Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia na przykładzie szpitala miejskiego w Krakowie

master
dc.abstract.enThe main purpose of my MA thesis as well as the research I conducted, is understanding the mechanisms of Human Capital Management used in a hospital as well as identifing the areas which need a change in approach to such management. The first part of my thesis has been dedicated to introduce the main characteristics of HCM in an organization. This section identifies the purpose and significance of this process, taking into account all of its elements, starting with hiring strategies - through employee allocation, evaluation and motivation techniques as well as development and trainings.The second chapter focuse on the specifics of HCM in Health Service Organizations. The subsequent section present the metodology used in conducting the research backing up the presented thesis.The final chapter presents the results of research conducted in one of Kraków's hospitals and depicts the respective elements of human capital management in this organization.pl
dc.abstract.otherCelem mojej pracy magisterskiej oraz badań przeze mnie przeprowadzonych jest poznanie procesów zarządzania personelem w szpitalu oraz wskazanie obszarów, które wymagają zmian. Pierwsza część pracy poświęcona została charakterystyce ZZL w organizacji.Przedstawiono w niej istotę i znaczenie tego procesu z uwzględnieniem wszystkich jego elementów, począwszy od planowania zatrudnienia- poprzez formy alokacji pracowników, ich ocenianie i motywowanie- poprzez rozwój i szkolenie pracowników.W drugim rozdziale przedstawiono specyfikę ZZL w placówkach sektora usług medycznych. Kolejna część pracy zawiera metodologię badań własnych.W czwartym rozdziale pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w jednym z krakowskich szpitali, poszczególne elementy zarządzania zasobami ludzkimi w tej organizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorBugdol, Marek - 127470 pl
dc.contributor.authorSzura, Karolinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerBugaj, Justyna - 161421 pl
dc.contributor.reviewerBugdol, Marek - 127470 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:09:38Z
dc.date.available2020-07-20T20:09:38Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-61429-115762pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174992
dc.subject.enmotivation- evaluation- planning- employee- employmentpl
dc.subject.othermotywowanie –ocenianie –planowanie –pracownik -zatrudnianiepl
dc.titleZarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia na przykładzie szpitala miejskiego w Krakowiepl
dc.title.alternativeHuman Capital Management in Health Service Organizations on the example of one of the city hospitals in Krakówpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main purpose of my MA thesis as well as the research I conducted, is understanding the mechanisms of Human Capital Management used in a hospital as well as identifing the areas which need a change in approach to such management. The first part of my thesis has been dedicated to introduce the main characteristics of HCM in an organization. This section identifies the purpose and significance of this process, taking into account all of its elements, starting with hiring strategies - through employee allocation, evaluation and motivation techniques as well as development and trainings.The second chapter focuse on the specifics of HCM in Health Service Organizations. The subsequent section present the metodology used in conducting the research backing up the presented thesis.The final chapter presents the results of research conducted in one of Kraków's hospitals and depicts the respective elements of human capital management in this organization.
dc.abstract.otherpl
Celem mojej pracy magisterskiej oraz badań przeze mnie przeprowadzonych jest poznanie procesów zarządzania personelem w szpitalu oraz wskazanie obszarów, które wymagają zmian. Pierwsza część pracy poświęcona została charakterystyce ZZL w organizacji.Przedstawiono w niej istotę i znaczenie tego procesu z uwzględnieniem wszystkich jego elementów, począwszy od planowania zatrudnienia- poprzez formy alokacji pracowników, ich ocenianie i motywowanie- poprzez rozwój i szkolenie pracowników.W drugim rozdziale przedstawiono specyfikę ZZL w placówkach sektora usług medycznych. Kolejna część pracy zawiera metodologię badań własnych.W czwartym rozdziale pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w jednym z krakowskich szpitali, poszczególne elementy zarządzania zasobami ludzkimi w tej organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.contributor.authorpl
Szura, Karolina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Bugaj, Justyna - 161421
dc.contributor.reviewerpl
Bugdol, Marek - 127470
dc.date.accessioned
2020-07-20T20:09:38Z
dc.date.available
2020-07-20T20:09:38Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-61429-115762
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174992
dc.subject.enpl
motivation- evaluation- planning- employee- employment
dc.subject.otherpl
motywowanie –ocenianie –planowanie –pracownik -zatrudnianie
dc.titlepl
Zarządzanie zasobami ludzkimi w służbie zdrowia na przykładzie szpitala miejskiego w Krakowie
dc.title.alternativepl
Human Capital Management in Health Service Organizations on the example of one of the city hospitals in Kraków
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
65
Views per month
Views per city
Warsaw
11
Olsztyn
7
Krakow
6
Wroclaw
5
Chorzów
4
Bydgoszcz
3
Dublin
2
Hrubieszów
2
Katowice
2
Bialystok
1

No access

No Thumbnail Available