Rejon Wzgórz Tokajskich oraz Karpacki Szlak Wina jako przykład obszaru atrakcyjnego dla turystyki winiarskiej

master
dc.abstract.enThe main purpose of master thesis is to show the region of Tokaj Mountains as a destination place for wine tourism, because of its natural and cultural conditions. Taking into account the rich history of the region, mainly related to trade in wine and designing trade routes, the author of the work attempted to create the outline of the tourist product, which is the Carpathian Wine Route.The study area is taken in vineyards at the foot of the Zemplin Mountains in the Carpathian Mountains and due to the proposed wine route, chosen from the southern Polish cities of eastern Slovakia to the north-eastern Hungary, where the above-mentioned area.The master thesis consists of six main chapters, the first of which describes the purpose of work, the area and research method. The second chapter presents the history of wine and wine-growing spread in the world. The next chapter characterized enotourism, that is the wine tourism. The fourth chapter is a description of the natural conditions of the wine region of Tokaj-Hegyalja along with its history and tourist values. The fifth chapter presents the Polish-Hungarian relations in reference to the wine trade and the proposal of the Carpathian Wine Road. The last chapter is a summary, which contains the conclusions.pl
dc.abstract.otherGłównym celem pracy jest ukazanie rejonu Gór Tokajskich jako miejsca docelowego dla turystyki winiarskiej, ze względu na jego przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania. Biorąc pod uwagę bogatą historię rejonu, związaną w głównej mierze z handlem winem i wytyczanymi traktami kupieckimi, autor pracy podjął próbę stworzenia zarysu produktu turystycznego, jakim jest Karpacki Szlak Wina.Badaniami został objęty rejon uprawy winorośli u podnóży Gór Zemplińskich w Karpatach oraz ze względu na proponowaną trasę wędrówkami szlakiem wina, wybrane miejscowości od południowej Polski przez wschodnią Słowację do północno-wschodnich Węgier, gdzie znajduje się wyżej wymieniony rejon.Praca składa się z sześciu głównych rozdziałów, z których pierwszy opisuje cel pracy, obszar i metodę badań. Rozdział drugi przedstawia historię wina i rozprzestrzenianie się uprawy winorośli na świecie. W kolejnym rozdziale scharakteryzowana została enoturystyka, czyli turystyka winiarska. Rozdział czwarty jest opisem warunków przyrodniczych winiarskiego rejonu Tokaj-Hegyalja wraz z jego historią i walorami turystycznymi. Piąty rozdział przedstawia stosunki polsko-węgierskie w nawiązaniu do handlu winem oraz propozycję Karpackiego Szlaku Wina. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym zawarto wnioski.pl
dc.affiliationWydział Geografii i Geologiipl
dc.contributor.advisorBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.contributor.authorRadwański, Marcinpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WGGpl
dc.contributor.reviewerFaracik, Robert - 127883 pl
dc.contributor.reviewerBalon, Jarosław - 127178 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:27:35Z
dc.date.available2020-07-21T23:27:35Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudyturystykapl
dc.identifier.apddiploma-62818-26701pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176373
dc.subject.enenotourism, wine tourism, tokaj, Carpathian Wine Route, wine tradepl
dc.subject.otherenoturystyka, turystyka winiarska, tokaj, Karpacki Szlak Wina, handel winempl
dc.titleRejon Wzgórz Tokajskich oraz Karpacki Szlak Wina jako przykład obszaru atrakcyjnego dla turystyki winiarskiejpl
dc.title.alternativeTokaj Hills region and Carpathian Wine Route as an example of attractive area for wine tourismpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of master thesis is to show the region of Tokaj Mountains as a destination place for wine tourism, because of its natural and cultural conditions. Taking into account the rich history of the region, mainly related to trade in wine and designing trade routes, the author of the work attempted to create the outline of the tourist product, which is the Carpathian Wine Route.The study area is taken in vineyards at the foot of the Zemplin Mountains in the Carpathian Mountains and due to the proposed wine route, chosen from the southern Polish cities of eastern Slovakia to the north-eastern Hungary, where the above-mentioned area.The master thesis consists of six main chapters, the first of which describes the purpose of work, the area and research method. The second chapter presents the history of wine and wine-growing spread in the world. The next chapter characterized enotourism, that is the wine tourism. The fourth chapter is a description of the natural conditions of the wine region of Tokaj-Hegyalja along with its history and tourist values. The fifth chapter presents the Polish-Hungarian relations in reference to the wine trade and the proposal of the Carpathian Wine Road. The last chapter is a summary, which contains the conclusions.
dc.abstract.otherpl
Głównym celem pracy jest ukazanie rejonu Gór Tokajskich jako miejsca docelowego dla turystyki winiarskiej, ze względu na jego przyrodnicze i kulturowe uwarunkowania. Biorąc pod uwagę bogatą historię rejonu, związaną w głównej mierze z handlem winem i wytyczanymi traktami kupieckimi, autor pracy podjął próbę stworzenia zarysu produktu turystycznego, jakim jest Karpacki Szlak Wina.Badaniami został objęty rejon uprawy winorośli u podnóży Gór Zemplińskich w Karpatach oraz ze względu na proponowaną trasę wędrówkami szlakiem wina, wybrane miejscowości od południowej Polski przez wschodnią Słowację do północno-wschodnich Węgier, gdzie znajduje się wyżej wymieniony rejon.Praca składa się z sześciu głównych rozdziałów, z których pierwszy opisuje cel pracy, obszar i metodę badań. Rozdział drugi przedstawia historię wina i rozprzestrzenianie się uprawy winorośli na świecie. W kolejnym rozdziale scharakteryzowana została enoturystyka, czyli turystyka winiarska. Rozdział czwarty jest opisem warunków przyrodniczych winiarskiego rejonu Tokaj-Hegyalja wraz z jego historią i walorami turystycznymi. Piąty rozdział przedstawia stosunki polsko-węgierskie w nawiązaniu do handlu winem oraz propozycję Karpackiego Szlaku Wina. Ostatnim rozdziałem jest podsumowanie, w którym zawarto wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Geografii i Geologii
dc.contributor.advisorpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.contributor.authorpl
Radwański, Marcin
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WGG
dc.contributor.reviewerpl
Faracik, Robert - 127883
dc.contributor.reviewerpl
Balon, Jarosław - 127178
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:27:35Z
dc.date.available
2020-07-21T23:27:35Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
turystyka
dc.identifier.apdpl
diploma-62818-26701
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176373
dc.subject.enpl
enotourism, wine tourism, tokaj, Carpathian Wine Route, wine trade
dc.subject.otherpl
enoturystyka, turystyka winiarska, tokaj, Karpacki Szlak Wina, handel winem
dc.titlepl
Rejon Wzgórz Tokajskich oraz Karpacki Szlak Wina jako przykład obszaru atrakcyjnego dla turystyki winiarskiej
dc.title.alternativepl
Tokaj Hills region and Carpathian Wine Route as an example of attractive area for wine tourism
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
20
Views per month
Views per city
Koszalin
6
Bydgoszcz
2
Krakow
2
Poznan
2
Płock
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available