Wiedza i obawy kobiet ciężarnych dotyczące sposobów rozwiązania ciąży

master
dc.abstract.enThe increasing medicalisation of labor and associated with that an increasing proportion of cesarean sections performed around the world tends to reflect on the causes of these phenomena. Women take less and less responsibility for childbirth. There is a tendency to search the easiest solutions at the expense of natural methods.The objective was to learn the knowledge that pregnant women have about childbirth and its types, as well as their views and concerns of the end of pregnancy.Materials and methods: To achieve this objective research was conducted among 102 pregnant women, Krakow and Sanok and surrounding towns residents, using self-prepared questionnaire. It consisted of 24 questions, mostly closed. The research was performed in February and March 2011 in Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakow-Poludnie and on the gynecological and obstetric ward in Szpital Specjalistyczny in SP ZOZ in Sanok. Statistical analysis was performed using the STATISTICA.Results and conclusions: The knowledge of women about ways of pregnant solutions can be assessed as fragmented, although the majority of respondents specify their information as sufficient. Over half the respondents knew about the possibility of epidural during natural childbirth. However, large percentage of pregnant women claiming that the phenomenon of pain is a necessary and it seems to be disturbing. It has been observed, that women participating in the research, more likely to have indicated the advantages of caesarean section than its drawbacks. The largest group of respondents were women who feared for the health of their child. However, concerns about pain and complications of childbirth reported a little less of the respondents.pl
dc.abstract.otherCoraz większa medykalizacja porodu oraz związany z nią rosnący odsetek wykonywanych cięć cesarskich na całym świecie skłania do zastanowienia się nad przyczynami tych zjawisk. Kobiety biorą coraz mniejszą odpowiedzialność za poród. Obserwuje się tendencję do szukania jak najłatwiejszych rozwiązań kosztem naturalnych metod.Celem badań było poznanie wiedzy kobiet ciężarnych na temat porodu i jego rodzajów, a także ich opinii oraz obaw związanych z zakończeniem ciąży.Materiał i metody: Do osiągnięcia zamierzonego celu przeprowadzono badania wśród 102 kobiet ciężarnych, mieszkanek Krakowa i Sanoka oraz okolicznych miejscowości, za pomocą samodzielnie przygotowanego kwestionariusza ankiety. Składał się on z 24 pytań, w większości zamkniętych. Badania przeprowadzono w lutym i marcu 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe oraz na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym w SP ZOZ w Sanoku. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu STATISTICA.Wyniki i wnioski: Wiedzę badanych kobiet na temat sposobów rozwiązania ciąży można ocenić jako fragmentaryczną, choć większa część ankietowanych określa posiadane wiadomości jako wystarczające. Ponad połowa respondentek wie o możliwości zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu naturalnego. Niepokojący wydaje się być jednak duży odsetek ciężarnych twierdzących, że ból jest zjawiskiem koniecznym. Zaobserwowano przy tym, że kobiety biorące udział w badaniu częściej zaznaczały zalety cesarskiego cięcia niż jego wady. Największą grupę spośród badanych stanowiły kobiety obawiające się o zdrowie swojego dziecka, jednak niepokój związany z bólem i komplikacjami porodu zgłaszało niewiele mniej respondentek.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiupl
dc.areaobszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznejpl
dc.contributor.advisorKamińska, Alicjapl
dc.contributor.authorObuch, Monikapl
dc.contributor.departmentbycodeUJK/WNOZpl
dc.contributor.reviewerReroń, Alfred - 133272 pl
dc.contributor.reviewerKamińska, Alicjapl
dc.date.accessioned2020-07-14T20:32:54Z
dc.date.available2020-07-14T20:32:54Z
dc.date.submitted2011-07-07pl
dc.fieldofstudypielęgniarstwopl
dc.identifier.apddiploma-56146-62733pl
dc.identifier.projectAPD / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170587
dc.subject.ennatural childbirth, caesarean section, concernspl
dc.subject.otherporód naturalny, cesarskie cięcie, obawypl
dc.titleWiedza i obawy kobiet ciężarnych dotyczące sposobów rozwiązania ciążypl
dc.title.alternativeKnowledge and concerns of pregnant women about ways of pregnant solutionspl
