Separatyzm abchaski i południowoosetyjski. Geneza, przebieg i skutki wojny rosyjsko- gruzińskiej z sierpnia 2008 roku

master
dc.abstract.enThe thesis is an attempt to trace the history of the ongoing conflicts around Abkhazia and South Ossetia, with particular emphasis on the events of the last of the Caucasian wars, which took place in August 2008 and an attempt to determine the nature of these two Transcaucasian conflicts. It covers the period starting from the earliest times to the year 2010. It presents a very rich and interesting history of Abkhazia and Ossetia, focusing on the most contentious moments in the history of the two republics and describes the Russia – Georgia relations. The fall of the Soviet Union led to an escalation of both conflicts, which, though subsequently entered into the sleep phase, after which revived with new force in August 2008. Published to date documents enable presenting a reconstruction of the course of the war and the consequences of the so-called five-day war.pl
dc.abstract.otherNiniejsza praca magisterska jest próbą prześledzenia historii konfliktów toczących się wokół Abchazji i Osetii, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń ostatniej z kaukaskich wojen, jaka rozegrała się w sierpniu 2008 roku celem określenia charakteru owych dwóch zakaukaskich konfliktów. Obejmuje ona okres począwszy od czasów najdawniejszych aż po rok 2010. Prezentuje niezwykle bogatą i interesującą historię Abchazji i Osetii, akcentując najbardziej sporne momenty w historii obu republik, oraz opisuje relacje rosyjsko – gruzińskie. Upadek ZSRR doprowadził do eskalacji obu konfliktów, które choć następnie wprowadzone w fazę uśpienia odżyły z nową siłą w sierpniu 2008 roku. Opublikowane do tej pory dokumenty pozwalają na rekonstrukcję przebiegu działań wojennych i ocenę konsekwencji tzw. wojny pięciodniowej.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.contributor.advisorSmoleń, Mieczysław - 131948 pl
dc.contributor.authorSzweda, Katarzynapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerDiec, Joachim - 127727 pl
dc.contributor.reviewerSmoleń, Mieczysław - 131948 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:43:48Z
dc.date.available2020-07-20T17:43:48Z
dc.date.submitted2011-10-11pl
dc.fieldofstudyrosjoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-60675-34760pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174272
dc.subject.enAbkhazia, South Ossetia, Georgia, Caucasus, August 2008pl
dc.subject.otherAbchazja, Osetia Południowa, Gruzja, Kaukaz, wojna pięciodniowapl
dc.titleSeparatyzm abchaski i południowoosetyjski. Geneza, przebieg i skutki wojny rosyjsko- gruzińskiej z sierpnia 2008 rokupl
dc.title.alternativeSeparatism of Abkhazia and South Ossetia. Origin, Course and Consequences of Georgia- Russia War of August 2008pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available