Reliability of the "Expanded Get-Up-and-Go-Test" (ETGUG) in assessing basic movement ability in patients qualified for surgery due to pulmonary cancer

2011
journal article
article
dc.abstract.enBackground: The Expanded Get-Up-and-Go-Test (ETGUG) allows for the measurement of the basic movement functions of daily life. This test has not been universally applied to date and no sufficient surveys as to its reliability have so far been conducted. Aim: To examine the intra-rater and inter-rater reliability of measurements done using ETGUG in patients admitted for surgery treatment as a result of lung cancer. Research project: Assessment of the diagnostic test. Method: 22 men aged from 24 to 85 years (mean 64.45 ±11.38) were examined before a planned lobectomy due to lung cancer. The test was performed three times during one hour; examinations 1 and 3 were conducted by the same examiner. The total test time and times of the test stages were registered: from the initiation of rising from a chair up to reaching the 2-nd meter (0-2), march from the 2-nd to the 8-th meter (2-8), 180° turn (8-12), march from the 12-th to the 18-th meter (12-18) march stopping, 180° turn – chair sitting (18-20).The Intraclass Correlation Coefficients (ICC) of the measurements 1 and 3 (intra-rater), and measurements 2 and 3 (inter-rater) were calculated. The total times of the 1-st and the 3-rd measurement were compared (test t) to check if a possible learning effect occurs. Outcomes: The reliability of the intra-rater measurements demonstrated a good degree of relevance (ICC >0.75) for total time measurements (ICC = 0.78) and medium grade relevance (ICC > 0.50 < 0.75) of the stage times measurements 0-2, 2-8, 8-12, 12-18, 18-20 (ICC respectively: 0.71; 0.74; 0.62; 0.58; 0.70). In the case of an inter-rater examination, a good relevance for the total time (ICC=0.88) and of the measurements of the stage times 2-8, 8-12, 18-20 (ICC respectively: 0.83; 0.77; 0.80) and the medium grade relevance of measurements 0-2 and 12-18 (ICC respectively: 0.63, 0.73) were achieved. The time of the Test 1 performance (15.94 ±2.48) was significantly longer than for Test 3 (15.21 ±2.42). Conclusions: The Expanded Get-Up-and-Go-Test demonstrates a good reliability of measurements as conducted by various surveyors. As a test performance a learning effect was noted, it is recommended to apply a trial test and to repeat the examination of intrarater reliability after a preliminary trial test performance.pl
dc.abstract.plZałożenia: Łatwy w wykonaniu Wydłużony Test "Wstań i Idź" (ETGUG) umożliwia pomiar podstawowych w życiu codziennym funkcji ruchowych. Test ten nie jest dotąd powszechnie stosowany i nie przeprowadzono wystarczających badań jego wiarygodności. Cel: Zbadanie zgodności powtarzanych pomiarów wykonywanych testem ETGUG przez jednego badającego (intra-rater) i przez dwóch badających (inter-rater), przeprowadzonych u chorych na raka płuca. Projekt badawczy: Ocena wiarygodności narzędzia diagnostycznego. Metoda: Badano 22 mężczyzn w wieku od 24 do 85 lat (śr. 64,45 ±11,38) przyjętych do oddziału torakochirurgicznego celem wykonania lobektomii. Test ETGUG, przeprowadzili trzykrotnie dwaj badający. Rejestrowano czas całkowity wykonania testu oraz czasy etapów testu: od rozpoczęcia wstawania z krzesła do osiągnięcia 2. metra (0-2), marsz po prostej od 2. do 8. metra (2-8), zwrot o 180˚ (8-12), marsz powrotny po prostej od 12. do 18. metra (12-18), zahamowanie marszu - zwrot o 180˚ - siadanie na krześle (18-20). Dla sprawdzenia niezawodności pomiarów wykonywanych przez jednego badającego (intra-rater) porównano wyniki prób 1 i 3; dla sprawdzenia niezawodności pomiarów wykonywanych przez dwóch badających (inter-rater) porównano wyniki prób 2 i 3. Obliczono współczynniki korelacji wewnątrz-klasowej (ICC). Dla sprawdzenia, czy występuje efekt uczenia się wykonywania testu przez badanego, porównano testem t-Studenta wartości czasu całkowitego 1. i 3. próby. Wyniki: W przypadku pomiarów powtarzanych przez jednego badającego uzyskano dobrą zgodność dla pomiarów czasu całkowitego (ICC=0,78) oraz umiarkowanego stopnia zgodność pomiarów czasów etapów 0-2, 2-8, 8-12, 12-18, 18-20 (ICC odpowiednio: 0,71; 0,74; 0,62; 0,58; 0,70). W przypadku pomiarów powtarzanych przez dwóch badających uzyskano dobrą zgodność dla pomiarów czasu całkowitego (ICC=0,88), oraz pomiarów czasów etapów 2-8, 8-12, 18-20 (ICC odpowiednio: 0,83; 0,77; 0,80) oraz umiarkowaną zgodność pomiarów czasów 0-2 oraz 12-18 (ICC odpowiednio 0,63, 0,73). Czas wykonania próby 1. (15,94 ±2,48) był istotnie dłuższy niż próby 3. (15,21 ±2,42). Wnioski: Test ETGUG wykazuje dobrą niezawodność pomiarów wykonywanych przez różnych badających. Ze względu na stwierdzony efekt uczenia się wykonywania testu przez badanego rekomendowane jest wykonywanie testu próbnego i konieczne jest powtórzenie badania zgodności pomiarów wykonywanych przez jednego badającego po wcześniejszym wykonaniu testu próbnego.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapiipl
