Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii

2019
book
monography
dc.abstract.enThis publication aims to analyze the influence of the collective memory of the Pacific War on the contemporary Japanese national identity. Main research questions posed in this dissertation are: how collective memory of the Pacific War has been reconstructed after 1945; what has been the significance of this collective memory for the post-war Japanese national identity; can collective memory of the Pacific War be regarded as one of the indispensable elements of the contemporary Japanese culture. The methodology applied in this dissertation borrows from symbolic anthropology and cultural sociology. Critical discourse analysis was the main analytical tool used for data analysis. It was supplement by content analysis and functional grammar. The first chapter showcases the significance of the collective memory for contemporary national cultures. It also defines crucial theoretical concepts, such as culture, national identity, cultural syntagma, collective memory, myth, and invented tradition. The second chapter presents crucial post-war processes, which determined how the collective memory of the Pacific War has been constantly constructed and reconstructed. The third chapter deals with clashes between hegemonic collective memory and numerous counter-memories, which since 1970shas become present in the public debate regarding the wartime past. It focuses on the processes that allowed certain elements of the counter-memories into the dominant narrative of the war. The last chapter analyses the main factors that influence contemporary institutional collective memory, such as history textbooks and history museums.pl
dc.abstract.plCelem niniejszej rozprawy jest analiza wpływu pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku na współczesną japońską tożsamość zbiorową. Główne pytania badawcze brzmią następująco: w jaki sposób pamięć o wojnie na Pacyfiku ulegała rekonstrukcji w okresie powojennym; jaka jest rola owej pamięci w budowaniu powojennej tożsamości Japończyków; na ile pamięć o wojnie na Pacyfiku może zostać uznana za jeden z niezbywalnych elementów japońskiej kultury. Zastosowana w niniejszej pracy metodologia czerpie z dorobku antropologii symbolicznej oraz socjologii kulturowej. Analizę oparto głównie na krytycznej analizie dyskursu. Została ona uzupełniona o gramatykę funkcjonalną oraz o analizę treści. Pierwszy rozdział niniejszej dysertacji koncentruje się na znaczeniu pamięci zbiorowej dla współczesnych kultur narodowych. Zawiera on również definicje kluczowych pojęć takich jak kultura, tożsamość narodowa, syntagma kulturowa, pamięć zbiorowa, mit oraz tradycja wynaleziona. Rozdział drugi skupia się na ukazaniu głównych procesów w powojennej historii Japonii, który wpłynęły na sposób konstruowania i rekonstruowania pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku. Rozdział trzeci ukazuje napięcia pomiędzy głównym nurtem pamięci a pamięciami przeciwnymi, które co najmniej od lat 1970. stały się elementem debaty publicznej. Koncentruje się on na procesach, które umożliwiły włączenie elementów owych pamięci przeciwnych do dominującego nurtu pamięci. Ostatni rozdział analizuje główne elementy wpływające na instytucjonalną pamięć zbiorową, szczególnie zaś podręczniki do nauczania historii oraz muzea historyczne.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodupl
dc.contributor.authorPletnia, Maciej - 134038 pl
dc.date.accessioned2020-03-20T22:16:47Z
dc.date.available2020-03-20T22:16:47Z
dc.date.issued2019pl
dc.description.additionalPubl. rec. Bibliogr. Indekspl
dc.description.physical397pl
dc.description.publication26,13pl
dc.identifier.eisbn97883-242-2965-9pl
dc.identifier.isbn978-83-242-3532-2pl
dc.identifier.projectROD UJ / Opl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152150
dc.languagepolpl
dc.pubinfoKraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitaspl
dc.publisher.ministerialTowarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitaspl
dc.rightsDodaję tylko opis bibliograficzny*
dc.rights.licencebez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enJapanpl
dc.subject.ennationalismpl
dc.subject.enthe Pacific Warpl
dc.subject.encollective memorypl
dc.subject.encritical discourse analysispl
dc.subject.plJaponiapl
dc.subject.plnacjonalizmpl
dc.subject.plwojna na Pacyfikupl
dc.subject.plpamięć zbiorowapl
dc.subject.plkrytyczna analiza dyskursupl
dc.subtypeMonographypl
dc.titlePamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japoniipl
dc.title.alternativeCollective memory of the Pacific War in post-war Japanpl
dc.typeBookpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
