Jerzy Turowicz - polityk czy dziennikarz

master
dc.abstract.enThe purpose of the thesis was to analyse the political involvement of Jerzy Turowicz since the end of the Second World War to his death in 1999. The biography of Turowicz, the editor-in-chief and founder of “Tygodnik Powszechny”, was presented to evaluate his impact on politics in Poland after the War. The thesis attempts to adjudicate in a dispute weather Turowicz was only a journalist or also a politician. The editor-in-chief of “Tygodnik Powszechny” was presented in two different epochs – Poland under a communist rule and after the transformation of the political system, that leaded to democracy. Considering the thesis topic the most important is the period after 1989, as in that time the public sphere can be characterized as free and the political deliberation was not restricted.The thesis examines the publicism of Jerzy Turowicz, his memories and also the historians’ reports and relation of the most significant media in Poland in the early nineties. The issue has been presented in three chapters. The first systematizes definitions of politics and political involvement. The second presents Turowicz’s work until 1989, the third one – his activity after the collapse of the communist system in Poland.pl
dc.abstract.otherPraca ma na celu analizę zaangażowania politycznego Jerzego Turowicza od zakończenie Drugiej Wojny Światowej do śmierci w roku 1999. Biografia Turowicza, redaktora naczelnego i twórcy „Tygodnika Powszechnego”, została ukazana pod kątem jego działalności na scenie publicznej i wpływu na politykę. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie czy Turowicz był jedynie dziennikarzem, czy pełnił również rolę polityka.Naczelny „Tygodnika Powszechnego” zaprezentowany został na przełomie dwóch odmiennych epok – Polski w czasach komunizmu oraz w kraju po przemianach ustrojowych, które wprowadziły ustrój demokratyczny. Ze względu na pytanie zawarte w tytule pracy najważniejszy jest okres po roku 1989, ponieważ wtedy sfera publiczna została pozbawiona ograniczeń i w przeciwieństwie do lat wcześniejszych charakteryzowała się wolnością działania, także politycznego.Praca opiera się na analizie publicystyki Jerzego Turowicza, jego wspomnień, a także na relacjach historyków i najważniejszych mediów początku lat dziewięćdziesiątych. Temat przedstawiono w trzech rozdziałach, z których pierwszy ma na celu usystematyzowanie definicji polityki i zaangażowania politycznego. Rozdział drugi opisuje działalność Turowicza do roku 1989, natomiast trzeci jego aktywność po upadku PRL.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorDaniel, Krystyna - 127685 pl
dc.contributor.authorSzeliga, Madlenapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerBujwid-Kurek, Ewa - 127476 pl
dc.contributor.reviewerDaniel, Krystyna - 127685 pl
dc.date.accessioned2020-07-15T17:37:35Z
dc.date.available2020-07-15T17:37:35Z
dc.date.submitted2011-07-08pl
dc.fieldofstudypolitologiapl
dc.identifier.apddiploma-58167-64570pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172295
dc.subject.enTurowicz, politician, journalist, Tygodnik, Powszechnypl
dc.subject.otherTurowicz, polityk, dziennikarz, Tygodnik, Powszechnypl
dc.titleJerzy Turowicz - polityk czy dziennikarzpl
dc.title.alternativeJerzy Turowicz - a politician or a journalistpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The purpose of the thesis was to analyse the political involvement of Jerzy Turowicz since the end of the Second World War to his death in 1999. The biography of Turowicz, the editor-in-chief and founder of “Tygodnik Powszechny”, was presented to evaluate his impact on politics in Poland after the War. The thesis attempts to adjudicate in a dispute weather Turowicz was only a journalist or also a politician. The editor-in-chief of “Tygodnik Powszechny” was presented in two different epochs – Poland under a communist rule and after the transformation of the political system, that leaded to democracy. Considering the thesis topic the most important is the period after 1989, as in that time the public sphere can be characterized as free and the political deliberation was not restricted.The thesis examines the publicism of Jerzy Turowicz, his memories and also the historians’ reports and relation of the most significant media in Poland in the early nineties. The issue has been presented in three chapters. The first systematizes definitions of politics and political involvement. The second presents Turowicz’s work until 1989, the third one – his activity after the collapse of the communist system in Poland.
dc.abstract.otherpl
Praca ma na celu analizę zaangażowania politycznego Jerzego Turowicza od zakończenie Drugiej Wojny Światowej do śmierci w roku 1999. Biografia Turowicza, redaktora naczelnego i twórcy „Tygodnika Powszechnego”, została ukazana pod kątem jego działalności na scenie publicznej i wpływu na politykę. Praca jest próbą odpowiedzi na pytanie czy Turowicz był jedynie dziennikarzem, czy pełnił również rolę polityka.Naczelny „Tygodnika Powszechnego” zaprezentowany został na przełomie dwóch odmiennych epok – Polski w czasach komunizmu oraz w kraju po przemianach ustrojowych, które wprowadziły ustrój demokratyczny. Ze względu na pytanie zawarte w tytule pracy najważniejszy jest okres po roku 1989, ponieważ wtedy sfera publiczna została pozbawiona ograniczeń i w przeciwieństwie do lat wcześniejszych charakteryzowała się wolnością działania, także politycznego.Praca opiera się na analizie publicystyki Jerzego Turowicza, jego wspomnień, a także na relacjach historyków i najważniejszych mediów początku lat dziewięćdziesiątych. Temat przedstawiono w trzech rozdziałach, z których pierwszy ma na celu usystematyzowanie definicji polityki i zaangażowania politycznego. Rozdział drugi opisuje działalność Turowicza do roku 1989, natomiast trzeci jego aktywność po upadku PRL.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Daniel, Krystyna - 127685
dc.contributor.authorpl
Szeliga, Madlena
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Bujwid-Kurek, Ewa - 127476
dc.contributor.reviewerpl
Daniel, Krystyna - 127685
dc.date.accessioned
2020-07-15T17:37:35Z
dc.date.available
2020-07-15T17:37:35Z
dc.date.submittedpl
2011-07-08
dc.fieldofstudypl
politologia
dc.identifier.apdpl
diploma-58167-64570
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/172295
dc.subject.enpl
Turowicz, politician, journalist, Tygodnik, Powszechny
dc.subject.otherpl
Turowicz, polityk, dziennikarz, Tygodnik, Powszechny
dc.titlepl
Jerzy Turowicz - polityk czy dziennikarz
dc.title.alternativepl
Jerzy Turowicz - a politician or a journalist
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Chandler
3
Dublin
2
Rybnik
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Krakow
1
Lodz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available