dc.contributor.authorBromboszcz, Januszpl
dc.contributor.authorWłoch, Tomaszpl
dc.contributor.authorNikiel, Mariapl
dc.contributor.authorKużdżał, Jarosław - 199984 pl
dc.contributor.authorMnich, Mariapl
dc.date.accession2020-06-05pl
dc.date.accessioned2020-06-05T09:45:55Z
dc.date.available2020-06-05T09:45:55Z
dc.date.issued2011pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical15-20pl
dc.description.publication0,79pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume15pl
dc.identifier.eissn1896-3250pl
dc.identifier.issn1427-9622pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157094
dc.identifier.weblinkhttps://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=136186pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpulmonary diseasepl
dc.subject.enpulmonary cancerpl
dc.subject.enmovement abilitypl
dc.subject.enETGUGpl
dc.subject.enreliabilitypl
dc.subject.plchoroba płucpl
dc.subject.plrak płucapl
dc.subject.plsprawność ruchowapl
dc.subject.plETGUGpl
dc.subject.plniezawodność testupl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleReliability of the "Expanded Get-Up-and-Go-Test" (ETGUG) in assessing basic movement ability in patients qualified for surgery due to pulmonary cancerpl
dc.title.alternativeBadanie niezawodności Wydłużonego Testu "Wstań i Idź" (ETGUG) zastosowanego do oceny podstawowej sprawności ruchowej osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu raka płucapl
dc.title.journalRehabilitacja Medycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Background: The Expanded Get-Up-and-Go-Test (ETGUG) allows for the measurement of the basic movement functions of daily life. This test has not been universally applied to date and no sufficient surveys as to its reliability have so far been conducted. Aim: To examine the intra-rater and inter-rater reliability of measurements done using ETGUG in patients admitted for surgery treatment as a result of lung cancer. Research project: Assessment of the diagnostic test. Method: 22 men aged from 24 to 85 years (mean 64.45 ±11.38) were examined before a planned lobectomy due to lung cancer. The test was performed three times during one hour; examinations 1 and 3 were conducted by the same examiner. The total test time and times of the test stages were registered: from the initiation of rising from a chair up to reaching the 2-nd meter (0-2), march from the 2-nd to the 8-th meter (2-8), 180° turn (8-12), march from the 12-th to the 18-th meter (12-18) march stopping, 180° turn – chair sitting (18-20).The Intraclass Correlation Coefficients (ICC) of the measurements 1 and 3 (intra-rater), and measurements 2 and 3 (inter-rater) were calculated. The total times of the 1-st and the 3-rd measurement were compared (test t) to check if a possible learning effect occurs. Outcomes: The reliability of the intra-rater measurements demonstrated a good degree of relevance (ICC >0.75) for total time measurements (ICC = 0.78) and medium grade relevance (ICC > 0.50 < 0.75) of the stage times measurements 0-2, 2-8, 8-12, 12-18, 18-20 (ICC respectively: 0.71; 0.74; 0.62; 0.58; 0.70). In the case of an inter-rater examination, a good relevance for the total time (ICC=0.88) and of the measurements of the stage times 2-8, 8-12, 18-20 (ICC respectively: 0.83; 0.77; 0.80) and the medium grade relevance of measurements 0-2 and 12-18 (ICC respectively: 0.63, 0.73) were achieved. The time of the Test 1 performance (15.94 ±2.48) was significantly longer than for Test 3 (15.21 ±2.42). Conclusions: The Expanded Get-Up-and-Go-Test demonstrates a good reliability of measurements as conducted by various surveyors. As a test performance a learning effect was noted, it is recommended to apply a trial test and to repeat the examination of intrarater reliability after a preliminary trial test performance.
