Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w systemie pracy zmianowej na przykładzie Oddziału Chirurgicznego

master
dc.abstract.enThe aim of thesis is to present the burnout syndrome among nurses working in shifts (a survey conducted among nurses working in the Surgical Department of Health Care Ministry of Internal Affairs and Administration in Cracow).The thesis presents the theoretical issues with themes of human functioning - the employee in the organization. It describes the nature of work, professional work and its relationship with personal life. The thesis characterizes management styles, communication system, system of incentives and organizational culture and their influence on human behavior.Theoretical issues of burnout subjects are also presented as well as definitions of burnout, its models and measurement techniques, together with as syndrome of burnout in nurses (their origin, symptoms).The thesis shows that among nurses working in the Surgical Department at the Department of Health Care Ministry in Krakow, there were signs of burnout on emotional exhaustion level, at the level of personal satisfaction from their work, and depersonalization.pl
dc.abstract.plCelem pracy jest ukazanie zespołu wypalenia zawodowego na przykładzie pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym (przeprowadzono badanie ankietowe wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na Oddziale Chirurgicznym Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie).W pracy przedstawiono zagadnienia teoretyczne z tematyki funkcjonowania człowieka – pracownika w organizacji. Opisano istotę pracy, pracę zawodową i jej powiązania z życiem osobistym. Scharakteryzowano style kierowania, system komunikacji, system motywowania oraz kulturę organizacyjną i ich wpływ na zachowanie człowieka. Przedstawiono również zagadnienia teoretyczne z tematyki wypalenia zawodowego. Zaprezentowano definicje wypalenia, jego modele oraz techniki pomiaru. Opisano syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek (przyczyny powstania, objawy).Przeprowadzone badania wykazały, iż u pielęgniarek i pielęgniarzy pracujący na Oddziale Chirurgicznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie wystąpiły symptomy wypalenia zawodowego na płaszczyźnie wyczerpania emocjonalnego, na poziomie satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy zawodowej oraz depersonalizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKlich, Jacek - 128839 pl
dc.contributor.authorKaleta, Bożenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.reviewerKlich, Jacek - 128839 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:09:46Z
dc.date.available2020-07-20T20:09:46Z
dc.date.submitted2011-10-26pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-61431-122335pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174994
dc.languagepolpl
dc.subject.enburnout – depersonalization – job - man in the organization – organization.pl
dc.subject.plczłowiek w organizacji – depersonalizacja – organizacja – praca – wypalenie zawodowe.pl
dc.titleZespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w systemie pracy zmianowej na przykładzie Oddziału Chirurgicznegopl
dc.title.alternativeBurnout syndrome among nurses working in the system of shift work on the example of Department of Surgery.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The aim of thesis is to present the burnout syndrome among nurses working in shifts (a survey conducted among nurses working in the Surgical Department of Health Care Ministry of Internal Affairs and Administration in Cracow).The thesis presents the theoretical issues with themes of human functioning - the employee in the organization. It describes the nature of work, professional work and its relationship with personal life. The thesis characterizes management styles, communication system, system of incentives and organizational culture and their influence on human behavior.Theoretical issues of burnout subjects are also presented as well as definitions of burnout, its models and measurement techniques, together with as syndrome of burnout in nurses (their origin, symptoms).The thesis shows that among nurses working in the Surgical Department at the Department of Health Care Ministry in Krakow, there were signs of burnout on emotional exhaustion level, at the level of personal satisfaction from their work, and depersonalization.
dc.abstract.plpl
Celem pracy jest ukazanie zespołu wypalenia zawodowego na przykładzie pielęgniarek pracujących w systemie zmianowym (przeprowadzono badanie ankietowe wśród pielęgniarek i pielęgniarzy pracujących na Oddziale Chirurgicznym Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie).W pracy przedstawiono zagadnienia teoretyczne z tematyki funkcjonowania człowieka – pracownika w organizacji. Opisano istotę pracy, pracę zawodową i jej powiązania z życiem osobistym. Scharakteryzowano style kierowania, system komunikacji, system motywowania oraz kulturę organizacyjną i ich wpływ na zachowanie człowieka. Przedstawiono również zagadnienia teoretyczne z tematyki wypalenia zawodowego. Zaprezentowano definicje wypalenia, jego modele oraz techniki pomiaru. Opisano syndrom wypalenia zawodowego u pielęgniarek (przyczyny powstania, objawy).Przeprowadzone badania wykazały, iż u pielęgniarek i pielęgniarzy pracujący na Oddziale Chirurgicznym w Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie wystąpiły symptomy wypalenia zawodowego na płaszczyźnie wyczerpania emocjonalnego, na poziomie satysfakcji osobistej z wykonywanej pracy zawodowej oraz depersonalizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Klich, Jacek - 128839
dc.contributor.authorpl
Kaleta, Bożena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.reviewerpl
Klich, Jacek - 128839
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:09:46Z
dc.date.available
2020-07-20T20:09:46Z
dc.date.submittedpl
2011-10-26
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-61431-122335
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174994
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
burnout – depersonalization – job - man in the organization – organization.
dc.subject.plpl
człowiek w organizacji – depersonalizacja – organizacja – praca – wypalenie zawodowe.
dc.titlepl
Zespół wypalenia zawodowego wśród pielęgniarek pracujących w systemie pracy zmianowej na przykładzie Oddziału Chirurgicznego
dc.title.alternativepl
Burnout syndrome among nurses working in the system of shift work on the example of Department of Surgery.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
45
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Krakow
4
Wroclaw
3
Kielce
2
Radom
2
Bielany Wroclawskie
1
Bodzentyn
1
Chicago
1
Chojnice
1
Ciechocinek
1

No access

No Thumbnail Available