Znaczenie gastroskopii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego

master
dc.abstract.enIt is the research work which aim is to learn the meaning of gastroenterology in diagnosis of the upper part of the alimentary canal. Achieved results may be used to educate nurses as well as patients at the internal ward. In the research the method to analyze documents was used- present, written documents in the examination books as well as examination references . Whereas, research tool was a questionnaire, data gathering.Examination showed that more often examined group was women and people from village. In the age range 51 – 60 years gastroenterology was conducted in 21.03% of patients and it is the biggest group of examined people. The least number of examined people was in the age range over 81 years. The examinations show as well that among 5309 people, heliobacteria test was conducted in 87,77% of people resulting in 59.07% of positive results. More often this test is done among women than men. However segements for histotopatological test was only taken from 740 people and more often they were men than women. The disease most often diagnosed within 3 years was chronic gastritis and it was a half of all diagnosis made, then adenocarcinoma. In 22 cases the diagnosis was not made because the segment was too small.pl
dc.abstract.otherJest to praca badawcza, która ma na celu poznanie znaczenia gastroskopii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do edukacji pielęgniarek oraz pacjentów oddziału wewnętrznego.W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentacji - wykorzystano dokument zastany, pisemny w postaci ksiąg rejestru przeprowadzonych badań, zeszytów oraz skierowań na badania. Natomiast narzędzie badawcze to kwestionariusz gromadzenia danych własnego autorstwa.Z przeprowadzonych badań wynika, że częściej badaną grupą, która miała wykonane badanie gastroskopii były kobiety oraz osoby pochodzące ze wsi. W przedziale wiekowym 51 – 60 lat gastroskopię miało wykonaną 21,03% badanych i jest to najliczniejsza grupa badanych, natomiast najmniej wykonanych badań było w przedziale wiekowym powyżej 81 lat. Z badań również wynika, że na 5309 przeprowadzonych badań test ureazowy na Helicobacter pylori miało pobranych 87,77% badanych z czego dodatni wynik testu stwierdzono u 59,07% badanych. Częściej wykonywany test ureazowy na Helicobacter pylori miały wykonywane kobiety, niż mężczyźni. Natomiast wycinków do badania histo – patologicznego miało pobranych zaledwie 13,95% badanych i częściej byli to mężczyźni. Jednostką chorobową najczęściej diagnozowaną w ciągu trzech lat, było przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i stanowiło to ponad połowę postawionych diagnoz, następnie Gruczolakorak. W 22 przypadkach nie postawiono diagnozy ponieważ wycinek jaki pobrano był za mały.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.contributor.authorLichańska, Agatapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerDrożdż, Włodzimierz - 129252 pl
dc.contributor.reviewerOrzeł-Nowak, Anita - 133049 pl
dc.date.accessioned2020-07-20T17:30:30Z
dc.date.available2020-07-20T17:30:30Z
dc.date.submitted2011-10-10pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-60446-120923pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174061
dc.subject.engastroenterology, heliobactria, examination, educationpl
dc.subject.othergastroskopia, Helicobacter pylori, badani, edukacjapl
dc.titleZnaczenie gastroskopii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowegopl
dc.title.alternativeThe meaning of gastroenerology in diagnosis of the Upper part of alimentary canalpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
It is the research work which aim is to learn the meaning of gastroenterology in diagnosis of the upper part of the alimentary canal. Achieved results may be used to educate nurses as well as patients at the internal ward. In the research the method to analyze documents was used- present, written documents in the examination books as well as examination references . Whereas, research tool was a questionnaire, data gathering.Examination showed that more often examined group was women and people from village. In the age range 51 – 60 years gastroenterology was conducted in 21.03% of patients and it is the biggest group of examined people. The least number of examined people was in the age range over 81 years. The examinations show as well that among 5309 people, heliobacteria test was conducted in 87,77% of people resulting in 59.07% of positive results. More often this test is done among women than men. However segements for histotopatological test was only taken from 740 people and more often they were men than women. The disease most often diagnosed within 3 years was chronic gastritis and it was a half of all diagnosis made, then adenocarcinoma. In 22 cases the diagnosis was not made because the segment was too small.
dc.abstract.otherpl
Jest to praca badawcza, która ma na celu poznanie znaczenia gastroskopii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane do edukacji pielęgniarek oraz pacjentów oddziału wewnętrznego.W pracy wykorzystano metodę analizy dokumentacji - wykorzystano dokument zastany, pisemny w postaci ksiąg rejestru przeprowadzonych badań, zeszytów oraz skierowań na badania. Natomiast narzędzie badawcze to kwestionariusz gromadzenia danych własnego autorstwa.Z przeprowadzonych badań wynika, że częściej badaną grupą, która miała wykonane badanie gastroskopii były kobiety oraz osoby pochodzące ze wsi. W przedziale wiekowym 51 – 60 lat gastroskopię miało wykonaną 21,03% badanych i jest to najliczniejsza grupa badanych, natomiast najmniej wykonanych badań było w przedziale wiekowym powyżej 81 lat. Z badań również wynika, że na 5309 przeprowadzonych badań test ureazowy na Helicobacter pylori miało pobranych 87,77% badanych z czego dodatni wynik testu stwierdzono u 59,07% badanych. Częściej wykonywany test ureazowy na Helicobacter pylori miały wykonywane kobiety, niż mężczyźni. Natomiast wycinków do badania histo – patologicznego miało pobranych zaledwie 13,95% badanych i częściej byli to mężczyźni. Jednostką chorobową najczęściej diagnozowaną w ciągu trzech lat, było przewlekłe zapalenie błony śluzowej żołądka i stanowiło to ponad połowę postawionych diagnoz, następnie Gruczolakorak. W 22 przypadkach nie postawiono diagnozy ponieważ wycinek jaki pobrano był za mały.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.contributor.authorpl
Lichańska, Agata
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Drożdż, Włodzimierz - 129252
dc.contributor.reviewerpl
Orzeł-Nowak, Anita - 133049
dc.date.accessioned
2020-07-20T17:30:30Z
dc.date.available
2020-07-20T17:30:30Z
dc.date.submittedpl
2011-10-10
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-60446-120923
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/174061
dc.subject.enpl
gastroenterology, heliobactria, examination, education
dc.subject.otherpl
gastroskopia, Helicobacter pylori, badani, edukacja
dc.titlepl
Znaczenie gastroskopii w diagnostyce chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego
dc.title.alternativepl
The meaning of gastroenerology in diagnosis of the Upper part of alimentary canal
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
158
Views per month
Views per city
Warsaw
57
Stara Iwiczna
16
Koluszki
5
Lublin
5
Zielonka
5
Mińsk Mazowiecki
4
New York
4
Helsinki
3
Raczki
3
Rzeszów
3

No access

No Thumbnail Available