Ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością wybranej firmy.

master
dc.abstract.enThe purpose of this thesis is to assess the functioning of the integrated quality management system based on the example from Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji in Lublin Sp. z o.o. (MPWiK). In the first chapter the topic of quality and integrated management system were described. There were presented different quality concepts which appeared in the span of multiple years. Then, there were widely described the ISO Standards: ISO9001, ISO14001 and ISO18001, which applied all together, form an integrated management system. There were also presented the purpose, ways, range and problems with integration of management systems. There were indicated the benefits of using such an integrated solution. The second chapter presents the chosen company, its organizational structure, functioning and accomplishments. In the third chapter it was presented how the company realizes the requirements of the ISO series mentioned earlier while performing its activities. Also, the structure of the integrated management system was described, as well as the company activities taken up, concerning environmental protection and industrial safety. In the fourth chapter there was carried out an assessment of functioning of the implemented systems based on a conducted survey. The acquired results allowed for an assessment of functioning of particular operation management areas, indication of areas which need improving activities and pointing out the correct ones which function properly. There were suggested improving activities.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej pracy magisterskiej jest ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. (MPWiK). W pierwszym rozdziale omówiono tematykę jakości oraz zintegrowanego systemu zarządzania. Przedstawiono różne interpretacje pojęcia jakości jakie pojawiały się na przestrzeni lat, a następnie szeroko omówiono normy z rodziny ISO: ISO9001, ISO14001 i ISO18001, które stosowane wspólnie tworzą zintegrowany system zarządzania organizacją. Zaprezentowano również cel, sposoby, zakres i problemy integracji systemów zarządzania oraz wymieniono zalety wykorzystania takiego zintegrowanego rozwiązania. Drugi rozdział prezentuje wybraną firmę – jej strukturę organizacyjną, działalność, dokonania. W rozdziale trzecim przedstawiono, w jaki sposób Spółka realizuje wymagania wymienionych norm wykonując swoją działalność, opisano strukturę zintegrowanego systemu zarządzania oraz działania Spółki podejmowane w zakresie ochrony środowiska i BHP. W rozdziale czwartym dokonano oceny funkcjonowania wdrożonych systemów w oparciu o badania ankietowe. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę funkcjonowania poszczególnych obszarów zarządzania, wskazanie obszarów wymagających działań doskonalących oraz wyróżnienie tych, które funkcjonują dobrze. Zaproponowano działania doskonalące. Przeprowadzono ocenę dojrzałości poszczególnych elementów Spółki.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorSuska, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWawak, Tadeusz - 132557 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:10:46Z
dc.date.available2020-07-20T20:10:46Z
dc.date.submitted2011-11-08pl
dc.fieldofstudyzarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakościpl
dc.identifier.apddiploma-61447-116540pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175010
dc.languagepolpl
dc.subject.enquality MPWiK the Standards management system environmental managementpl
dc.subject.pljakość MPWiK normy system zarządzania zarządzanie środowiskowepl
dc.titleOcena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością wybranej firmy.pl
dc.title.alternativeAssess the functioning of the integrated quality management system based on the example of selected company.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of this thesis is to assess the functioning of the integrated quality management system based on the example from Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji in Lublin Sp. z o.o. (MPWiK). In the first chapter the topic of quality and integrated management system were described. There were presented different quality concepts which appeared in the span of multiple years. Then, there were widely described the ISO Standards: ISO9001, ISO14001 and ISO18001, which applied all together, form an integrated management system. There were also presented the purpose, ways, range and problems with integration of management systems. There were indicated the benefits of using such an integrated solution. The second chapter presents the chosen company, its organizational structure, functioning and accomplishments. In the third chapter it was presented how the company realizes the requirements of the ISO series mentioned earlier while performing its activities. Also, the structure of the integrated management system was described, as well as the company activities taken up, concerning environmental protection and industrial safety. In the fourth chapter there was carried out an assessment of functioning of the implemented systems based on a conducted survey. The acquired results allowed for an assessment of functioning of particular operation management areas, indication of areas which need improving activities and pointing out the correct ones which function properly. There were suggested improving activities.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej pracy magisterskiej jest ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością na przykładzie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. (MPWiK). W pierwszym rozdziale omówiono tematykę jakości oraz zintegrowanego systemu zarządzania. Przedstawiono różne interpretacje pojęcia jakości jakie pojawiały się na przestrzeni lat, a następnie szeroko omówiono normy z rodziny ISO: ISO9001, ISO14001 i ISO18001, które stosowane wspólnie tworzą zintegrowany system zarządzania organizacją. Zaprezentowano również cel, sposoby, zakres i problemy integracji systemów zarządzania oraz wymieniono zalety wykorzystania takiego zintegrowanego rozwiązania. Drugi rozdział prezentuje wybraną firmę – jej strukturę organizacyjną, działalność, dokonania. W rozdziale trzecim przedstawiono, w jaki sposób Spółka realizuje wymagania wymienionych norm wykonując swoją działalność, opisano strukturę zintegrowanego systemu zarządzania oraz działania Spółki podejmowane w zakresie ochrony środowiska i BHP. W rozdziale czwartym dokonano oceny funkcjonowania wdrożonych systemów w oparciu o badania ankietowe. Uzyskane wyniki pozwoliły na ocenę funkcjonowania poszczególnych obszarów zarządzania, wskazanie obszarów wymagających działań doskonalących oraz wyróżnienie tych, które funkcjonują dobrze. Zaproponowano działania doskonalące. Przeprowadzono ocenę dojrzałości poszczególnych elementów Spółki.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Suska, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Wawak, Tadeusz - 132557
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:10:46Z
dc.date.available
2020-07-20T20:10:46Z
dc.date.submittedpl
2011-11-08
dc.fieldofstudypl
zarządzanie jakością - kształcenie menedżerów jakości
dc.identifier.apdpl
diploma-61447-116540
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175010
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
quality MPWiK the Standards management system environmental management
dc.subject.plpl
jakość MPWiK normy system zarządzania zarządzanie środowiskowe
dc.titlepl
Ocena funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania jakością wybranej firmy.
dc.title.alternativepl
Assess the functioning of the integrated quality management system based on the example of selected company.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
33
Views per month
Views per city
Pabianice
9
Wroclaw
6
Lodz
5
Ashburn
1
Biale Blota
1
Chicago
1
Częstochowa
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gliwice
1

No access

No Thumbnail Available