Selected trials of the EUROFIT test as a measure of the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases : a preliminary report

2013
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction: The study assessed the usefulness of selected trials from the European Physical Fitness Test as a tool for measuring the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases treated in subterraneotherapy conditions. Research project: Before-after study. Materials and methods: The assessment was conducted in the first and last day of a rehabilitation stay at the ‘Wieliczka’ Salt Mine Health Resort with the participation of 58 children, comprising 25 girls and 33 boys aged 5 to 10 years old, who had been performing daily breathing exercises, general rehabilitation exercises, some form of dancing and running with time measurement. To assess the physical fitness of the children, the 3 trials of the European Physical Fitness Test - EUROFIT were used, evaluating the flexibility, speed and explosive strength of the lower limbs and also the value for a standardized, standing long jump was calculated. Results: The mean distance of the sit-and-reach test increased after the rehabilitation program to 1.78 cm for the 7-10 year-old girls (p ≤ 0.05). The average distance of the standardized, standing long jump increased from 0.7 cm in the 5-6 year-old girls, up to 6.6 cm in the 7-10 year-old girls. In the boys group, these results were higher in the older children and amounted to 3.6 cm, than in the younger - 2.7 cm. Statistically significant differences were noted in children aged 7-10 years old (Figure 3). Analyzing the parameter which takes into account the standing long jump and body height, similar relationships was observed. Conclusions: The proposed trials of the European Physical Fitness Test seem to be a good tool for assessing the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases. The results are encouraging and indicate the need to engage in comprehensive rehabilitation proceedings with regard to kinetic therapy, music therapy and choreotherapy. Further research is needed to confirm the effectiveness of a rehabilitation programme carried out under subterraneotherapy.pl
dc.abstract.otherWstęp: W pracy oceniono przydatność wybranych prób z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej jako narzędzia służącego do pomiaru sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego leczonych w warunkach subterraneoterapii. Projekt badań: Badanie „przed i po”. Materiał i metody: W badaniu przeprowadzonym w pierwszym i ostatnim dniu turnusu rehabilitacyjno-leczniczego w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka” wzięło udział 58 dzieci, w tym 25 dziewcząt i 33 chłopców w wieku od 5 do 10 lat życia, które codziennie wykonywały ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, formy muzyczno-ruchowe oraz biegi z pomiarem czasu. Do oceny sprawności fizycznej dzieci zastosowano 3 próby Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej - EUROFIT, oceniające gibkość, szybkość i siłę eksplozywną kończyn dolnych oraz obliczono wartość dla skoku w dal z miejsca unormowanego. Wyniki: Średni dystans testu skłonu tułowia w przód w siadzie prostym uległ zwiększeniu po turnusie rehabilitacyjnym o 1,78 cm u 7-10 letnich dziewczynek (p≤ 0.05). Średnia odległości skoku w dal z miejsca uległa zwiększeniu od 0,7 cm u 5-6 letnich dziewczynek, aż do 6,6 cm u 7-10 letnich dziewczynek. U chłopców rezultaty te były większe u starszych i wyniosły 3,6 cm, niż u młodszych - 2,7 cm. Różnice istotne statystycznie odnotowano u dzieci w wieku 7-10 lat życia. Analizując parametr uwzględniający skok z miejsca i wysokość ciała zaobserwowano podobne zależności. Wnioski: Zaproponowane próby z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej wydają się być dobrym narzędziem do oceny sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego. Uzyskane wyniki są zachęcające i wskazują na konieczność prowadzenia kompleksowego postępowania usprawniającego z uwzględnieniem metod kinezyterapii, muzykoterapii i choreoterapii. Niezbędne są dalsze badania potwierdzające skuteczność programu usprawniania prowadzonego w warunkach subterraneoterapii.pl
dc.contributor.authorSwatkowska, Halinapl
dc.contributor.authorMętel, Sylwia - 130941 pl
dc.contributor.authorGłodzik, Jacekpl
dc.contributor.authorGolec, Joanna - 129533 pl
dc.contributor.authorSzczygieł, Elżbieta - 160020 pl
dc.contributor.authorGolec, Piotrpl
dc.date.accession2020-06-05pl
dc.date.accessioned2020-06-05T08:26:19Z
dc.date.available2020-06-05T08:26:19Z
dc.date.issued2013pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical11-18pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume17pl
dc.identifier.eissn1896-3250pl
dc.identifier.issn1427-9622pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157068
dc.identifier.weblinkhttps://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=136106pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.entest EUROFITpl
dc.subject.enchildrenpl
dc.subject.enphysical activitypl
dc.subject.pltest EUROFITpl
dc.subject.pldziecipl
dc.subject.plsprawność fizycznapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleSelected trials of the EUROFIT test as a measure of the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases : a preliminary reportpl
dc.title.alternativeWybrane próby testu EUROFIT jako miara sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego : doniesienie wstępnepl
dc.title.journalRehabilitacja Medycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: The study assessed the usefulness of selected trials from the European Physical Fitness Test as a tool for measuring the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases treated in subterraneotherapy conditions. Research project: Before-after study. Materials and methods: The assessment was conducted in the first and last day of a rehabilitation stay at the ‘Wieliczka’ Salt Mine Health Resort with the participation of 58 children, comprising 25 girls and 33 boys aged 5 to 10 years old, who had been performing daily breathing exercises, general rehabilitation exercises, some form of dancing and running with time measurement. To assess the physical fitness of the children, the 3 trials of the European Physical Fitness Test - EUROFIT were used, evaluating the flexibility, speed and explosive strength of the lower limbs and also the value for a standardized, standing long jump was calculated. Results: The mean distance of the sit-and-reach test increased after the rehabilitation program to 1.78 cm for the 7-10 year-old girls (p ≤ 0.05). The average distance of the standardized, standing long jump increased from 0.7 cm in the 5-6 year-old girls, up to 6.6 cm in the 7-10 year-old girls. In the boys group, these results were higher in the older children and amounted to 3.6 cm, than in the younger - 2.7 cm. Statistically significant differences were noted in children aged 7-10 years old (Figure 3). Analyzing the parameter which takes into account the standing long jump and body height, similar relationships was observed. Conclusions: The proposed trials of the European Physical Fitness Test seem to be a good tool for assessing the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases. The results are encouraging and indicate the need to engage in comprehensive rehabilitation proceedings with regard to kinetic therapy, music therapy and choreotherapy. Further research is needed to confirm the effectiveness of a rehabilitation programme carried out under subterraneotherapy.
