Zaburzenia emocjonalno-behavioralne młodzieży ponadgimnazjalnej

master
dc.abstract.enThe aim of this study is revealing factors which determine emotional and behavioral disorders among high school youth. The study is composed of three chapters. The theoretical chapter concerns the social maladjustment, its symptoms, typology, deviation theory and maladjustment reasons. The methodological chapter contains research issue, hypothesis, variables, indicators, research methods and tools and research organization. The last chapter contains the analysis of research results. Researches were carried out in Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej in Rakowice Wielkie and Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych in Lwówek Śląski. 118 students were examined by using the self-assessment questionnaire YSR T.M. Achenbach’s and the self-created pool. The research results present the characteristic of social and behavioral disorders and all conditionings which determine it.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie czynników determinujących zaburzenia emocjonalno-behawioralne u młodzieży ponadgimnazjalnej. Praca składa sięz trzech rozdziałów. Rozdział teoretyczny dotyczy niedostosowania społecznego, jego symptomów, typologii, teorii dewiacji i przyczyn niedostosowania. Rozdział metodologiczny zawiera m.in. problematykę badawczą, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody i narzędzia badawcze oraz organizację badań. Ostatni rozdział to analiza wyników badań. Badania przeprowadzono w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych we Lwówku Śląskim. Przebadano 118 uczniów przy pomocy kwestionariusza samooceny YSR T.M. Achenbacha oraz stworzonej w tym celu ankiety. Wyniki badań ukazują charakterystykę zaburzeń emocjonalno-behawioralnych, a także wszelkie uwarunkowania determinujące zaburzenia w zachowania.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.contributor.advisorWysocka, Ewapl
dc.contributor.authorZawrotniak, Nataliapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerWysocka, Ewapl
dc.contributor.reviewerKusztal, Justyna - 129797 pl
dc.date.accessioned2020-07-23T23:25:47Z
dc.date.available2020-07-23T23:25:47Z
dc.date.submitted2012-06-25pl
dc.fieldofstudypedagogika resocjalizacyjnapl
dc.identifier.apddiploma-65152-133533pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178674
dc.languagepolpl
dc.subject.enDisorders emotional and behavioral, youth, the social maladjustmentpl
dc.subject.plzaburzenia emocjonalno-behawioralne, młodzież, niedostosowanie społecznepl
dc.titleZaburzenia emocjonalno-behavioralne młodzieży ponadgimnazjalnejpl
dc.title.alternativeDisorders emotional and behavioral among high school youth.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of this study is revealing factors which determine emotional and behavioral disorders among high school youth. The study is composed of three chapters. The theoretical chapter concerns the social maladjustment, its symptoms, typology, deviation theory and maladjustment reasons. The methodological chapter contains research issue, hypothesis, variables, indicators, research methods and tools and research organization. The last chapter contains the analysis of research results. Researches were carried out in Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej in Rakowice Wielkie and Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych in Lwówek Śląski. 118 students were examined by using the self-assessment questionnaire YSR T.M. Achenbach’s and the self-created pool. The research results present the characteristic of social and behavioral disorders and all conditionings which determine it.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy dyplomowej jest ukazanie czynników determinujących zaburzenia emocjonalno-behawioralne u młodzieży ponadgimnazjalnej. Praca składa sięz trzech rozdziałów. Rozdział teoretyczny dotyczy niedostosowania społecznego, jego symptomów, typologii, teorii dewiacji i przyczyn niedostosowania. Rozdział metodologiczny zawiera m.in. problematykę badawczą, hipotezy, zmienne, wskaźniki, metody i narzędzia badawcze oraz organizację badań. Ostatni rozdział to analiza wyników badań. Badania przeprowadzono w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych im. Kombatantów Ziemi Lwóweckiej w Rakowicach Wielkich oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcącychi Zawodowych we Lwówku Śląskim. Przebadano 118 uczniów przy pomocy kwestionariusza samooceny YSR T.M. Achenbacha oraz stworzonej w tym celu ankiety. Wyniki badań ukazują charakterystykę zaburzeń emocjonalno-behawioralnych, a także wszelkie uwarunkowania determinujące zaburzenia w zachowania.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.contributor.advisorpl
Wysocka, Ewa
dc.contributor.authorpl
Zawrotniak, Natalia
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Wysocka, Ewa
dc.contributor.reviewerpl
Kusztal, Justyna - 129797
dc.date.accessioned
2020-07-23T23:25:47Z
dc.date.available
2020-07-23T23:25:47Z
dc.date.submittedpl
2012-06-25
dc.fieldofstudypl
pedagogika resocjalizacyjna
dc.identifier.apdpl
diploma-65152-133533
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/178674
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Disorders emotional and behavioral, youth, the social maladjustment
dc.subject.plpl
zaburzenia emocjonalno-behawioralne, młodzież, niedostosowanie społeczne
dc.titlepl
Zaburzenia emocjonalno-behavioralne młodzieży ponadgimnazjalnej
dc.title.alternativepl
Disorders emotional and behavioral among high school youth.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Krakow
3
Wroclaw
3
Chandler
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gdansk
1
Mielec
1
Ostrów Wielkopolski
1
Pila
1
Szczercow
1

No access

No Thumbnail Available