Wsparcie opieki nad pacjentami z cukrzycą typu II przy pomocy systemu telemonitorowania

master
dc.abstract.enThe topic of this thesis is Supporting the Care of Patients with Type II Diabetes Using a Telemonitoringu System. The aim of the work is to present the possibility of using e-health systems for patients with diabetes. A complementary purpose of the thesis is to determine the usefulness of Internet and mobile phones to support the care of patients suffering from diabetes and analyze the applicability of e-health systems for diabetes care in Poland.The paper explains the key terms in the e-health field and the chronic disease issues, with particular emphasis on diabetes. In addition, the thesis presents the most important principles of design applications of telemedicine systems and examples of e-health and telemonitoring applications as an aid to caring for patients with diabetes. This paper consists of two research methods: a survey carried out with patients from Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej at University Hospital in Krakow. In addition, the paper uses the SWOT analysis in order to indicate the applicability of e-health in medically caring for Polish patients with diabetes. Research through the survey shows that some key obstacles keeping the Internet or mobile phones from being a benefit in the medical field is due mainly to the lack of computer literacy, lack of interest in these subjects and finally lack of knowledge about the possibilities. The results also show that most respondents are prepared to contact a doctor/nurse, and are willing to send a blood glucose measurement to a doctor using mobile phone or the Internet. The telemonitoring systems support the care of patients with type II diabetes, but it is a small part in the practice of health care. In addition, the systems are not known to patients with diabetes. The development of e-health systems in Poland requires changes in these domains: political, spreading of the system and its organization.pl
dc.abstract.plTematem pracy jest: wsparcie opieki nad pacjentami z cukrzycą typu II przy pomocy systemu telemonitorowania. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania systemów e-zdrowia dla potrzeb chorych na cukrzycę. Celem dopełniającym pracy jest określenie przydatności Internetu i telefonii komórkowej dla potrzeb wspomagania opieki nad pacjentami chorymi na cukrzycę oraz zanalizowanie możliwości zastosowania systemu e-zdrowia w opiece diabetologicznej w Polsce.W pracy wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu e-zdrowia oraz problematykę chorób przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy. Ponadto przedstawiono najważniejsze zasady projektowania aplikacji systemów telemedycznych oraz przykłady aplikacji e-zdrowia i telemonitorowania wspomagające opiekę nad pacjentami z cukrzycą. Niniejsza praca wykorzystuje dwie metody badawcze: badanie ankietowe przeprowadzone wśród pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ponadto w pracy wykorzystano analizę typu SWOT mającą wskazać możliwości zastosowania systemu e-zdrowia w opiece medycznej nad chorymi na cukrzycę w Polsce.Z badania ankietowego wynika, że najważniejszą barierą korzystania z Internetu lub telefonii komórkowej do realizacji świadczeń medycznych jest brak wystarczającej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu; brak zainteresowania badanych oraz brak wiedzy o tego rodzaju możliwościach. Większość badanych wykazuje gotowość do kontaktu z lekarzem/pielęgniarką oraz wysyłanie wyników pomiaru glukozy we krwi do lekarza za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu w celu korzystania z usług medycznych. Systemy telemonitorowania dają możliwość wspierania opieki chorych na cukrzycę II typu, ale zajmują niewielką cześć w praktyce zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto nie są znane chorym na cukrzycę. Rozwój systemów e-zdrowia w Polsce wymaga wprowadzenia zmian w otoczeniu politycznym, rozpowszechnieniu systemu oraz w jego organizacji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.contributor.authorGłowacka, Ludmiłapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerTrąbka, Wojciech - 133681 pl
dc.contributor.reviewerDuplaga, Mariusz - 129287 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:09:50Z
dc.date.available2020-07-20T20:09:50Z
dc.date.submitted2011-10-21pl
dc.fieldofstudyzdrowie publicznepl
dc.identifier.apddiploma-61432-63748pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174995
dc.languagepolpl
dc.subject.enChronic disease, diabetes, e-health, Internet, telemonitoring.pl
dc.subject.plChoroba przewlekła, cukrzyca, e-zdrowie, Internet, telemonitorowanie.pl
dc.titleWsparcie opieki nad pacjentami z cukrzycą typu II przy pomocy systemu telemonitorowaniapl
