitarnego reżimu w wydaniu koreańskim. Poruszę w nim problem kultu jednostki, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przybrał on taką skale oraz co sprawia, że za Wielkiego Wodza obywatele Korei są w stanie oddać życie. Scharakteryzuje działalności Partii Pracy Korei, system społecznej kontroli oraz państwową propagandę. Sporo uwagi poświęcę także analizie północnokoreańskiej gospodarki, włącznie z pozycją przemysłu zbrojeniowego. W czwartym rozdziale przedstawię sytuacje przestrzegania podstawowych praw człowieka. Konfucjański model praw człowieka sprawia, że to, co według nas jest zbrodnią, dla Azjatów może być niewielkim naruszeniem. Opiszę specyfikę obozów koncentracyjnych oraz kwestie głodu i niedożywienia koreańskiej ludności. Przedstawię także sprawę dotyczącą pozycji kobiet w tym kraju.Ostatni rozdział zawiera odpowiedź na pytanie czy Korea Północna stanowi zagrożenie dla świata? Na podstawie różnych zmiennych postaram się odpowiedzieć na pytanie czy północnokoreański reżim jest w stanie przetrwać czy czeka go zagłada.Reżim północnokoreański to przede wszystkim historia ludzi, którzy są niewolnikami systemu. Mam nadziej, że opisując system tego państwa, choć trochę przybliżę warunki, w jakich muszą żyć miliony niewinnych obywateli.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.contributor.authorKajdas, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerStoczewska, Barbara - 132111 pl
dc.contributor.reviewerBednarczyk, Bogusława - 101221 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:37:26Z
dc.date.available2020-07-23T23:37:26Z
dc.date.submitted2012-07-11pl
dc.fieldofstudystudia nad rozwojempl
dc.identifier.apddiploma-65343-85686pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178859
dc.languagepolpl
dc.subject.enNorth Koreapl
dc.subject.plKorea Północnapl
dc.titleKraj pod czerwoną gwiazdą". Korea Północna jako współczesny reżim totalitarnypl
dc.title.alternativeCountry under the red star. North Korea as a modern totalitarian regimepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My work involves the operation of North Korea as a modern totalitarian regime. North Korea - Democratic is the only totalitarian state, which has survived unchanged for over sixty years. This regime, as no other has characteristics that have ensured his survival.The work consists of five chapters.The first chapter contains general points about totalitarianism. Present here the origins of the concept, characteristics and common to all known varieties of totalitarianism. Explain what is the phenomenon of Korean communism and why it arose and kept it just in this part of the globe.The second chapter contains information on the historical conditions of a totalitarian regime. Korean War, the implications for the future fate of this country. This conflict was on a pedestal form of Kim Il Sung - founder of the present regime. Great Chief using the conflict, has strengthened his position as a great leader and became the creator of his own conception of communism. One of subsections describe his philosophies on all spheres of life of the human and the development of emergency in the world worship.The third chapter shows the operating principles of a totalitarian state in a North Korean. It describes the nature and characteristics of the totalitarian regime in the Korean issue. It will shake the cult of the problem and try to answer the question why it took such a scale, and what makes a great leader of the citizens of Korea are able to give their lives. Characterize the activities of the Labour Party of Korea, the system of social control and state propaganda. Much attention is devoted to the analysis of the North Korean economy, including the position of the arms industry.In the fourth chapter shows the situation for fundamental human rights. Confucian model of human rights that makes what we believe is a crime, for Asians may be a little prejudiced. I will describe the characteristics of the concentration camps and issues of hunger and malnutrition in the Korean population. It also presents a question concerning the position of women in this country.The last chapter contains the answer to the question of whether North Korea is a a threat to the world? On the basis of different variables, I will try to answer the question whether the North Korean regime is able to survive and destruction awaits him.North Korean regime is primarily the story of people who are slaves to the system. I hope that by describing the system of that country, a little familiarize the conditions under which they must live millions of innocent citizens.
