Poszukiwanie ligandów receptorów serotoninowych wśród fenylopiperazynowych pochodnych N3-benzylohydantoiny

master
dc.abstract.enThe work is focused on search for new ligands of 5-HT1A/5-HT7 receptors, among phenylopiperazine hydantoin derivatives. The aim was to synthesize of 11 new compounds as a result of chemical modifications of lead, compound BS-8, and theoretical studies on physicochemical properties of the planed compounds to determine their drugability properties and their potency to penetrate blood-brain barrier (BBB). The new compounds were obtained using a three-step synthesis, for which 5,5-dimethylhydantoin was a starting product. All final product were obtained as hydrochlorides, four out of them (compounds PI-7 PI-8, PI-10 and PI-11) were precipitated in basic form, too. Identity and purity of structures of all intermediate- and final products were confirmed by spectral analysis (IR, 1H-NMR) as well as by TLC and the melting point measurement. The probability of BBB penetration, toxicity and ability to be active drug after oral administration were predicted in silico using two computer programs (Chemaxon and Osiris). The calculation results showed that the compounds have a high probability to permit BBB and they display low toxicity risk, what is an important aspect for compounds with potential usage in CNS diseases.pl
dc.abstract.otherPraca opisuje poszukiwania nowych ligandów receptorów 5-HT1A oraz 5-HT7 wśród fenylopiperazynowych pochodnych hydantoiny. Celem było otrzymanie 11 nowych związków będących modyfikacjami chemicznymi struktury wiodącej – związku BS-8 oraz teoretyczne badanie właściwości fizykochemicznych nowych związków, które warunkują zachowanie leków w procesach farmakokinetycznych. Nowe związki otrzymywano z wykorzystaniem trzyetapowej syntezy, w której produktem startowym, była 5,5-dimetylohydantoina. Związki finalne syntetyzowano na drodze N-alkilacji. Wszystkie związki finalne otrzymano w formie chlorowodorków, 4 produkty finalne wykrystalizowano również w formie zasadowej (PI-7, PI-8, PI-10 i PI-11). Struktury wszystkich otrzymanych związków zostały potwierdzone na drodze analiz spektralnych (IR, 1H-NMR), czystość zbadano metodą chromatografii cienkowarstwowej TLC oraz przez oznaczenie temperatury topnienia. W ramach rozważań teoretycznych przewidywano prawdopodobieństwo przechodzenia przez barierę krew-mózg, toksyczność oraz zdolność bycia aktywnym lekiem po podaniu doustnym za pomocą dwóch programów komputerowych (Chemaxon i OSIRIS). Wyniki obliczeń wykazały, że związki posiadają wysokie prawdopodobieństwo przechodzenia przez barierę krew-mózg, co jest ważnym aspektem dla związków o potencjalnym zastosowaniu w schorzeniach OUN.pl
dc.affiliationWydział Farmaceutycznypl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorHandzlik, Jadwiga - 129685 pl
dc.contributor.advisorKieć-Kononowicz, Katarzyna - 130088 pl
dc.contributor.authorIdzik, Paulapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WFOAM2pl
dc.contributor.reviewerKieć-Kononowicz, Katarzyna - 130088 pl
dc.contributor.reviewerHandzlik, Jadwiga - 129685 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:23:52Z
dc.date.available2020-07-14T21:23:52Z
dc.date.submitted2011-06-28pl
dc.fieldofstudyfarmacjapl
dc.identifier.apddiploma-56996-122582pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171397
dc.subject.enserotonin receptors, 5-HT1A, 5-HT7, dimethylhydantoin derivatives, phenylpiperazine derivativespl
dc.subject.otherreceptory serotoninowe, 5-HT1A, 5-HT7, pochodne dimetylohydantoiny, pochodne fenylopiperazynowepl
dc.titlePoszukiwanie ligandów receptorów serotoninowych wśród fenylopiperazynowych pochodnych N3-benzylohydantoinypl
dc.title.alternativeIn the search for ligands of serotonin receptors among phenylpiperazines derivatives N3-bnzyl-hydantoinpl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available