This publication aims to analyze the influence of the collective memory of the Pacific War on the contemporary Japanese national identity. Main research questions posed in this dissertation are: how collective memory of the Pacific War has been reconstructed after 1945; what has been the significance of this collective memory for the post-war Japanese national identity; can collective memory of the Pacific War be regarded as one of the indispensable elements of the contemporary Japanese culture. The methodology applied in this dissertation borrows from symbolic anthropology and cultural sociology. Critical discourse analysis was the main analytical tool used for data analysis. It was supplement by content analysis and functional grammar. The first chapter showcases the significance of the collective memory for contemporary national cultures. It also defines crucial theoretical concepts, such as culture, national identity, cultural syntagma, collective memory, myth, and invented tradition. The second chapter presents crucial post-war processes, which determined how the collective memory of the Pacific War has been constantly constructed and reconstructed. The third chapter deals with clashes between hegemonic collective memory and numerous counter-memories, which since 1970shas become present in the public debate regarding the wartime past. It focuses on the processes that allowed certain elements of the counter-memories into the dominant narrative of the war. The last chapter analyses the main factors that influence contemporary institutional collective memory, such as history textbooks and history museums.
dc.abstract.plpl
Celem niniejszej rozprawy jest analiza wpływu pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku na współczesną japońską tożsamość zbiorową. Główne pytania badawcze brzmią następująco: w jaki sposób pamięć o wojnie na Pacyfiku ulegała rekonstrukcji w okresie powojennym; jaka jest rola owej pamięci w budowaniu powojennej tożsamości Japończyków; na ile pamięć o wojnie na Pacyfiku może zostać uznana za jeden z niezbywalnych elementów japońskiej kultury. Zastosowana w niniejszej pracy metodologia czerpie z dorobku antropologii symbolicznej oraz socjologii kulturowej. Analizę oparto głównie na krytycznej analizie dyskursu. Została ona uzupełniona o gramatykę funkcjonalną oraz o analizę treści. Pierwszy rozdział niniejszej dysertacji koncentruje się na znaczeniu pamięci zbiorowej dla współczesnych kultur narodowych. Zawiera on również definicje kluczowych pojęć takich jak kultura, tożsamość narodowa, syntagma kulturowa, pamięć zbiorowa, mit oraz tradycja wynaleziona. Rozdział drugi skupia się na ukazaniu głównych procesów w powojennej historii Japonii, który wpłynęły na sposób konstruowania i rekonstruowania pamięci zbiorowej o wojnie na Pacyfiku. Rozdział trzeci ukazuje napięcia pomiędzy głównym nurtem pamięci a pamięciami przeciwnymi, które co najmniej od lat 1970. stały się elementem debaty publicznej. Koncentruje się on na procesach, które umożliwiły włączenie elementów owych pamięci przeciwnych do dominującego nurtu pamięci. Ostatni rozdział analizuje główne elementy wpływające na instytucjonalną pamięć zbiorową, szczególnie zaś podręczniki do nauczania historii oraz muzea historyczne.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu
dc.contributor.authorpl
Pletnia, Maciej - 134038
dc.date.accessioned
2020-03-20T22:16:47Z
dc.date.available
2020-03-20T22:16:47Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.description.additionalpl
Publ. rec. Bibliogr. Indeks
dc.description.physicalpl
397
dc.description.publicationpl
26,13
dc.identifier.eisbnpl
97883-242-2965-9
dc.identifier.isbnpl
978-83-242-3532-2
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / O
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/152150
dc.languagepl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
dc.publisher.ministerialpl
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas
dc.rights*
Dodaję tylko opis bibliograficzny
dc.rights.licence
bez licencji
dc.rights.uri*
dc.subject.enpl
Japan
dc.subject.enpl
nationalism
dc.subject.enpl
the Pacific War
dc.subject.enpl
collective memory
dc.subject.enpl
critical discourse analysis
dc.subject.plpl
Japonia
dc.subject.plpl
nacjonalizm
dc.subject.plpl
wojna na Pacyfiku
dc.subject.plpl
pamięć zbiorowa
dc.subject.plpl
krytyczna analiza dyskursu
dc.subtypepl
Monography
dc.titlepl
Pamięć zbiorowa o wojnie na Pacyfiku w powojennej Japonii
dc.title.alternativepl
Collective memory of the Pacific War in post-war Japan
dc.typepl
Book
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
64
Views per month
Views per city
Bydgoszcz
24
Krakow
11
Ashburn
3
Dublin
3
Bialystok
2
Lodz
2
Wroclaw
2
Katowice
1
Mława
1
New York
1

No access

No Thumbnail Available