dc.abstract.plpl
Moja praca dotyczy funkcjonowania Korei Północnej, jako współczesnego reżimu totalitarnego. Koreańska Republika Ludowo – Demokratyczna to jedyne państwo totalitarne, które przetrwało w niezmienionej formie od ponad sześćdziesięciu lat. Reżim ten, jak żaden inny posiada cechy, które zagwarantowały mu przetrwanie. Praca składa się z pięciu rozdziałów.Pierwszy rozdział zawiera ogólne treści dotyczące totalitaryzmu. Przedstawię tutaj genezę tego pojęcia oraz cechy charakterystyczne i wspólne dla wszystkich znanych nam odmian totalitaryzmów. Wyjaśnię, na czym polega fenomen komunizmu koreańskiego i dlaczego zaistniał i utrzymuje się on akurat w tej części globu. Drugi rozdział zawiera informacje dotyczące historycznego uwarunkowania reżimu totalitarnego. Przedstawię skutki wojny koreańskie na przyszłe losy tego państwa. Konflikt ten wyniósł na piedestał postać Kim Ir Sena – twórcę dzisiejszego reżimu. Wielki Wódz wykorzystując konflikt, umocnił swoją pozycje, jako Wielki Wódz oraz stał się twórcą własnej koncepcji komunizmu. Jeden z podrozdziałów opisuje jego filozofie dotyczącą wszystkich sfer życia jednostki ludzkiej oraz proces tworzenia wyjątkowego na skale światową kultu. Trzeci rozdział pokaże zasady funkcjonowania totalitarnego państwa, w warunkach północnokoreańskich. Opisuję on charakter i cechy totalitarnego reżimu w wydaniu koreańskim. Poruszę w nim problem kultu jednostki, a także postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego przybrał on taką skale oraz co sprawia, że za Wielkiego Wodza obywatele Korei są w stanie oddać życie. Scharakteryzuje działalności Partii Pracy Korei, system społecznej kontroli oraz państwową propagandę. Sporo uwagi poświęcę także analizie północnokoreańskiej gospodarki, włącznie z pozycją przemysłu zbrojeniowego. W czwartym rozdziale przedstawię sytuacje przestrzegania podstawowych praw człowieka. Konfucjański model praw człowieka sprawia, że to, co według nas jest zbrodnią, dla Azjatów może być niewielkim naruszeniem. Opiszę specyfikę obozów koncentracyjnych oraz kwestie głodu i niedożywienia koreańskiej ludności. Przedstawię także sprawę dotyczącą pozycji kobiet w tym kraju.Ostatni rozdział zawiera odpowiedź na pytanie czy Korea Północna stanowi zagrożenie dla świata? Na podstawie różnych zmiennych postaram się odpowiedzieć na pytanie czy północnokoreański reżim jest w stanie przetrwać czy czeka go zagłada.Reżim północnokoreański to przede wszystkim historia ludzi, którzy są niewolnikami systemu. Mam nadziej, że opisując system tego państwa, choć trochę przybliżę warunki, w jakich muszą żyć miliony niewinnych obywateli.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.contributor.advisorpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.contributor.authorpl
Kajdas, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Stoczewska, Barbara - 132111
dc.contributor.reviewerpl
Bednarczyk, Bogusława - 101221
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:37:26Z
dc.date.available
2020-07-23T23:37:26Z
dc.date.submittedpl
2012-07-11
dc.fieldofstudypl
studia nad rozwojem
dc.identifier.apdpl
diploma-65343-85686
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178859
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
North Korea
dc.subject.plpl
Korea Północna
dc.titlepl
Kraj pod czerwoną gwiazdą". Korea Północna jako współczesny reżim totalitarny
dc.title.alternativepl
Country under the red star. North Korea as a modern totalitarian regime
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
536
Views per month
Views per city
Warsaw
55
Wroclaw
22
Katowice
20
Poznan
18
Krakow
13
Gdansk
12
Lodz
8
Olsztyn
8
Shostka
8
Częstochowa
5

No access

No Thumbnail Available