Środki ochrony prawnej w Prawie Zamówień Publicznych

master
dc.abstract.enThis publication refers to the remedies are available to Entrepreneurs whose rights have been violated by an unlawful act of the contracting authority taken in the course of public procurement. The work contains three chapters: Review procedures in the EU public procurement system, measures of legal protection in public procurement law and the National Board of Appeal. The first chapter describes the system of legal protection in the functioning of public procurement law at EU level. This section contains questions about the rules of the procedures, scope and subjective review of the Directives. The first section presents the types of remedies and authorities that have jurisdiction in matters relating to public procurement. The second chapter is devoted to the legal protection measures provided for in the Polish system of public procurement. In this chapter we detail the types of remedies available to victims and businesses such as an appeal and appeal to the court complaint. The third chapter contains questions concerning the National Board of Appeal, in particular, presents a task of this body, organs and their powers and rules for membership.pl
dc.abstract.otherNiniejsza publikacja dotyczy środków odwoławczych jakie przysługują przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone poprzez niezgodne z prawem działanie instytucji zamawiającej podjęte w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Praca zawiera trzy rozdziały : Procedury odwoławcze w unijnym systemie zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych oraz Krajowa Izba odwoławcza. W pierwszym rozdziale opisano system środków ochrony prawnej funkcjonujący w prawie zamówień publicznych na poziomie unijnym. Rozdział ten zawiera zagadnienia dotyczące zasad obowiązujących w ramach procedur odwoławczych, zakres przedmiotowy i podmiotowy dyrektyw odwoławczych. W rozdziale pierwszym przedstawiono także rodzaje środków odwoławczych oraz organy, które są właściwe do orzekania w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Rozdział drugi poświęcony został środkom ochrony prawnej przewidzianym w polskim systemie zamówień publicznych. W rozdziale tym szczegółowo przedstawiono rodzaje środków odwoławczych przysługujących poszkodowanym przedsiębiorcom tj. odwołanie i skarga do sądu. Rozdział trzeci zawiera kwestie dotyczące Krajowej Izby odwoławczej, a w szczególności przedstawia zadania tego organu, organy i ich kompetencje oraz zasady dotyczące członkostwa.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracjipl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.contributor.authorGierek, Joannapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WPA3pl
dc.contributor.reviewerDudzik, Sławomir - 127805 pl
dc.contributor.reviewerSołtysińska, Aleksandra - 173756 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:23:59Z
dc.date.available2020-07-14T21:23:59Z
dc.date.submitted2011-06-30pl
dc.fieldofstudyadministracjapl
dc.identifier.apddiploma-56998-67543pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171399
dc.subject.enpublic procurement, legal protection measures, the National Board of Appealpl
dc.subject.otherzamówienia publiczne, środki odwoławcze, Krajowa Izba Odwoławczapl
dc.titleŚrodki ochrony prawnej w Prawie Zamówień Publicznychpl
dc.title.alternativeRemedies in the Law on Public Procurementpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This publication refers to the remedies are available to Entrepreneurs whose rights have been violated by an unlawful act of the contracting authority taken in the course of public procurement. The work contains three chapters: Review procedures in the EU public procurement system, measures of legal protection in public procurement law and the National Board of Appeal. The first chapter describes the system of legal protection in the functioning of public procurement law at EU level. This section contains questions about the rules of the procedures, scope and subjective review of the Directives. The first section presents the types of remedies and authorities that have jurisdiction in matters relating to public procurement. The second chapter is devoted to the legal protection measures provided for in the Polish system of public procurement. In this chapter we detail the types of remedies available to victims and businesses such as an appeal and appeal to the court complaint. The third chapter contains questions concerning the National Board of Appeal, in particular, presents a task of this body, organs and their powers and rules for membership.
dc.abstract.otherpl
Niniejsza publikacja dotyczy środków odwoławczych jakie przysługują przedsiębiorcom, których prawa zostały naruszone poprzez niezgodne z prawem działanie instytucji zamawiającej podjęte w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.Praca zawiera trzy rozdziały : Procedury odwoławcze w unijnym systemie zamówień publicznych, Środki ochrony prawnej w prawie zamówień publicznych oraz Krajowa Izba odwoławcza. W pierwszym rozdziale opisano system środków ochrony prawnej funkcjonujący w prawie zamówień publicznych na poziomie unijnym. Rozdział ten zawiera zagadnienia dotyczące zasad obowiązujących w ramach procedur odwoławczych, zakres przedmiotowy i podmiotowy dyrektyw odwoławczych. W rozdziale pierwszym przedstawiono także rodzaje środków odwoławczych oraz organy, które są właściwe do orzekania w sprawach z zakresu zamówień publicznych. Rozdział drugi poświęcony został środkom ochrony prawnej przewidzianym w polskim systemie zamówień publicznych. W rozdziale tym szczegółowo przedstawiono rodzaje środków odwoławczych przysługujących poszkodowanym przedsiębiorcom tj. odwołanie i skarga do sądu. Rozdział trzeci zawiera kwestie dotyczące Krajowej Izby odwoławczej, a w szczególności przedstawia zadania tego organu, organy i ich kompetencje oraz zasady dotyczące członkostwa.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.contributor.authorpl
Gierek, Joanna
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WPA3
dc.contributor.reviewerpl
Dudzik, Sławomir - 127805
dc.contributor.reviewerpl
Sołtysińska, Aleksandra - 173756
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:23:59Z
dc.date.available
2020-07-14T21:23:59Z
dc.date.submittedpl
2011-06-30
dc.fieldofstudypl
administracja
dc.identifier.apdpl
diploma-56998-67543
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171399
dc.subject.enpl
public procurement, legal protection measures, the National Board of Appeal
dc.subject.otherpl
zamówienia publiczne, środki odwoławcze, Krajowa Izba Odwoławcza
dc.titlepl
Środki ochrony prawnej w Prawie Zamówień Publicznych
dc.title.alternativepl
Remedies in the Law on Public Procurement
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
19
Views per month
Views per city
Pruszcz Gdanski
3
Warsaw
3
Des Moines
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Dublin
1
Lublin
1
New York
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available