dc.typemasterpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The increasing medicalisation of labor and associated with that an increasing proportion of cesarean sections performed around the world tends to reflect on the causes of these phenomena. Women take less and less responsibility for childbirth. There is a tendency to search the easiest solutions at the expense of natural methods.The objective was to learn the knowledge that pregnant women have about childbirth and its types, as well as their views and concerns of the end of pregnancy.Materials and methods: To achieve this objective research was conducted among 102 pregnant women, Krakow and Sanok and surrounding towns residents, using self-prepared questionnaire. It consisted of 24 questions, mostly closed. The research was performed in February and March 2011 in Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Krakow-Poludnie and on the gynecological and obstetric ward in Szpital Specjalistyczny in SP ZOZ in Sanok. Statistical analysis was performed using the STATISTICA.Results and conclusions: The knowledge of women about ways of pregnant solutions can be assessed as fragmented, although the majority of respondents specify their information as sufficient. Over half the respondents knew about the possibility of epidural during natural childbirth. However, large percentage of pregnant women claiming that the phenomenon of pain is a necessary and it seems to be disturbing. It has been observed, that women participating in the research, more likely to have indicated the advantages of caesarean section than its drawbacks. The largest group of respondents were women who feared for the health of their child. However, concerns about pain and complications of childbirth reported a little less of the respondents.
dc.abstract.otherpl
Coraz większa medykalizacja porodu oraz związany z nią rosnący odsetek wykonywanych cięć cesarskich na całym świecie skłania do zastanowienia się nad przyczynami tych zjawisk. Kobiety biorą coraz mniejszą odpowiedzialność za poród. Obserwuje się tendencję do szukania jak najłatwiejszych rozwiązań kosztem naturalnych metod.Celem badań było poznanie wiedzy kobiet ciężarnych na temat porodu i jego rodzajów, a także ich opinii oraz obaw związanych z zakończeniem ciąży.Materiał i metody: Do osiągnięcia zamierzonego celu przeprowadzono badania wśród 102 kobiet ciężarnych, mieszkanek Krakowa i Sanoka oraz okolicznych miejscowości, za pomocą samodzielnie przygotowanego kwestionariusza ankiety. Składał się on z 24 pytań, w większości zamkniętych. Badania przeprowadzono w lutym i marcu 2011 roku w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Kraków-Południe oraz na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Specjalistycznym w SP ZOZ w Sanoku. Analizę statystyczną wykonano za pomocą programu STATISTICA.Wyniki i wnioski: Wiedzę badanych kobiet na temat sposobów rozwiązania ciąży można ocenić jako fragmentaryczną, choć większa część ankietowanych określa posiadane wiadomości jako wystarczające. Ponad połowa respondentek wie o możliwości zastosowania znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu naturalnego. Niepokojący wydaje się być jednak duży odsetek ciężarnych twierdzących, że ból jest zjawiskiem koniecznym. Zaobserwowano przy tym, że kobiety biorące udział w badaniu częściej zaznaczały zalety cesarskiego cięcia niż jego wady. Największą grupę spośród badanych stanowiły kobiety obawiające się o zdrowie swojego dziecka, jednak niepokój związany z bólem i komplikacjami porodu zgłaszało niewiele mniej respondentek.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu
dc.areapl
obszar nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
dc.contributor.advisorpl
Kamińska, Alicja
dc.contributor.authorpl
Obuch, Monika
dc.contributor.departmentbycodepl
UJK/WNOZ
dc.contributor.reviewerpl
Reroń, Alfred - 133272
dc.contributor.reviewerpl
Kamińska, Alicja
dc.date.accessioned
2020-07-14T20:32:54Z
dc.date.available
2020-07-14T20:32:54Z
dc.date.submittedpl
2011-07-07
dc.fieldofstudypl
pielęgniarstwo
dc.identifier.apdpl
diploma-56146-62733
dc.identifier.projectpl
APD / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/170587
dc.subject.enpl
natural childbirth, caesarean section, concerns
dc.subject.otherpl
poród naturalny, cesarskie cięcie, obawy
dc.titlepl
Wiedza i obawy kobiet ciężarnych dotyczące sposobów rozwiązania ciąży
dc.title.alternativepl
Knowledge and concerns of pregnant women about ways of pregnant solutions
dc.typepl
master
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
30
Views per month
Views per city
Rzeszów
6
Krakow
5
Szczecin
2
Wroclaw
2
Andrychow
1
Brzeziny
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gmina Morawica
1
Krasnik
1

No access

No Thumbnail Available