Bladder urotoxicity pathophysiology induced by the oxazaphosphorine alkylating agents and its chemoprevention

2012
journal article
review article
cris.lastimport.scopus2024-04-07T17:18:09Z
dc.abstract.enThe use of oxazaphosphorines (cyclophosphamide, ifosfamide) in the treatment of numerous neoplastic disorders is associated with their essential adverse effect in the form of hemorrhagic cystitis, which considerably limits the safety and efficacy of their pharmacotherapy. HC is a complex inflammatory response, induced by toxic oxazaphosphorines metabolite – acrolein with subsequent immunocompetetive cells activation and release of many proinflammatory agents. However, there are some chemoprotectant agents which help reduce the HC exacerbation. The article briefly discuses the mechanism of action of oxazaphosphorines, the pathophysiology of the hemorrhagic cystitis development and currently accepted chemopreventive agents, applied to the objective of urotoxicity amelioration. Moreover, the rationale for some phytopharmaceuticals administration as novel bladder protective compounds accompanying cyclophosphamide or ifosfamide therapy was also mentioned.pl
dc.abstract.plLeki cytostatyczne z grupy oksazafosforyn (cyklofosfamid, ifosfamid) stosuje się w chemioterapii wielu typów nowotworów, jednak ich podawanie jest związane z ich zasadniczym działaniem niepożądanym, ograniczającym bezpieczeństwo i skuteczność tych cytostatyków – rozwojem krwotocznego zapalenia pęcherza (hemorrhagic cystitis – HC). Patogeneza HC jest złożona, inicjowana toksycznym metabolitem oksazafosforyn – akroleiną, co powoduje aktywację komórek immunokompetentnych i uwolnienie wielu prozapalnych mediatorów w pęcherzu. Istnieje możliwość zmniejszania lub zapobiegania uszkodzeniom pęcherza podczas terapii oksazafosforynami przez stosowanie związków chemioprewencyjnych. W pracy omówiono cytostatyczny mechanizm działania oksazofosforyn, patofizjologię krwotocznego zapalenia pęcherza oraz obecnie stosowane środki chemioprewencyjne, łagodzące HC). Omówiono ponadto wybrane fitofarmaceutyki, jako potencjalne, nowe związki o aktywności chemioprewencyjnej, stosowane podczas terapii cyklofosfamidem lub ifosfamidem.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Patofizjologiipl
dc.contributor.authorDobrek, Łukasz - 129181 pl
dc.contributor.authorThor, Piotr - 133660 pl
dc.date.accession2020-05-04pl
dc.date.accessioned2020-05-04T12:08:04Z
dc.date.available2020-05-04T12:08:04Z
dc.date.issued2012pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalBibliogr. s. 600-602.pl
dc.description.physical592-602pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume66pl
dc.identifier.doi10.5604/17322693.1009703pl
dc.identifier.eissn1732-2693pl
dc.identifier.issn0032-5449pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/155189
dc.identifier.weblinkhttps://phmd.pl/resources/html/article/details?id=55153pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne*
dc.rights.licenceCC-BY-NC
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enoxazaphosphorinespl
dc.subject.encyclophosphamidepl
dc.subject.enifosfamidepl
dc.subject.enhemorrhagic cystitispl
dc.subject.enchemopreventive agentspl
dc.subject.ploksazafosforynypl
dc.subject.plcyklofosfamidpl
dc.subject.plifosfamidpl
dc.subject.plkrwotoczne zapalenie pęcherza moczowegopl
dc.subject.plleki chemioprewencyjnepl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleBladder urotoxicity pathophysiology induced by the oxazaphosphorine alkylating agents and its chemopreventionpl
dc.title.alternativePatofizjologia jatrogennego uszkodzenia pęcherza po lekach alkilujących z grupy oksazafosforan i jego chemioprewencjapl
dc.title.journalPostępy Higieny i Medycyny Doświadczalnejpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month