Konflikty interpersonalne w środowisku pracy. Porównanie na przykładzie wybranych placówek: Urząd Miejski w Sandomierzu oraz zakład Federal Mogul w Gorzycach

master
dc.abstract.enConflicts at work can take on different forms, have a various scale and intensity and they influence work of and results achieved by individual persons, teams of employees and larger groups bound with operation of a given business entity. The purpose of this paper is to describe relationships and interpersonal conflicts arising at a workplace and compare them between a group of blue collars and a group of white collars. Investigations in form of a questionnaire survey answered the following questions: what are the differences between conflicts in both surveyed groups, how the job being done affects process of developing these differences and to what extent the superior’s behaviour towards the subordinates influences good relationships at a workplace.pl
dc.abstract.otherKonflikty w środowisku pracy występują w różnych formach, mają różny zasięg i nasilenie oraz wywierają wpływ na przebieg i efekty pracy indywidualnych osób, zespołów pracowniczych i większych grup związanych z funkcjonowaniem organizacji. Celem pracy była charakterystyka relacji, oraz konfliktów interpersonalnych w środowisku pracy z uwzględnieniem porównania zjawiska występującego w grupie pracowników fizycznych i w grupie pracowników umysłowych. Przeprowadzone badania dały odpowiedzi na pytania: czym różnią się konflikty w obu badanych grupach, jaki wpływ na generowanie tych różnic wywiera rodzaj wykonywanej pracy, oraz w jakim stopniu postawa przełożonego względem podwładnych wpływa na poprawność relacji w organizacji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.contributor.authorŻyła, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerJedynak, Piotr - 128512 pl
dc.contributor.reviewerMarcinkowski, Aleksander - 130320 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:43:16Z
dc.date.available2020-07-20T17:43:16Z
dc.date.submitted2011-10-25pl
dc.fieldofstudyzarządzanie zasobami ludzkimipl
dc.identifier.apddiploma-60668-105819pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174265
dc.subject.enATTITUDE FOR WORK, COMMUNICATION, CONFLICT, RELATIONS, WORKpl
dc.subject.otherKOMUNIKACJA, KONFLIKT, PRACA, RELACJE, STOSUNEK DO PRACYpl
dc.titleKonflikty interpersonalne w środowisku pracy. Porównanie na przykładzie wybranych placówek: Urząd Miejski w Sandomierzu oraz zakład Federal Mogul w Gorzycachpl
dc.title.alternativeInterpersonal conficts in a working environment. A comparison bases on example of selected institution: The Municipal Council in Sandomierz and The Federal Mogul Company in Gorzycepl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Conflicts at work can take on different forms, have a various scale and intensity and they influence work of and results achieved by individual persons, teams of employees and larger groups bound with operation of a given business entity. The purpose of this paper is to describe relationships and interpersonal conflicts arising at a workplace and compare them between a group of blue collars and a group of white collars. Investigations in form of a questionnaire survey answered the following questions: what are the differences between conflicts in both surveyed groups, how the job being done affects process of developing these differences and to what extent the superior’s behaviour towards the subordinates influences good relationships at a workplace.
dc.abstract.otherpl
Konflikty w środowisku pracy występują w różnych formach, mają różny zasięg i nasilenie oraz wywierają wpływ na przebieg i efekty pracy indywidualnych osób, zespołów pracowniczych i większych grup związanych z funkcjonowaniem organizacji. Celem pracy była charakterystyka relacji, oraz konfliktów interpersonalnych w środowisku pracy z uwzględnieniem porównania zjawiska występującego w grupie pracowników fizycznych i w grupie pracowników umysłowych. Przeprowadzone badania dały odpowiedzi na pytania: czym różnią się konflikty w obu badanych grupach, jaki wpływ na generowanie tych różnic wywiera rodzaj wykonywanej pracy, oraz w jakim stopniu postawa przełożonego względem podwładnych wpływa na poprawność relacji w organizacji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.contributor.authorpl
Żyła, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Jedynak, Piotr - 128512
dc.contributor.reviewerpl
Marcinkowski, Aleksander - 130320
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:43:16Z
dc.date.available
2020-07-20T17:43:16Z
dc.date.submittedpl
2011-10-25
dc.fieldofstudypl
zarządzanie zasobami ludzkimi
dc.identifier.apdpl
diploma-60668-105819
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174265
dc.subject.enpl
ATTITUDE FOR WORK, COMMUNICATION, CONFLICT, RELATIONS, WORK
dc.subject.otherpl
KOMUNIKACJA, KONFLIKT, PRACA, RELACJE, STOSUNEK DO PRACY
dc.titlepl
Konflikty interpersonalne w środowisku pracy. Porównanie na przykładzie wybranych placówek: Urząd Miejski w Sandomierzu oraz zakład Federal Mogul w Gorzycach
dc.title.alternativepl
Interpersonal conficts in a working environment. A comparison bases on example of selected institution: The Municipal Council in Sandomierz and The Federal Mogul Company in Gorzyce
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
31
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Wroclaw
4
Dublin
2
Krakow
2
Radom
2
Brześć Kujawski
1
Bydgoszcz
1
Bytom
1
Des Moines
1
Dąbrowa Górnicza
1

No access

No Thumbnail Available