Wpływ mediów a wizje przyszłości młodych ludzi w społeczeństwie informacyjnym

master
dc.abstract.enIn this thesis I consider the question of young people's visions of future in the information society and the impact of media, according to an active-audience category. In the first chapter I approach basic theoretical issues connected with social communication, which are: a brief description of the information society (or media society), which is a backgrund of my research and explanation of the basic concepts such as: social communication, media communication and media convergence. I also refer to four models of communication that are important because of the different communication paradigms they represent. In the thesis I do not pick only one of them as they all seem to be useful in interpretation of the research results. Thereafter I concentrate on active-audince category and uses-and-gratifications approach which are also significant in terms of researching new media consumers. The main theoretical backdrop of my research about the impact of media on the youth, is Erving Goffman's frame analysis, which I describe at the end of the chapter. Inspired by Goffman's theory I investigate if, and how, social cues generated by media influence young people's expectations of the future and how they impact their life choices. Therefore, people I interview during two focused group interviews (FGIs), are college students and high school students, who are in specific moments of their lives when they have to make important decisions concenrnig their future and step in adulthood.In chapter two, I explain the methodology of my research – the aim, basic questions, hypothesis, variables and indicators. Subsequently, the third chapter contains analysis of data gathered in the research and interpretation of the results. Summing up the thesis, I list and confront the values of college and high school students, wchich direct them when making big life-changing decisions concerning studying and the first job in their profession.pl
dc.abstract.otherW niniejszej pracy podejmuję kwestię wpływu mediów na młodych ludzi i ich wizje przyszłości w społeczeństwie informacyjnym, uwzględniając kategorię aktywnych odbiorców. W rozdziale pierwszym skupiam się na podstawach teoretycznych zagadnień związanych z komunikowaniem społecznym. Opisuję krótko czym charakteryzuje się społeczeństwo informacyjne (bądź medialne), które stanowi kontekst badania, a także wyjaśniam podstawowe pojęcia, takie jak: komunikowanie społeczne, komunikowanie medialne czy konwergencja mediów. Ponadto przypominam cztery podstawowe modele komunikowania, które wydają mi się ważne, z punktu widzenia różnych paradygmatów komunikacyjnych, które one reprezentują. W swojej pracy nie opowiadam się tylko za jednym z nich, ponieważ każdy wydaje mi się przydatny w późniejszej interpretacji wyników badania. Następnie zajmuję się kategorią aktywnych odbiorców i koncepcją użycia i nagrody, które również są istotne w badaniu odbiorców nowych mediów. Głównym zapleczem teoretycznym moich badań nad wpływem mediów na młodych ludzi jest analiza ramowa Ervinga Goffmana, którą przedstawię na końcu rozdziału. Inspirując się teorią Goffmana, badam czy, i w jaki sposób sygnały płynące z treści medialnych wpływają na oczekiwania dotyczące przyszłości młodych ludzi i jak wpływa to na ich wybory życiowe. W związku z tym, przedmiotem mojego badania są młodzi ludzie – licealiści i studenci – wkraczający w dorosłość, którzy stoją przed dokonaniem ważnych wyborów dotyczących swojej przyszłości.W rozdziale drugim przedstawiam podstawy metodologiczne badania – określam cel, podstawowe pytania badawcze, hipotezę, zmienne oraz wskaźniki. W ramach badań przeprowadziłam dwa zogniskowane wywiady grupowe (focusy), jeden ze studentami i jeden z licealistami. W trzecim rozdziale natomiast zajmuję się analizą zebranego podczas wywiadów materiału badawczego oraz staram się zinterpretować wyniki badań. Efektem badań jest wykaz i porównanie głównych wartości, jakimi kierują się licealiści i studenci przy dokonywaniu wyborów życiowych, jakimi są wybór kierunku studiów oraz podjęcie pierwszej pracy w zawodzie.pl
dc.affiliationWydział Filozoficznypl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.contributor.authorBradecka, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF5pl
dc.contributor.reviewerGadowska, Kaja - 100798 pl
dc.contributor.reviewerSkąpska, Grażyna - 131895 pl
dc.date.accessioned2020-07-21T22:43:31Z
dc.date.available2020-07-21T22:43:31Z
dc.date.submitted2011-10-27pl
dc.fieldofstudysocjologiapl
dc.fieldofstudykomunikowanie społecznepl
dc.identifier.apddiploma-62052-69250pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175674
dc.subject.eninformation society, young people's values, the impact of media, visions of the future, frame analysispl
dc.subject.otherspołeczeństwo informacyjne, wartości młodych ludzi, wpływ mediów, wizje przyszłości, analiza ramowapl
dc.titleWpływ mediów a wizje przyszłości młodych ludzi w społeczeństwie informacyjnympl
dc.title.alternativeYoung people's visions of the future in the information society and the impact of mediapl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In this thesis I consider the question of young people's visions of future in the information society and the impact of media, according to an active-audience category. In the first chapter I approach basic theoretical issues connected with social communication, which are: a brief description of the information society (or media society), which is a backgrund of my research and explanation of the basic concepts such as: social communication, media communication and media convergence. I also refer to four models of communication that are important because of the different communication paradigms they represent. In the thesis I do not pick only one of them as they all seem to be useful in interpretation of the research results. Thereafter I concentrate on active-audince category and uses-and-gratifications approach which are also significant in terms of researching new media consumers. The main theoretical backdrop of my research about the impact of media on the youth, is Erving Goffman's frame analysis, which I describe at the end of the chapter. Inspired by Goffman's theory I investigate if, and how, social cues generated by media influence young people's expectations of the future and how they impact their life choices. Therefore, people I interview during two focused group interviews (FGIs), are college students and high school students, who are in specific moments of their lives when they have to make important decisions concenrnig their future and step in adulthood.In chapter two, I explain the methodology of my research – the aim, basic questions, hypothesis, variables and indicators. Subsequently, the third chapter contains analysis of data gathered in the research and interpretation of the results. Summing up the thesis, I list and confront the values of college and high school students, wchich direct them when making big life-changing decisions concerning studying and the first job in their profession.
