Dysk z Fajstos- odkrycie i charakterystyka.

master
dc.abstract.enMy master's thesis concerns an important ancient monument from the Minoan Civilization, the Phaistos Disc, which was found in the city of Phaistos. My thesis involves information about archaeological research carried out on Crete, with special focus on the palaces at Knossos and Phaistos, which were discovered there.Chapters dedicated to the Phaistos Disc constitute a significant part of my thesis. These chapters contain some detailed information about the external appearance of the object in question and a comprehensive analysis of the signs engraved on it. Apart from the characteristic of the individual pictographs there is also comparative chapter, which compares the writing on the Phaistos Disc with other Cretan writing systems from the Bronze Age.The final chapter of my thesis includes a number of attempts at interpreting the inscriptions on the disc. Some of them seem plausible and interesting, others are preposterous or even distasteful. That is why they are worth reading as, by doing so, one can realize the absurdity of the views expressed not only by the laymen of little popularity but also by the respected scholars.pl
dc.abstract.otherPraca dotyczy ważnego zabytku kultury minojskiej, który został znaleziony w mieście Phaistos, tzw. dysku z Phaistos. W pracy tej, można znaleźć informacje dotyczące badań archeologicznych na terenie Krety a w szczególności pałaców tam odkrytych. Mowa jest o pałacu w Knossos oraz w Phaistos. Bardzo ważną częścią pracy są rozdziały poświęcone samemu dyskowi. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące jego wyglądu zewnętrznego jak i dokładna analiza znaków zawartych na nim. Obok charakterystyki poszczególnych piktogramów, można odnaleźć rozdział porównawczy, którego zadaniem jest zestawienie ze sobą pisma dysku z Phaistos z innymi pismami kreteńskimi Epoki Brązu. W ostatnim rozdziale pracy zamieściłam różnorodne próby odczytania inskrypcji z dysku. Niektóre są prawdopodobne i ciekawe a inne niedorzeczne a nawet wręcz niesmaczne. Dlatego też warto przeczytać je aby uzmysłowić sobie śmieszność poglądów, nie tylko mało znanych laików ale i również cenionych naukowców.pl
dc.affiliationWydział Filologicznypl
dc.contributor.advisorBodzek, Jarosław - 127382 pl
dc.contributor.authorZborowska, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WF6pl
dc.contributor.reviewerSprawski, Sławomir - 132020 pl
dc.contributor.reviewerBodzek, Jarosław - 127382 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:24:25Z
dc.date.available2020-07-14T21:24:25Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudycywilizacja śródziemnomorskapl
dc.identifier.apddiploma-57005-103249pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171406
dc.subject.enPhaistos, disc, Knossos, Create,pl
dc.subject.otherPhaistos, dysk, Kreta, piktogramy, Knossospl
dc.titleDysk z Fajstos- odkrycie i charakterystyka.pl
dc.title.alternativePhaistos' Disc -discovery and characteristics.pl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
My master's thesis concerns an important ancient monument from the Minoan Civilization, the Phaistos Disc, which was found in the city of Phaistos. My thesis involves information about archaeological research carried out on Crete, with special focus on the palaces at Knossos and Phaistos, which were discovered there.Chapters dedicated to the Phaistos Disc constitute a significant part of my thesis. These chapters contain some detailed information about the external appearance of the object in question and a comprehensive analysis of the signs engraved on it. Apart from the characteristic of the individual pictographs there is also comparative chapter, which compares the writing on the Phaistos Disc with other Cretan writing systems from the Bronze Age.The final chapter of my thesis includes a number of attempts at interpreting the inscriptions on the disc. Some of them seem plausible and interesting, others are preposterous or even distasteful. That is why they are worth reading as, by doing so, one can realize the absurdity of the views expressed not only by the laymen of little popularity but also by the respected scholars.
dc.abstract.otherpl
Praca dotyczy ważnego zabytku kultury minojskiej, który został znaleziony w mieście Phaistos, tzw. dysku z Phaistos. W pracy tej, można znaleźć informacje dotyczące badań archeologicznych na terenie Krety a w szczególności pałaców tam odkrytych. Mowa jest o pałacu w Knossos oraz w Phaistos. Bardzo ważną częścią pracy są rozdziały poświęcone samemu dyskowi. Znajdują się tam szczegółowe informacje dotyczące jego wyglądu zewnętrznego jak i dokładna analiza znaków zawartych na nim. Obok charakterystyki poszczególnych piktogramów, można odnaleźć rozdział porównawczy, którego zadaniem jest zestawienie ze sobą pisma dysku z Phaistos z innymi pismami kreteńskimi Epoki Brązu. W ostatnim rozdziale pracy zamieściłam różnorodne próby odczytania inskrypcji z dysku. Niektóre są prawdopodobne i ciekawe a inne niedorzeczne a nawet wręcz niesmaczne. Dlatego też warto przeczytać je aby uzmysłowić sobie śmieszność poglądów, nie tylko mało znanych laików ale i również cenionych naukowców.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny
dc.contributor.advisorpl
Bodzek, Jarosław - 127382
dc.contributor.authorpl
Zborowska, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WF6
dc.contributor.reviewerpl
Sprawski, Sławomir - 132020
dc.contributor.reviewerpl
Bodzek, Jarosław - 127382
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:24:25Z
dc.date.available
2020-07-14T21:24:25Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
cywilizacja śródziemnomorska
dc.identifier.apdpl
diploma-57005-103249
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171406
dc.subject.enpl
Phaistos, disc, Knossos, Create,
dc.subject.otherpl
Phaistos, dysk, Kreta, piktogramy, Knossos
dc.titlepl
Dysk z Fajstos- odkrycie i charakterystyka.
dc.title.alternativepl
Phaistos' Disc -discovery and characteristics.
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Chandler
6
Bydgoszcz
5
Poznan
3
Lublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Cieszyn
1
Des Moines
1
Dublin
1
Garbatka-Letnisko
1

No access

No Thumbnail Available