Uwarunkowania zastosowania telemonitorowania EKG na przykładzie Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem akceptacji pacjentów

master
dc.abstract.enIn 2020 the chronic diseases will constitiute 60% of all diseases in high-developed countries. It will be a challenge for many countries and their health systems to deal with this problem. New technologies like patient’s health telemonitoring system are helpful for traditional health care model. There are many factors which has an impact on telemonitoring efficiency. The main agents are utility and patient’s acceptance for this new type of disease management.The general aim of the study is the assessment of the potential for implementation ECG telemonitoring in Diagnostics, Prevention and Telemedicine Centre in The John Paul II Hospital in Krakow (SWOT analysis). Furthermore the study includes level of patient’s safeness and acceptance of remote monitoring of cardiac function. Patients participate in pilotage study of European Project Technology Cares (TCares).Patient’s acceptance for ECG telemonitoring system in The John Paul II Hospital in Krakow was measured by the questionnaire. The questionnaire includes aspects like: satisfaction with service, difficulties in its realization, patient’s willingness to recommend telemonitoring system to their family or friends, and also to pay for this services. The information was gathering from 21 respondents in Diagnostics, Prevention and Telemedicine Centre. 90% of patients who were taken part in this study were satisfied with ECG telemonitoring system. They didn’t notify difficulties in devices usage. Besides 90% of respondents said that their safeness had been higher than without telemonitoring system.pl
dc.abstract.otherSzacunki wskazują, iż w 2020 roku w społeczeństwach krajów wysoko rozwiniętych choroby przewlekłe będą stanowiły 60% wszystkich zachorowań. Dla poszczególnych systemów opieki zdrowotnej proces leczenia tych chorób może okazać się poważnym wyzwaniem. Znaczącym wsparciem dla tradycyjnego modelu opieki zdrowotnej opartego na bezpośredniej interakcji lekarz-pacjent mogą być technologie pozwalające na telemonitorowanie stanu zdrowia pacjenta. Skuteczne zastosowanie systemów zdalnego monitorowania jest uzależnione od wielu czynników. Kluczowe znaczenie ma uzyskanie wysokiego poziomu akceptacji pacjentów dla tego typu rozwiązania oraz przydatność stosowanych procedur dla opanowania objawów choroby. Celem niniejszego opracowania była analiza możliwości zastosowania systemu telemonitorowania EKG w Ośrodku Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie (analiza SWOT). Ponadto badanie uwzględniało poziom akceptacji dla zdalnego kontrolowania czynności serca, w tym zadowolenia ze stosowania oraz poczucie bezpieczeństwa z oferowanej usługi, wśród pacjentów biorących udział w badaniu pilotażowym europejskiego Projektu Technology Cares (TCares). Akceptację systemu telemonitorowania EKG wśród chorych leczonych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II oceniano przy pomocy badania ankietowego. Ankieta zawierała pytania dotyczące m.in. ogólnego poziomu zadowolenia pacjentów z usługi, trudności, jakie dostrzegali podczas jej realizacji, chęci polecenia podobnej usługi rodzinie lub znajomym, a także gotowości do płacenia za możliwość korzystania z telemonitorowania EKG. Pacjenci wypełniali ankietę w Ośrodku. Ze względu na różne terminy ich wizyt, nie udało się dotrzeć do wszystkich osób biorących udział w projekcie. Na pytania odpowiedziało 21 osób. Głównymi kryteriami oceny satysfakcji pacjentów z telemonitorowania EKG były: poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego badanych, brak trudności w korzystaniu z usługi, chęć polecenia usługi.Pacjenci poddani badaniu ankietowemu wykazywali wysoki 90% poziom ogólnego zadowolenia z działania telemonitorowania EKG, jednocześnie nie zgłaszali większych trudności w korzystaniu z usługi. Ponadto 90% osób uznało, iż zwiększyło się poczucie ich bezpieczeństwa zdrowotnego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.contributor.authorOżga, Mateuszpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerBrzostek, Tomasz - 128887 pl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:09:54Z
dc.date.available2020-07-20T20:09:54Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-61433-63341pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174996
dc.subject.entelemedicine, eHealth, ECG telemonitoring, patient’s acceptance, chronic diseases, Technology Cares Projectpl
dc.subject.othertelemedycyna, e-zdrowie, telemonitorowanie EKG, akceptacja pacjentów, choroby przewlekłe, Projekt Technology Carespl
dc.titleUwarunkowania zastosowania telemonitorowania EKG na przykładzie Ośrodka Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem akceptacji pacjentówpl
dc.title.alternativeAssessment of the potential for implementation ECG telemonitoring in Diagnostics, Prevention and Telemedicine Centre in The John Paul II Hospital in Krakow, with special consideration of patient’s acceptance.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available