Analiza wdrożenia i efektywności metodyki prowadzenia projektów Scrum na przykładzie stworzenia strony internetowej

master
dc.abstract.enThis paper was based on theoretical project management knowledge as well as on the experience gained throughout the process of implementing agile project management techniques (Scrum) in a real-life software development project.The purpose of this thesis is an analysis of the implementation process of a new work model as well as verification of its effectiveness for the project. This paper presents the most crucial rules, roles and artifacts of this methodology, observations and conclusions about the implementation method and adaptation of the company to the unknown system.The paper states that implementing agile project management techniques such as Scrum improves the effectiveness and quality of work thus improving the execution of IT projects.pl
dc.abstract.otherPraca została stworzona na podstawie doświadczeń oraz spostrzeżeń poczynionych podczas studium przypadku wdrożenia zwinnej metodyki zarządzania projektami Scrum w realnym projekcie informatyczny, a także w oparciu o teoretyczne źródła wiedzy z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Celem pracy jest analiza procesu wdrożenia nowego modelu pracy oraz weryfikacja efektywności i adekwatności metodyki wykorzystanej do realizacji wybranego projektu. Przedstawia opis najważniejszych zasad, ról oraz artefaktów metodyki, jak i również spis spostrzeżeń oraz wniosków dotyczących sposobu implementowania zasad metodyki, a także adaptacji firmy do nieznanego wcześniej systemu działania. Tezą stawianą w pracy jest twierdzenie, że zastosowanie zwinnej metodyki Scrum pomoże usprawnić proces realizacji projektu informatycznego, dzięki czemu wzroście efektywność i jakość pracy zespołu, w porównaniu do projektów, prowadzonych z wykorzystaniem kaskadowego modelu pracy. Studium przypadku wdrożenia Scrum'a do firmy, na przykładzie rzeczywistego projektu, pozwoli odpowiedzieć również na pytania: Czy uda się pomyślnie zaimplementować Scrum'a, a tym samym zmienić tryb pracy firmy, która nie wykorzystywała nigdy wcześniej zwinnych metodyk zarządzania projektami? W jakim stopniu specyfika firmy i prowadzonych przez nią projektów będzie miała wpływ na powodzenie przedsięwzięcia? Czy zastosowanie wybranej metodyki przyciesie wymierne korzyści firmie? Czy doświadczenia po wdrożeniu Scrum'a zachęcą firmę do wykorzystywania tej metodyki przy realizacji kolejnych projektów?Drugi rozdział pracy opisuje metodykę Scrum: przedstawia historię jej powstania oraz teorie, na których bazuje, prezentuje przebieg realizacji projektu, a także charakteryzuje role, ograniczenia czasowe i artefakty wykorzystywane w metodyce. Rozdział trzeci definiuje model pracy wykorzystywany uprzednio przez firmę do prowadzenia projektów, przedstawia największe problemy organizacji określone podczas przeprowadzonego audytu, opisuje projekt oraz przedstawia uzasadnienia wybrania metodyki Scrum do jego realizacji. Kolejną część stanowi analiza przebiegu projektu, w której określone są role przydzielone osobom zaangażowanym w projekt, przedstawione wykorzystywane narzędzia ułatwiające zarządzanie procesem, opisane działania i napotykane problemy podczas realizacji projektu. Rozdział piąty skupia się na ocenie wdrożenia metodyki, określa zrealizowane elementy, weryfikuje wpływ Scrum na rozwiązanie problemów firmy, definiuje największe błędy popełnione w trakcie wdrażania nowego modelu pracy. Ostatni rozdział podsumowuje spostrzeżenia oraz wnioski zawarte w pracy, a także odpowiada na pytania postawione w tezie.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorFlasiński, Mariusz - 127926 pl
dc.contributor.authorWalankiewicz, Małgorzatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJurek, Janusz - 128557 pl
dc.contributor.reviewerFlasiński, Mariusz - 127926 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T20:09:16Z
dc.date.available2020-07-20T20:09:16Z
dc.date.submitted2011-11-15pl
dc.fieldofstudyelektroniczne przetwarzanie informacjipl
dc.identifier.apddiploma-61422-61092pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174986
dc.subject.enScrum methodology, Agile Project Management Methodology, Agilepl
dc.subject.othermetodyka Scrum, zwinne metodyki zarządzania projektami, Agilepl
dc.titleAnaliza wdrożenia i efektywności metodyki prowadzenia projektów Scrum na przykładzie stworzenia strony internetowejpl
dc.title.alternativeAnalysis of the implementation and effectiveness of the Scrum project management methodology based on the example of developing a websitepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available