KRYZYSY ZADŁUŻENIOWE I SPOSOBY WYCHODZENIA NA PRZYKŁADZIE GRECJI I IRLANDII

licenciate
dc.abstract.enIn this work were characterized debt crises. Described the role of the state in economics in economic thought, the major causes of crises and crises from the past selection. Analyzed the causes, course and possible solutions to the crises in Greece and Ireland. It was shown that the debt crisis is the result of state action.pl
dc.abstract.otherW pracy zostało scharakteryzowane zagadnienie kryzysów zadłużeniowych. Opisano rolę państwa w gospodarce w twórczości szkół ekonomicznych, główne przyczyny występowania kryzysów i wybrane kryzysy z przeszłości. Poddano analizie przyczyny, przebieg i możliwe rozwiązania kryzysów w Grecji i Irlandii. Wykazano, że kryzys zadłużeniowy to rezultat działalności państwa.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.contributor.authorŁastowiecki, Kazimierzpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTrojak, Mariusz - 132421 pl
dc.contributor.reviewerŁasak, Piotr - 174451 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T23:27:31Z
dc.date.available2020-07-21T23:27:31Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyekonomia międzynarodowapl
dc.identifier.apddiploma-62817-67491pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176372
dc.subject.encrisis, debt crisis, Greece, Irelandpl
dc.subject.otherkryzys, kryzys zadłużeniowy, Grecja, Irlandiapl
dc.titleKRYZYSY ZADŁUŻENIOWE I SPOSOBY WYCHODZENIA NA PRZYKŁADZIE GRECJI I IRLANDIIpl
dc.title.alternativeDEBT CRISES AND EXITING METHODS ON THE EXAMPLE OF GREECE AND IRELANDpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this work were characterized debt crises. Described the role of the state in economics in economic thought, the major causes of crises and crises from the past selection. Analyzed the causes, course and possible solutions to the crises in Greece and Ireland. It was shown that the debt crisis is the result of state action.
dc.abstract.otherpl
W pracy zostało scharakteryzowane zagadnienie kryzysów zadłużeniowych. Opisano rolę państwa w gospodarce w twórczości szkół ekonomicznych, główne przyczyny występowania kryzysów i wybrane kryzysy z przeszłości. Poddano analizie przyczyny, przebieg i możliwe rozwiązania kryzysów w Grecji i Irlandii. Wykazano, że kryzys zadłużeniowy to rezultat działalności państwa.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.contributor.authorpl
Łastowiecki, Kazimierz
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Trojak, Mariusz - 132421
dc.contributor.reviewerpl
Łasak, Piotr - 174451
dc.date.accessioned
2020-07-21T23:27:31Z
dc.date.available
2020-07-21T23:27:31Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
ekonomia międzynarodowa
dc.identifier.apdpl
diploma-62817-67491
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/176372
dc.subject.enpl
crisis, debt crisis, Greece, Ireland
dc.subject.otherpl
kryzys, kryzys zadłużeniowy, Grecja, Irlandia
dc.titlepl
KRYZYSY ZADŁUŻENIOWE I SPOSOBY WYCHODZENIA NA PRZYKŁADZIE GRECJI I IRLANDII
dc.title.alternativepl
DEBT CRISES AND EXITING METHODS ON THE EXAMPLE OF GREECE AND IRELAND
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Paprotnia
2
Wroclaw
2
Chełmża
1
Des Moines
1
Dublin
1
Kluczbork
1

No access

No Thumbnail Available