Analiza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice.

licenciate
dc.abstract.enThis thesis is divided into two main parts: theoretical part and experimental part. The theoretical part contains major information concerning underground water and soil. Chemical composition and sample collection of both underground water and soil have been described in detail. The problem of cause and types of pollution and thus consequences of its presence in the environment have been discussed. A detailed description of Cikowice as the research area has been included. The experimental part consists of the characteristics of the underground water and soil collection point and the description of research methodology. This part provides information on ion and liquid chromatography which served as identification methods of some of anions and Polycyclic Aroma Hydrocarbons. Information obtained during the analysis has been presented in the form of tables and diagrams. On the basis of the results, conclusions have been derived.pl
dc.abstract.otherPraca składa się z dwóch części: części teoretycznej oraz części doświadczalnej. W części teoretycznej zawarto główne informacje dotyczące wód podziemnych oraz gleb. Dokładnie opisano podział, skład chemiczny oraz pobór próbek zarówno wód podziemnych jak i gleb. Poruszono problematykę związaną ze źródłami i rodzajami zanieczyszczeń oraz skutkami ich występowania w środowisku. Zamieszczono tu również szczegółowy opis wsi Cikowice, jako miejsca obszaru badań. W części doświadczalnej wprowadzono charakterystykę miejsc poboru próbek wód podziemnych i gleby. Opisano metodykę badań, umieszczono informacje na temat chromatografii jonowej i cieczowej, które służyły jako metody do oznaczania niektórych anionów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Otrzymane podczas analizy wyniki umieszczono w postaci tabel i wykresów. Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto wnioski.pl
dc.affiliationWydział Chemiipl
dc.areaobszar nauk ścisłychpl
dc.areaobszar nauk przyrodniczychpl
dc.contributor.advisorMeus, Marek - 130479 pl
dc.contributor.authorRybka, Aleksandrapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WC3pl
dc.contributor.reviewerSzklarzewicz, Janusz - 132237 pl
dc.contributor.reviewerMeus, Marek - 130479 pl
dc.date.accessioned2020-07-14T21:21:36Z
dc.date.available2020-07-14T21:21:36Z
dc.date.submitted2011-07-04pl
dc.fieldofstudyochrona środowiskapl
dc.identifier.apddiploma-56958-96681pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171361
dc.subject.enSoil analysis and physicochemical waterpl
dc.subject.otherAnaliza gleb, analiza fizykochemiczna wód studziennychpl
dc.titleAnaliza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice.pl
dc.title.alternativeSoil analysis to determine polycyclic aroma hydrocarbon content and physicochemical analysis of well water in Cikowice village.pl
dc.typelicenciatepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This thesis is divided into two main parts: theoretical part and experimental part. The theoretical part contains major information concerning underground water and soil. Chemical composition and sample collection of both underground water and soil have been described in detail. The problem of cause and types of pollution and thus consequences of its presence in the environment have been discussed. A detailed description of Cikowice as the research area has been included. The experimental part consists of the characteristics of the underground water and soil collection point and the description of research methodology. This part provides information on ion and liquid chromatography which served as identification methods of some of anions and Polycyclic Aroma Hydrocarbons. Information obtained during the analysis has been presented in the form of tables and diagrams. On the basis of the results, conclusions have been derived.
dc.abstract.otherpl
Praca składa się z dwóch części: części teoretycznej oraz części doświadczalnej. W części teoretycznej zawarto główne informacje dotyczące wód podziemnych oraz gleb. Dokładnie opisano podział, skład chemiczny oraz pobór próbek zarówno wód podziemnych jak i gleb. Poruszono problematykę związaną ze źródłami i rodzajami zanieczyszczeń oraz skutkami ich występowania w środowisku. Zamieszczono tu również szczegółowy opis wsi Cikowice, jako miejsca obszaru badań. W części doświadczalnej wprowadzono charakterystykę miejsc poboru próbek wód podziemnych i gleby. Opisano metodykę badań, umieszczono informacje na temat chromatografii jonowej i cieczowej, które służyły jako metody do oznaczania niektórych anionów oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Otrzymane podczas analizy wyniki umieszczono w postaci tabel i wykresów. Na podstawie uzyskanych wyników wyciągnięto wnioski.
dc.affiliationpl
Wydział Chemii
dc.areapl
obszar nauk ścisłych
dc.areapl
obszar nauk przyrodniczych
dc.contributor.advisorpl
Meus, Marek - 130479
dc.contributor.authorpl
Rybka, Aleksandra
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WC3
dc.contributor.reviewerpl
Szklarzewicz, Janusz - 132237
dc.contributor.reviewerpl
Meus, Marek - 130479
dc.date.accessioned
2020-07-14T21:21:36Z
dc.date.available
2020-07-14T21:21:36Z
dc.date.submittedpl
2011-07-04
dc.fieldofstudypl
ochrona środowiska
dc.identifier.apdpl
diploma-56958-96681
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/171361
dc.subject.enpl
Soil analysis and physicochemical water
dc.subject.otherpl
Analiza gleb, analiza fizykochemiczna wód studziennych
dc.titlepl
Analiza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice.
dc.title.alternativepl
Soil analysis to determine polycyclic aroma hydrocarbon content and physicochemical analysis of well water in Cikowice village.
dc.typepl
licenciate
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Wroclaw
2
Des Moines
1
Dublin
1
New York
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available