WIARA I RELIGIA JAKO NARZĘDZIE TOTALITARYZMU NAZISTOWSKIEGO

licenciate
dc.abstract.enThe main task of this work is to show the role of religion as a tool of power in the Third Reich. In Polish literature, you can find a few items that raise questions related to this issue. But they are not too accurate and quite precise. Given how important this is about and what impact this phenomenon had on the history of the world, can hardly surprising that deficiency of this type of publication. Most of them describe this problem very briefly without going into details, that is how important. You can not forget them, trying to fairly present the aspect. In many books one can find only the dry facts that do not explain the factors or reasons for such a situation arises in Nazi Germany.Religion has always been a very important element of social, political or cultural. Always had a huge impact on human attitudes and actions. For example, Adolf Hitler as we see in a shameful way and for what purposes you can use cruel religion. In this paper we are given many examples of which are designed to confirm the hypothesis contained in the title, or indeed with the religious aspects of Hitler gained such enormous support among the German population.pl
dc.abstract.otherGłównym zadaniem tej pracy jest przybliżenie roli religii jako narzędzia władzy w Trzeciej Rzeszy. W polskiej literaturze można odnaleźć kilka pozycji, które poruszają kwestie związane z tą problematyką. Nie są one jednak zbyt dokładne i dosyć precyzyjne. Biorąc pod uwagę jak bardzo istotny jest to temat i jaki wpływ miało to zjawisko na historię całego świata, dziwić może fakt niedoboru tego typu publikacji. Większość z nich opisuje ten problem bardzo pobieżnie, nie zagłębiając się w szczegóły, które są jakże istotne. Nie można o nich zapominać, chcąc rzetelnie przedstawić dany aspekt. W wielu książkach odnaleźć można tylko suche fakty, które nie tłumaczą czynników lub powodów zaistnienia takiej sytuacji w nazistowskich Niemczech.Religia była zawsze bardzo ważnym elementem życia społecznego, politycznego czy kulturalnego. Miała zawsze ogromny wpływ na postawy ludzkie i ich działania. Na przykładzie Adolfa Hitlera możemy dostrzec w jak haniebny sposób i do jakich okrutnych celów można wykorzystać religię. W tym opracowaniu podanych jest wiele przykładów które mają za zadanie potwierdzić hipotezę zawartą w tytule pracy, czy rzeczywiście dzięki aspektom religijnym Hitler zyskiwał tak ogromne poparcie wśród społeczeństwa niemieckiego.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznychpl
dc.areaobszar nauk humanistycznychpl
dc.areaobszar nauk społecznychpl
dc.contributor.advisorKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.authorSadlej, Ewelinapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WSMPpl
dc.contributor.reviewerKoźbiał, Krzysztof - 160650 pl
dc.contributor.reviewerNatanek, Mirosław - 130889 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:23:03Z
dc.date.available2020-07-14T21:23:03Z
dc.date.submitted2011-06-29pl
dc.fieldofstudyniemcoznawstwopl
dc.identifier.apddiploma-56983-96963pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171384
dc.subject.enreligion, the occult, Hitler, the cult, Neo-Paganismpl
dc.subject.otherreligia, okultyzm,Hitler,kult, neopogaństwopl
dc.titleWIARA I RELIGIA JAKO NARZĘDZIE TOTALITARYZMU NAZISTOWSKIEGOpl
dc.title.alternativeFAITH AND RELIGION AS A TOOL NAZI TOTALIATRIANISMpl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The main task of this work is to show the role of religion as a tool of power in the Third Reich. In Polish literature, you can find a few items that raise questions related to this issue. But they are not too accurate and quite precise. Given how important this is about and what impact this phenomenon had on the history of the world, can hardly surprising that deficiency of this type of publication. Most of them describe this problem very briefly without going into details, that is how important. You can not forget them, trying to fairly present the aspect. In many books one can find only the dry facts that do not explain the factors or reasons for such a situation arises in Nazi Germany.Religion has always been a very important element of social, political or cultural. Always had a huge impact on human attitudes and actions. For example, Adolf Hitler as we see in a shameful way and for what purposes you can use cruel religion. In this paper we are given many examples of which are designed to confirm the hypothesis contained in the title, or indeed with the religious aspects of Hitler gained such enormous support among the German population.
dc.abstract.otherpl
Głównym zadaniem tej pracy jest przybliżenie roli religii jako narzędzia władzy w Trzeciej Rzeszy. W polskiej literaturze można odnaleźć kilka pozycji, które poruszają kwestie związane z tą problematyką. Nie są one jednak zbyt dokładne i dosyć precyzyjne. Biorąc pod uwagę jak bardzo istotny jest to temat i jaki wpływ miało to zjawisko na historię całego świata, dziwić może fakt niedoboru tego typu publikacji. Większość z nich opisuje ten problem bardzo pobieżnie, nie zagłębiając się w szczegóły, które są jakże istotne. Nie można o nich zapominać, chcąc rzetelnie przedstawić dany aspekt. W wielu książkach odnaleźć można tylko suche fakty, które nie tłumaczą czynników lub powodów zaistnienia takiej sytuacji w nazistowskich Niemczech.Religia była zawsze bardzo ważnym elementem życia społecznego, politycznego czy kulturalnego. Miała zawsze ogromny wpływ na postawy ludzkie i ich działania. Na przykładzie Adolfa Hitlera możemy dostrzec w jak haniebny sposób i do jakich okrutnych celów można wykorzystać religię. W tym opracowaniu podanych jest wiele przykładów które mają za zadanie potwierdzić hipotezę zawartą w tytule pracy, czy rzeczywiście dzięki aspektom religijnym Hitler zyskiwał tak ogromne poparcie wśród społeczeństwa niemieckiego.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
dc.areapl
obszar nauk humanistycznych
dc.areapl
obszar nauk społecznych
dc.contributor.advisorpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.authorpl
Sadlej, Ewelina
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WSMP
dc.contributor.reviewerpl
Koźbiał, Krzysztof - 160650
dc.contributor.reviewerpl
Natanek, Mirosław - 130889
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:23:03Z
dc.date.available
2020-07-14T21:23:03Z
dc.date.submittedpl
2011-06-29
dc.fieldofstudypl
niemcoznawstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-56983-96963
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171384
dc.subject.enpl
religion, the occult, Hitler, the cult, Neo-Paganism
dc.subject.otherpl
religia, okultyzm,Hitler,kult, neopogaństwo
dc.titlepl
WIARA I RELIGIA JAKO NARZĘDZIE TOTALITARYZMU NAZISTOWSKIEGO
dc.title.alternativepl
FAITH AND RELIGION AS A TOOL NAZI TOTALIATRIANISM
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Ashburn
2
Dublin
2
Bydgoszcz
1
Chandler
1
Des Moines
1
Krakow
1
New York
1

No access

No Thumbnail Available