Wykorzystanie funduszy UE na przykładzie restauracji "Karczma Polska"

licenciate
dc.abstract.enThe subject matter of this bachelor thesis is the EU Structural Funds designed for Small and Medium Enterprises. The main aim of this thesis is to portray how helpful the EU support for firms within this sector is. In the first chapter the SME sector is looked through - described is its size, the trade distribution and the territorial distribution, and also its significance for Polish economy. The second chapter depicts EU Funds which are intended to be executed in Poland in period from year 2007 to 2013. In the third chapter was described the support from the European Community intended for SME sector, and also for the tourist trade. The last chapter is devoted to describe the case study – the restaurant, which has got a subsidy from EU. Therefore an influence of the subsidy on a development of a small enterprise was showed. The conclusion includes a general assessment of the support that European Union offers.pl
dc.abstract.otherPrzedmiotem niniejszej pracy licencjackiej są Fundusze Strukturalne UE przeznaczone dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem pracy jest ukazanie jak pomocne jest wsparcie Unii Europejskiej dla rozwoju firm z tego sektora. W pierwszym rozdziale przybliżony został sektor MSP w Polsce, jego wielkość, rozkład branżowy i terytorialny, a także znaczenie dla krajowej gospodarki. Rozdział drugi przedstawia Fundusze unijnych przeznaczonych do realizacji w Polsce w okresie 2007 – 2013. W trzecim rozdziale opisane zostało wsparcie ze środków wspólnotowych jakie przewidziane zostało dla sektora MSP, a także branży turystycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest opisowi przypadku – restauracji, która uzyskała pomoc z Unii. Przedstawiony został zatem wpływ dotacji unijnej na rozwój małego przedsiębiorstwa. W zakończeniu natomiast zawarta została ogólna ocena pomocy jaką oferuje Unia Europejska.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.contributor.authorŻarów, Anetapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerTargosz, Radosław - 200568 pl
dc.contributor.reviewerGancarczyk, Jacek - 185651 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:23:22Z
dc.date.available2020-07-14T21:23:22Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-56988-96028pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171389
dc.subject.enEU’s SUPPORT - SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES - SME SECTOR - STRUCTURAL FUNDS – SUBSIDYpl
dc.subject.otherDOTACJE - FUNDUSZE UNIJNE - MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - SEKTOR MSP - WSPARCIE UEpl
dc.titleWykorzystanie funduszy UE na przykładzie restauracji "Karczma Polska"pl
dc.title.alternativeThe use of Structural Funds in the “Karczma Polska” restaurant.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The subject matter of this bachelor thesis is the EU Structural Funds designed for Small and Medium Enterprises. The main aim of this thesis is to portray how helpful the EU support for firms within this sector is. In the first chapter the SME sector is looked through - described is its size, the trade distribution and the territorial distribution, and also its significance for Polish economy. The second chapter depicts EU Funds which are intended to be executed in Poland in period from year 2007 to 2013. In the third chapter was described the support from the European Community intended for SME sector, and also for the tourist trade. The last chapter is devoted to describe the case study – the restaurant, which has got a subsidy from EU. Therefore an influence of the subsidy on a development of a small enterprise was showed. The conclusion includes a general assessment of the support that European Union offers.
dc.abstract.otherpl
Przedmiotem niniejszej pracy licencjackiej są Fundusze Strukturalne UE przeznaczone dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem pracy jest ukazanie jak pomocne jest wsparcie Unii Europejskiej dla rozwoju firm z tego sektora. W pierwszym rozdziale przybliżony został sektor MSP w Polsce, jego wielkość, rozkład branżowy i terytorialny, a także znaczenie dla krajowej gospodarki. Rozdział drugi przedstawia Fundusze unijnych przeznaczonych do realizacji w Polsce w okresie 2007 – 2013. W trzecim rozdziale opisane zostało wsparcie ze środków wspólnotowych jakie przewidziane zostało dla sektora MSP, a także branży turystycznej. Ostatni rozdział poświęcony jest opisowi przypadku – restauracji, która uzyskała pomoc z Unii. Przedstawiony został zatem wpływ dotacji unijnej na rozwój małego przedsiębiorstwa. W zakończeniu natomiast zawarta została ogólna ocena pomocy jaką oferuje Unia Europejska.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
dc.contributor.advisorpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.contributor.authorpl
Żarów, Aneta
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WZKS
dc.contributor.reviewerpl
Targosz, Radosław - 200568
dc.contributor.reviewerpl
Gancarczyk, Jacek - 185651
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:23:22Z
dc.date.available
2020-07-14T21:23:22Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
zarządzanie w turystyce
dc.identifier.apdpl
diploma-56988-96028
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171389
dc.subject.enpl
EU’s SUPPORT - SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES - SME SECTOR - STRUCTURAL FUNDS – SUBSIDY
dc.subject.otherpl
DOTACJE - FUNDUSZE UNIJNE - MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA - SEKTOR MSP - WSPARCIE UE
dc.titlepl
Wykorzystanie funduszy UE na przykładzie restauracji "Karczma Polska"
dc.title.alternativepl
The use of Structural Funds in the “Karczma Polska” restaurant.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
13
Views per month
Views per city
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
Knyszyn
1
Krakow
1
Niepołomice
1
Słupsk
1
Warsaw
1

No access

No Thumbnail Available