Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.

2015
journal article
article
dc.abstract.enThe article presents the planned amendments to the provisions of Code of Criminal Procedure defining the responsibility of the State Treasury for wrongful conviction, unjustifiable temporary arrest, preliminary detention and application of non-isolation preventive measure. The author discusses the normative sources of Polish and international law claim for compensation and redress from the State Treasury. According art. 41 paragraph. 5 of the Constitution: “Everyone unlawfully deprived of liberty shall have the right to compensation” and Art. 77 paragraph. 1 of the Constitution, "Everyone has the right to compensation for the damage, which was caused by the unlawful action of public authority". Further changes presented in chapter of 58 c.c.p., which were prepared by the Criminal Law Codification Commission, although a lot of have been changed in the course of legislative work due to the entry, on the changes by the Parliament in the Act of 27 September on the amendment of the Code of Criminal Procedure into force on 1 July 2015. The paper states an attempt to assess the nature of liability State Treasury and author discusses the character of the responsibilities of the State Treasury and the proceedings in this regard, believing that it is not desirable to introduce liability for undoubtedly wrongful presentation of charges and for undoubtedly wrongful prosecution. In the final part of article include likely effects implementing of new provisions to the chapter of 58 in the light of the latest model of adversarial criminal proceedings.pl
dc.abstract.plW artykule przedstawiono planowaną nowelizację przepisów regulujących odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz pozostałe środki przymusu. Omówiono źródła prawa krajowego i międzynarodowego żądania odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, a następnie przedstawiono regulację art. 41 ust. 5 Konstytucji RP zgodnie z którym: „Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania” i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”. W dalszej części artykułu omówiono projekt zmian w rozdziale 58 k.p.k., który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, aczkolwiek wielu zmian dokonano w toku prac legislacyjnych i ostatecznie uchwalono Nowelizację KPK z 27 września 2013 r., która weszła w życie dopiero od 1 lipca 2015 r. Autor omawia charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa i postępowanie w tym zakresie podkreślając, że nie jest celowe wprowadzenie odpowiedzialności za niesłuszne przedstawienie zarzutu oraz za niesłuszne oskarżenie. W konkluzjach zaprezentowano ewentualne skutki wprowadzenia zmian w rozdziale 58 k.p.k. w świetle nowego modelu kontradyktoryjnego postępowania karnego.pl
dc.affiliationWydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnegopl
dc.contributor.authorCzarnecki, Paweł - 148101 pl
dc.date.accession2015-10-21pl
dc.date.accessioned2015-10-29T08:20:38Z
dc.date.available2015-10-29T08:20:38Z
dc.date.issued2015pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number2 (19)pl
dc.description.physical52-76pl
dc.description.publication1,63pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1689-9601pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16393
dc.identifier.weblinkhttp://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/e6903b30-8b85-4407-a0b1-f32327798927pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationCzarnecki, Paweł: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.plodpowiedzialność Skarbu Państwapl
dc.subject.plrozdział 58 k.p.k.pl
dc.subject.plodszkodowanie za skazaniepl
dc.subject.plnowelizacja z 27 września 2015pl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOdpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.pl
dc.title.alternativeState Tresury liability for errors of the judiciary in criminal cases after 1 July 2015pl
dc.title.journalInternetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJpl
dc.title.volumeNowelizacja postępowania karnegopl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The article presents the planned amendments to the provisions of Code of Criminal Procedure defining the responsibility of the State Treasury for wrongful conviction, unjustifiable temporary arrest, preliminary detention and application of non-isolation preventive measure. The author discusses the normative sources of Polish and international law claim for compensation and redress from the State Treasury. According art. 41 paragraph. 5 of the Constitution: “Everyone unlawfully deprived of liberty shall have the right to compensation” and Art. 77 paragraph. 1 of the Constitution, "Everyone has the right to compensation for the damage, which was caused by the unlawful action of public authority". Further changes presented in chapter of 58 c.c.p., which were prepared by the Criminal Law Codification Commission, although a lot of have been changed in the course of legislative work due to the entry, on the changes by the Parliament in the Act of 27 September on the amendment of the Code of Criminal Procedure into force on 1 July 2015. The paper states an attempt to assess the nature of liability State Treasury and author discusses the character of the responsibilities of the State Treasury and the proceedings in this regard, believing that it is not desirable to introduce liability for undoubtedly wrongful presentation of charges and for undoubtedly wrongful prosecution. In the final part of article include likely effects implementing of new provisions to the chapter of 58 in the light of the latest model of adversarial criminal proceedings.
dc.abstract.plpl
W artykule przedstawiono planowaną nowelizację przepisów regulujących odpowiedzialność Skarbu Państwa za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie, zatrzymanie oraz pozostałe środki przymusu. Omówiono źródła prawa krajowego i międzynarodowego żądania odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu Państwa, a następnie przedstawiono regulację art. 41 ust. 5 Konstytucji RP zgodnie z którym: „Każdy bezprawnie pozbawiony wolności ma prawo do odszkodowania” i art. 77 ust. 1 Konstytucji RP „Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie organu władzy publicznej”. W dalszej części artykułu omówiono projekt zmian w rozdziale 58 k.p.k., który przygotowała Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, aczkolwiek wielu zmian dokonano w toku prac legislacyjnych i ostatecznie uchwalono Nowelizację KPK z 27 września 2013 r., która weszła w życie dopiero od 1 lipca 2015 r. Autor omawia charakter odpowiedzialności Skarbu Państwa i postępowanie w tym zakresie podkreślając, że nie jest celowe wprowadzenie odpowiedzialności za niesłuszne przedstawienie zarzutu oraz za niesłuszne oskarżenie. W konkluzjach zaprezentowano ewentualne skutki wprowadzenia zmian w rozdziale 58 k.p.k. w świetle nowego modelu kontradyktoryjnego postępowania karnego.
dc.affiliationpl
Wydział Prawa i Administracji : Katedra Postępowania Karnego
dc.contributor.authorpl
Czarnecki, Paweł - 148101
dc.date.accessionpl
2015-10-21
dc.date.accessioned
2015-10-29T08:20:38Z
dc.date.available
2015-10-29T08:20:38Z
dc.date.issuedpl
2015
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
2 (19)
dc.description.physicalpl
52-76
dc.description.publicationpl
1,63
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1689-9601
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/16393
dc.identifier.weblinkpl
http://www.tbsp.wpia.uj.edu.pl/documents/4137545/e6903b30-8b85-4407-a0b1-f32327798927
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Czarnecki, Paweł: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.plpl
odpowiedzialność Skarbu Państwa
dc.subject.plpl
rozdział 58 k.p.k.
dc.subject.plpl
odszkodowanie za skazanie
dc.subject.plpl
nowelizacja z 27 września 2015
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Odpowiedzialność Skarbu Państwa za błędy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych po 1 lipca 2015 r.
dc.title.alternativepl
State Tresury liability for errors of the judiciary in criminal cases after 1 July 2015
dc.title.journalpl
Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ
dc.title.volumepl
Nowelizacja postępowania karnego
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
36
Views per month
Views per city
Dublin
7
Krakow
3
Des Moines
2
Lomé
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bielsko-Biala
1
Groningen
1
Rzeszów
1
San Jose
1
Downloads
czarnecki_odpowiedzialnosc_skarbu_panstwa_za_bledy_wymiaru_sprawiedliwosci_w_sprawach_2015.pdf
31
czarnecki_odpowiedzialnosc_skarbu_panstwa_za_bledy_wymiaru_sprawiedliwosci_w_sprawach_2015.odt
22