dc.title.alternativeSupporting the care of patients with type II diabetes using a telemonitoring system.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The topic of this thesis is Supporting the Care of Patients with Type II Diabetes Using a Telemonitoringu System. The aim of the work is to present the possibility of using e-health systems for patients with diabetes. A complementary purpose of the thesis is to determine the usefulness of Internet and mobile phones to support the care of patients suffering from diabetes and analyze the applicability of e-health systems for diabetes care in Poland.The paper explains the key terms in the e-health field and the chronic disease issues, with particular emphasis on diabetes. In addition, the thesis presents the most important principles of design applications of telemedicine systems and examples of e-health and telemonitoring applications as an aid to caring for patients with diabetes. This paper consists of two research methods: a survey carried out with patients from Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej at University Hospital in Krakow. In addition, the paper uses the SWOT analysis in order to indicate the applicability of e-health in medically caring for Polish patients with diabetes. Research through the survey shows that some key obstacles keeping the Internet or mobile phones from being a benefit in the medical field is due mainly to the lack of computer literacy, lack of interest in these subjects and finally lack of knowledge about the possibilities. The results also show that most respondents are prepared to contact a doctor/nurse, and are willing to send a blood glucose measurement to a doctor using mobile phone or the Internet. The telemonitoring systems support the care of patients with type II diabetes, but it is a small part in the practice of health care. In addition, the systems are not known to patients with diabetes. The development of e-health systems in Poland requires changes in these domains: political, spreading of the system and its organization.
dc.abstract.plpl
Tematem pracy jest: wsparcie opieki nad pacjentami z cukrzycą typu II przy pomocy systemu telemonitorowania. Celem pracy jest przedstawienie możliwości zastosowania systemów e-zdrowia dla potrzeb chorych na cukrzycę. Celem dopełniającym pracy jest określenie przydatności Internetu i telefonii komórkowej dla potrzeb wspomagania opieki nad pacjentami chorymi na cukrzycę oraz zanalizowanie możliwości zastosowania systemu e-zdrowia w opiece diabetologicznej w Polsce.W pracy wyjaśniono najważniejsze pojęcia z zakresu e-zdrowia oraz problematykę chorób przewlekłych, ze szczególnym uwzględnieniem cukrzycy. Ponadto przedstawiono najważniejsze zasady projektowania aplikacji systemów telemedycznych oraz przykłady aplikacji e-zdrowia i telemonitorowania wspomagające opiekę nad pacjentami z cukrzycą. Niniejsza praca wykorzystuje dwie metody badawcze: badanie ankietowe przeprowadzone wśród pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Ponadto w pracy wykorzystano analizę typu SWOT mającą wskazać możliwości zastosowania systemu e-zdrowia w opiece medycznej nad chorymi na cukrzycę w Polsce.Z badania ankietowego wynika, że najważniejszą barierą korzystania z Internetu lub telefonii komórkowej do realizacji świadczeń medycznych jest brak wystarczającej wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu; brak zainteresowania badanych oraz brak wiedzy o tego rodzaju możliwościach. Większość badanych wykazuje gotowość do kontaktu z lekarzem/pielęgniarką oraz wysyłanie wyników pomiaru glukozy we krwi do lekarza za pomocą telefonu komórkowego lub Internetu w celu korzystania z usług medycznych. Systemy telemonitorowania dają możliwość wspierania opieki chorych na cukrzycę II typu, ale zajmują niewielką cześć w praktyce zakładów opieki zdrowotnej. Ponadto nie są znane chorym na cukrzycę. Rozwój systemów e-zdrowia w Polsce wymaga wprowadzenia zmian w otoczeniu politycznym, rozpowszechnieniu systemu oraz w jego organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.contributor.authorpl
Głowacka, Ludmiła
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Trąbka, Wojciech - 133681
dc.contributor.reviewerpl
Duplaga, Mariusz - 129287
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:09:50Z
dc.date.available
2020-07-20T20:09:50Z
dc.date.submittedpl
2011-10-21
dc.fieldofstudypl
zdrowie publiczne
dc.identifier.apdpl
diploma-61432-63748
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174995
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
Chronic disease, diabetes, e-health, Internet, telemonitoring.
dc.subject.plpl
Choroba przewlekła, cukrzyca, e-zdrowie, Internet, telemonitorowanie.
dc.titlepl
Wsparcie opieki nad pacjentami z cukrzycą typu II przy pomocy systemu telemonitorowania
dc.title.alternativepl
Supporting the care of patients with type II diabetes using a telemonitoring system.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
22
Views per month
Views per city
Radzionkow
3
Wroclaw
3
Rzeszów
2
Bialystok
1
Des Moines
1
Dublin
1
Jaworki
1
Kania Polska
1
Krakow
1
Lublin
1

No access

No Thumbnail Available