dc.abstract.otherpl
Wstęp: W pracy oceniono przydatność wybranych prób z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej jako narzędzia służącego do pomiaru sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego leczonych w warunkach subterraneoterapii. Projekt badań: Badanie „przed i po”. Materiał i metody: W badaniu przeprowadzonym w pierwszym i ostatnim dniu turnusu rehabilitacyjno-leczniczego w Uzdrowisku Kopalni Soli „Wieliczka” wzięło udział 58 dzieci, w tym 25 dziewcząt i 33 chłopców w wieku od 5 do 10 lat życia, które codziennie wykonywały ćwiczenia oddechowe, ogólnousprawniające, formy muzyczno-ruchowe oraz biegi z pomiarem czasu. Do oceny sprawności fizycznej dzieci zastosowano 3 próby Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej - EUROFIT, oceniające gibkość, szybkość i siłę eksplozywną kończyn dolnych oraz obliczono wartość dla skoku w dal z miejsca unormowanego. Wyniki: Średni dystans testu skłonu tułowia w przód w siadzie prostym uległ zwiększeniu po turnusie rehabilitacyjnym o 1,78 cm u 7-10 letnich dziewczynek (p≤ 0.05). Średnia odległości skoku w dal z miejsca uległa zwiększeniu od 0,7 cm u 5-6 letnich dziewczynek, aż do 6,6 cm u 7-10 letnich dziewczynek. U chłopców rezultaty te były większe u starszych i wyniosły 3,6 cm, niż u młodszych - 2,7 cm. Różnice istotne statystycznie odnotowano u dzieci w wieku 7-10 lat życia. Analizując parametr uwzględniający skok z miejsca i wysokość ciała zaobserwowano podobne zależności. Wnioski: Zaproponowane próby z Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej wydają się być dobrym narzędziem do oceny sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego. Uzyskane wyniki są zachęcające i wskazują na konieczność prowadzenia kompleksowego postępowania usprawniającego z uwzględnieniem metod kinezyterapii, muzykoterapii i choreoterapii. Niezbędne są dalsze badania potwierdzające skuteczność programu usprawniania prowadzonego w warunkach subterraneoterapii.
dc.contributor.authorpl
Swatkowska, Halina
dc.contributor.authorpl
Mętel, Sylwia - 130941
dc.contributor.authorpl
Głodzik, Jacek
dc.contributor.authorpl
Golec, Joanna - 129533
dc.contributor.authorpl
Szczygieł, Elżbieta - 160020
dc.contributor.authorpl
Golec, Piotr
dc.date.accessionpl
2020-06-05
dc.date.accessioned
2020-06-05T08:26:19Z
dc.date.available
2020-06-05T08:26:19Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
11-18
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
17
dc.identifier.eissnpl
1896-3250
dc.identifier.issnpl
1427-9622
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/157068
dc.identifier.weblinkpl
https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=136106
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
test EUROFIT
dc.subject.enpl
children
dc.subject.enpl
physical activity
dc.subject.plpl
test EUROFIT
dc.subject.plpl
dzieci
dc.subject.plpl
sprawność fizyczna
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Selected trials of the EUROFIT test as a measure of the physical fitness of children with recurrent respiratory diseases : a preliminary report
dc.title.alternativepl
Wybrane próby testu EUROFIT jako miara sprawności fizycznej dzieci z nawracającymi schorzeniami układu oddechowego : doniesienie wstępne
dc.title.journalpl
Rehabilitacja Medyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
26
Views per month
Views per city
Hong Kong
4
Chandler
3
Wroclaw
3
Dublin
2
Valencia
2
Des Moines
1
Gdansk
1
Jarosław
1
Jastrzębie Zdrój
1
Rzeszów
1
Downloads
szczygiel_et-al_selected_trials_of_the_eurofit_test_2013.odt
8
szczygiel_et-al_selected_trials_of_the_eurofit_test_2013.pdf
1