Oceny okresowe a rozwój zasobów ludzkich w organizacji.

master
dc.abstract.enEmployee Assessments system is a popular tool in managing human resources, which is important in directing people and creating conditions to achieve high level of satisfaction for employees and for the organization. Master’s thesis presents basic issues of employees’ evaluation. This essay concentrate on evaluation methodology including purpose and criterions of evaluation, different assessment instruments and most common mistakes. In the study employees attitude towards evaluations, employee assessments influence on motivation and development, behavior of individuals during periodic employees’ appraisal were inquired precisely. Data from surveys were analyzed and presented in the last part of the essay. The result of the research was that employee assessments were indifferent to them. Despite this fact most of interviewees declare that evaluations improves motivation and development without interference in superior-subordinate relationship.pl
dc.abstract.otherSystem ocen pracowniczych to popularne narzędzie stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które ma duże znaczenie w procesach kierowania ludźmi i tworzenia warunków do osiągania wysokiego poziomu satysfakcji zarówno pracowników, jak i organizacji. Praca prezentuje podstawową problematykę związana z ocenianiem pracowników. W niniejszej pracy skupiono się na całej metodologii oceniania, zaczynając od poznania celu i kryteriów oceny, poprzez przegląd narzędzi, kończąc na najczęściej popełnianych błędach. Szczegółowo poddano badaniu stosunek pracowników do przeprowadzania ocen, wpływu ocen pracowniczych na motywację i rozwój oraz sposobu zachowania jednostki podczas oceny okresowej. Informacje zebrane za pomocą metody ankietowej szczegółowo zostały opisane w ostatniej części pracy. Dokonane badania pokazały, iż pracownicy mają obojętną postawę wobec przeprowadzania ocen. Mimo tego większość badanych deklaruje, że ocenianie pozytywnie wpływa na motywację oraz rozwój, nie ingerując przy tym w relacje przełożony – podwładny.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.authorKrop, Justynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:10:35Z
dc.date.available2020-07-20T20:10:35Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-61444-116286pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175007
dc.subject.enmotivation and development - assessment tools - employee evaluation- \nthe process of evaluating - superior subordinate relationshippl
dc.subject.othermotywacja i rozwój – narzędzia oceniania – ocena pracownicza – proces oceniania – relacja przełożony podwładnypl
dc.titleOceny okresowe a rozwój zasobów ludzkich w organizacji.pl
dc.title.alternativePeriodic evaluation and development of human resources in the organization.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Employee Assessments system is a popular tool in managing human resources, which is important in directing people and creating conditions to achieve high level of satisfaction for employees and for the organization. Master’s thesis presents basic issues of employees’ evaluation. This essay concentrate on evaluation methodology including purpose and criterions of evaluation, different assessment instruments and most common mistakes. In the study employees attitude towards evaluations, employee assessments influence on motivation and development, behavior of individuals during periodic employees’ appraisal were inquired precisely. Data from surveys were analyzed and presented in the last part of the essay. The result of the research was that employee assessments were indifferent to them. Despite this fact most of interviewees declare that evaluations improves motivation and development without interference in superior-subordinate relationship.
dc.abstract.otherpl
System ocen pracowniczych to popularne narzędzie stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które ma duże znaczenie w procesach kierowania ludźmi i tworzenia warunków do osiągania wysokiego poziomu satysfakcji zarówno pracowników, jak i organizacji. Praca prezentuje podstawową problematykę związana z ocenianiem pracowników. W niniejszej pracy skupiono się na całej metodologii oceniania, zaczynając od poznania celu i kryteriów oceny, poprzez przegląd narzędzi, kończąc na najczęściej popełnianych błędach. Szczegółowo poddano badaniu stosunek pracowników do przeprowadzania ocen, wpływu ocen pracowniczych na motywację i rozwój oraz sposobu zachowania jednostki podczas oceny okresowej. Informacje zebrane za pomocą metody ankietowej szczegółowo zostały opisane w ostatniej części pracy. Dokonane badania pokazały, iż pracownicy mają obojętną postawę wobec przeprowadzania ocen. Mimo tego większość badanych deklaruje, że ocenianie pozytywnie wpływa na motywację oraz rozwój, nie ingerując przy tym w relacje przełożony – podwładny.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.authorpl
Krop, Justyna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:10:35Z
dc.date.available
2020-07-20T20:10:35Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-61444-116286
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/175007
dc.subject.enpl
motivation and development - assessment tools - employee evaluation- \nthe process of evaluating - superior subordinate relationship
dc.subject.otherpl
motywacja i rozwój – narzędzia oceniania – ocena pracownicza – proces oceniania – relacja przełożony podwładny
dc.titlepl
Oceny okresowe a rozwój zasobów ludzkich w organizacji.
dc.title.alternativepl
Periodic evaluation and development of human resources in the organization.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
24
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Ashburn
3
Warsaw
2
Wyszków
2
Des Moines
1
Dublin
1
Krakow
1
Kruszowice
1
Legowo
1
New York
1

No access

No Thumbnail Available