Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.

master
dc.abstract.enThis work is focused on discussing issues relating to the office of President of the Polish Constitution of 1997. Describes the way of forming this institution over the years since the Second Republic, through successive constitutions, until modern times. In later chapters, the reader will be provided information on selecting mode, constitutional functions and places in the country as one of the organs of executive power. Also describes the competences in relation to the Sejm, Senate, Council of Ministers, the Polish National Bank, the National Broadcasting Council, as well as courts and tribunals. The last questions are the present political and constitutional responsibility, issues about using the prerogatives and procedures before the State Tribunal.pl
dc.abstract.plPraca koncentruje się na omówieniu zagadnień dotyczących urzędu Prezydenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Opisano w niej sposób kształtowania się tej instytucji na przestrzeni lat od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez kolejne konstytucje, aż do czasów współczesnych. W dalszych rozdziałach, czytelnikowi zostają przedstawione informacje na temat trybu wyboru, sprawowanych konstytucyjnie funkcji oraz miejsca tego urzędu w państwie jako jednego z organów władzy wykonawczej. Opisano także kompetencje w stosunku do Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także sądów i Trybunałów. Ostatnim omawianym zagadnieniem jest kwestia odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej, problem stosowania prerogatyw oraz tryb postępowania przed Trybunałem Stanu.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.contributor.authorFarot, Janpl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerKulig, Andrzej - 129687 pl
dc.contributor.reviewerGrzybowski, Marian - 128227 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:37:46Z
dc.date.available2020-07-15T17:37:46Z
dc.date.submitted2011-07-09pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-58170-69743pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172298
dc.languagepolpl
dc.subject.enpresident, head of State, competences, functionspl
dc.subject.plprezydent, głowa państwa, kompetencje, funkcjepl
dc.titleInstytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.pl
dc.title.alternativeThe institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This work is focused on discussing issues relating to the office of President of the Polish Constitution of 1997. Describes the way of forming this institution over the years since the Second Republic, through successive constitutions, until modern times. In later chapters, the reader will be provided information on selecting mode, constitutional functions and places in the country as one of the organs of executive power. Also describes the competences in relation to the Sejm, Senate, Council of Ministers, the Polish National Bank, the National Broadcasting Council, as well as courts and tribunals. The last questions are the present political and constitutional responsibility, issues about using the prerogatives and procedures before the State Tribunal.
dc.abstract.plpl
Praca koncentruje się na omówieniu zagadnień dotyczących urzędu Prezydenta w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. Opisano w niej sposób kształtowania się tej instytucji na przestrzeni lat od czasów II Rzeczypospolitej, poprzez kolejne konstytucje, aż do czasów współczesnych. W dalszych rozdziałach, czytelnikowi zostają przedstawione informacje na temat trybu wyboru, sprawowanych konstytucyjnie funkcji oraz miejsca tego urzędu w państwie jako jednego z organów władzy wykonawczej. Opisano także kompetencje w stosunku do Sejmu, Senatu, Rady Ministrów, Narodowego Banku Polskiego, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także sądów i Trybunałów. Ostatnim omawianym zagadnieniem jest kwestia odpowiedzialności politycznej i konstytucyjnej, problem stosowania prerogatyw oraz tryb postępowania przed Trybunałem Stanu.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.contributor.authorpl
Farot, Jan
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Kulig, Andrzej - 129687
dc.contributor.reviewerpl
Grzybowski, Marian - 128227
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:37:46Z
dc.date.available
2020-07-15T17:37:46Z
dc.date.submittedpl
2011-07-09
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-58170-69743
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172298
dc.languagepl
pol
dc.subject.enpl
president, head of State, competences, functions
dc.subject.plpl
prezydent, głowa państwa, kompetencje, funkcje
dc.titlepl
Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.
dc.title.alternativepl
The institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Warsaw
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1

No access

No Thumbnail Available