dc.abstract.plpl
Założenia: Łatwy w wykonaniu Wydłużony Test "Wstań i Idź" (ETGUG) umożliwia pomiar podstawowych w życiu codziennym funkcji ruchowych. Test ten nie jest dotąd powszechnie stosowany i nie przeprowadzono wystarczających badań jego wiarygodności. Cel: Zbadanie zgodności powtarzanych pomiarów wykonywanych testem ETGUG przez jednego badającego (intra-rater) i przez dwóch badających (inter-rater), przeprowadzonych u chorych na raka płuca. Projekt badawczy: Ocena wiarygodności narzędzia diagnostycznego. Metoda: Badano 22 mężczyzn w wieku od 24 do 85 lat (śr. 64,45 ±11,38) przyjętych do oddziału torakochirurgicznego celem wykonania lobektomii. Test ETGUG, przeprowadzili trzykrotnie dwaj badający. Rejestrowano czas całkowity wykonania testu oraz czasy etapów testu: od rozpoczęcia wstawania z krzesła do osiągnięcia 2. metra (0-2), marsz po prostej od 2. do 8. metra (2-8), zwrot o 180˚ (8-12), marsz powrotny po prostej od 12. do 18. metra (12-18), zahamowanie marszu - zwrot o 180˚ - siadanie na krześle (18-20). Dla sprawdzenia niezawodności pomiarów wykonywanych przez jednego badającego (intra-rater) porównano wyniki prób 1 i 3; dla sprawdzenia niezawodności pomiarów wykonywanych przez dwóch badających (inter-rater) porównano wyniki prób 2 i 3. Obliczono współczynniki korelacji wewnątrz-klasowej (ICC). Dla sprawdzenia, czy występuje efekt uczenia się wykonywania testu przez badanego, porównano testem t-Studenta wartości czasu całkowitego 1. i 3. próby. Wyniki: W przypadku pomiarów powtarzanych przez jednego badającego uzyskano dobrą zgodność dla pomiarów czasu całkowitego (ICC=0,78) oraz umiarkowanego stopnia zgodność pomiarów czasów etapów 0-2, 2-8, 8-12, 12-18, 18-20 (ICC odpowiednio: 0,71; 0,74; 0,62; 0,58; 0,70). W przypadku pomiarów powtarzanych przez dwóch badających uzyskano dobrą zgodność dla pomiarów czasu całkowitego (ICC=0,88), oraz pomiarów czasów etapów 2-8, 8-12, 18-20 (ICC odpowiednio: 0,83; 0,77; 0,80) oraz umiarkowaną zgodność pomiarów czasów 0-2 oraz 12-18 (ICC odpowiednio 0,63, 0,73). Czas wykonania próby 1. (15,94 ±2,48) był istotnie dłuższy niż próby 3. (15,21 ±2,42). Wnioski: Test ETGUG wykazuje dobrą niezawodność pomiarów wykonywanych przez różnych badających. Ze względu na stwierdzony efekt uczenia się wykonywania testu przez badanego rekomendowane jest wykonywanie testu próbnego i konieczne jest powtórzenie badania zgodności pomiarów wykonywanych przez jednego badającego po wcześniejszym wykonaniu testu próbnego.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii
dc.contributor.authorpl
Bromboszcz, Janusz
dc.contributor.authorpl
Włoch, Tomasz
dc.contributor.authorpl
Nikiel, Maria
dc.contributor.authorpl
Kużdżał, Jarosław - 199984
dc.contributor.authorpl
Mnich, Maria
dc.date.accessionpl
2020-06-05
dc.date.accessioned
2020-06-05T09:45:55Z
dc.date.available
2020-06-05T09:45:55Z
dc.date.issuedpl
2011
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
15-20
dc.description.publicationpl
0,79
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
15
dc.identifier.eissnpl
1896-3250
dc.identifier.issnpl
1427-9622
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157094
dc.identifier.weblinkpl
https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=136186
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
pulmonary disease
dc.subject.enpl
pulmonary cancer
dc.subject.enpl
movement ability
dc.subject.enpl
ETGUG
dc.subject.enpl
reliability
dc.subject.plpl
choroba płuc
dc.subject.plpl
rak płuca
dc.subject.plpl
sprawność ruchowa
dc.subject.plpl
ETGUG
dc.subject.plpl
niezawodność testu
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Reliability of the "Expanded Get-Up-and-Go-Test" (ETGUG) in assessing basic movement ability in patients qualified for surgery due to pulmonary cancer
dc.title.alternativepl
Badanie niezawodności Wydłużonego Testu "Wstań i Idź" (ETGUG) zastosowanego do oceny podstawowej sprawności ruchowej osób zakwalifikowanych do zabiegu operacyjnego z powodu raka płuca
dc.title.journalpl
Rehabilitacja Medyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Dublin
2
Warsaw
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Fort Lauderdale
1
Sosnowiec
1
Downloads
kuzdzal_et-al_reliability_of_the_expanded_get-up-and-go-test_2011.pdf
12
kuzdzal_et-al_reliability_of_the_expanded_get-up-and-go-test_2011.odt
2