dc.abstract.otherpl
W niniejszej pracy podejmuję kwestię wpływu mediów na młodych ludzi i ich wizje przyszłości w społeczeństwie informacyjnym, uwzględniając kategorię aktywnych odbiorców. W rozdziale pierwszym skupiam się na podstawach teoretycznych zagadnień związanych z komunikowaniem społecznym. Opisuję krótko czym charakteryzuje się społeczeństwo informacyjne (bądź medialne), które stanowi kontekst badania, a także wyjaśniam podstawowe pojęcia, takie jak: komunikowanie społeczne, komunikowanie medialne czy konwergencja mediów. Ponadto przypominam cztery podstawowe modele komunikowania, które wydają mi się ważne, z punktu widzenia różnych paradygmatów komunikacyjnych, które one reprezentują. W swojej pracy nie opowiadam się tylko za jednym z nich, ponieważ każdy wydaje mi się przydatny w późniejszej interpretacji wyników badania. Następnie zajmuję się kategorią aktywnych odbiorców i koncepcją użycia i nagrody, które również są istotne w badaniu odbiorców nowych mediów. Głównym zapleczem teoretycznym moich badań nad wpływem mediów na młodych ludzi jest analiza ramowa Ervinga Goffmana, którą przedstawię na końcu rozdziału. Inspirując się teorią Goffmana, badam czy, i w jaki sposób sygnały płynące z treści medialnych wpływają na oczekiwania dotyczące przyszłości młodych ludzi i jak wpływa to na ich wybory życiowe. W związku z tym, przedmiotem mojego badania są młodzi ludzie – licealiści i studenci – wkraczający w dorosłość, którzy stoją przed dokonaniem ważnych wyborów dotyczących swojej przyszłości.W rozdziale drugim przedstawiam podstawy metodologiczne badania – określam cel, podstawowe pytania badawcze, hipotezę, zmienne oraz wskaźniki. W ramach badań przeprowadziłam dwa zogniskowane wywiady grupowe (focusy), jeden ze studentami i jeden z licealistami. W trzecim rozdziale natomiast zajmuję się analizą zebranego podczas wywiadów materiału badawczego oraz staram się zinterpretować wyniki badań. Efektem badań jest wykaz i porównanie głównych wartości, jakimi kierują się licealiści i studenci przy dokonywaniu wyborów życiowych, jakimi są wybór kierunku studiów oraz podjęcie pierwszej pracy w zawodzie.
dc.affiliationpl
Wydział Filozoficzny
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.contributor.authorpl
Bradecka, Małgorzata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF5
dc.contributor.reviewerpl
Gadowska, Kaja - 100798
dc.contributor.reviewerpl
Skąpska, Grażyna - 131895
dc.date.accessioned
2020-07-21T22:43:31Z
dc.date.available
2020-07-21T22:43:31Z
dc.date.submittedpl
2011-10-27
dc.fieldofstudypl
socjologia
dc.fieldofstudypl
komunikowanie społeczne
dc.identifier.apdpl
diploma-62052-69250
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175674
dc.subject.enpl
information society, young people's values, the impact of media, visions of the future, frame analysis
dc.subject.otherpl
społeczeństwo informacyjne, wartości młodych ludzi, wpływ mediów, wizje przyszłości, analiza ramowa
dc.titlepl
Wpływ mediów a wizje przyszłości młodych ludzi w społeczeństwie informacyjnym
dc.title.alternativepl
Young people's visions of the future in the information society and the impact of media
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Gdansk
8
Krakow
7
Ashburn
6
Poznan
5
Wroclaw
3
Bialystok
1
Des Moines
1
Domaslaw
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available