Zarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowym

licenciate
dc.abstract.enThe theme of this paper is management of tourism in the Ojców National Park. The author for the objective of this paper sets itself assess the management of tourism in the Park, in the opinion of tourists, including nature conservation requirements.The first chapter of the paper includes information about legal aspects of national parks in Poland, their functions and general information about the Polish national parks. In addition, the chapter presents information on the share of tourist parks in Poland, the use of parks for tourism, and describes the threats posed by tourism, practiced in protected areas. The second chapter is devoted strictly Ojców National Park. It contains information about the history of tourist traffic in OPN, the geological structure, fauna, flora, climate and tourist attractions of the Park. The last section is devoted to tourist traffic and tourism development in Prądnik Valley. Third, practical chapter concerns the assessment of tourism management in the OPN in the tourists opinion. Information included in this chapter were based on a survey that the author conducted among the OPN tourist. Surveys related to elements of tourist development and services provided in the Park.pl
dc.abstract.plTematem niniejszej pracy jest zarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowym. Autorka za cel pracy stawia sobie ocenę zarządzanie turystyką na terenie Parku w opinii turystów, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody.Pierwszy rozdział pracy zawiera informacje o prawnych aspektach działania parków narodowych w Polsce, funkcji jakie parki mają do spełnienia oraz ogólnych wiadomości na temat polskich parków narodowych. Ponadto w rozdziale przedstawiono dane na temat udostępniania turystycznego parków w Polsce, użytkowania parków przez turystykę oraz opisano zagrożenia jakie niesie ze sobą turystyka uprawiana na terenach chronionych. Drugi rozdział poświęcony jest stricte Ojcowskiemu Parku Narodowemu. Zawiera on informacje na temat historii ruchu turystycznego w OPN, budowy geologicznej, fauny, flory, klimatu i atrakcji turystycznych Parku. Ostatni podrozdział poświęcony jest ruchowi turystycznemu oraz zagospodarowaniu turystycznemu Doliny Prądnika. Trzeci, praktyczny rozdział dotyczy oceny zarządzania turystyką w OPN w opinii turystów. Dane zawarte w tym rozdziale zostały opracowane w oparciu o badania ankietowe, które autorka przeprowadziła wśród turystów OPN. Ankiety dotyczyły elementów zagospodarowania turystycznego parku oraz usług tam świadczonych.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznejpl
dc.contributor.advisorKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.contributor.authorWojtas, Elwirapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WZKSpl
dc.contributor.reviewerWszendybył-Skulska, Ewa - 132794 pl
dc.contributor.reviewerKopera, Sebastian - 173368 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:23:07Z
dc.date.available2020-07-14T21:23:07Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyzarządzanie w turystycepl
dc.identifier.apddiploma-56984-95978pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171385
dc.languagepolpl
dc.subject.enOJCOW- MANAGEMENT- NATIONAL PARK- TOURISMpl
dc.subject.plOJCÓW- PARK NARODOWY- TURYSTYKA- ZARZĄDZANIEpl
dc.titleZarządzanie turystyką w Ojcowskim Parku Narodowympl
dc.title.alternativeManagement of tourism in the Ojców National Parkpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month

No access

No Thumbnail Available