Określenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsi

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:18:14Z
dc.abstract.enThe article presents lexical terminology of children relating to their age, which are present in the region of Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie (on the border of tarnowskie and nowosądeckie counties). The Language material was gathered by means of a questionnaire. It was answered by almost 200 people, who represent two age groups: middle-school students, and the oldest inhabitants of the area in question. The results revealed significant differences in the way a child is perceived by the students and by the oldest generation. The respondents representing these two groups determine different caesura for adulthood, and they also justify this choice differently. Lexical terminology of children relating to their age constitutes a significantly larger number of lexical items in the language of the older inhabitants of Pogórze. Students more frequently quote names common in general Polish language, both in its colloquial and regional form. Older respondents are more keen to use differentiating dialectal terms, including lexical items referring to the past reality of village life. Students are familiar mainly with the dialectal lexical items for children that are widespread in the area in question and have numerous derivatives.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy nazw dziecka odnoszących się do wieku, funkcjonujących na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego (na granicy powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego). Materiał językowy zgromadzono drogą kwestionariuszową, a respondentami było blisko 200 osób z dwóch grup wiekowych: gimnazjaliści oraz najstarsi mieszkańcy wskazanego terenu. Wyniki badań ujawniły znaczące różnice w postrzeganiu dziecka przez uczniów i pokolenie najstarsze. Respondenci z tych dwóch grup wyznaczają odmienne cezury dla dorosłości i inaczej je uzasadniają. Leksyka nazywająca dzieci ze względu na wiek obejmuje znacznie większą liczbę jednostek w języku starszych Pogórzan. Uczniowie częściej podają wyrazy wspólne z polszczyzną ogólną, także w jej wariancie potocznym lub środowiskowym, a starsi chętnie przywołują dyferencyjne słownictwo gwarowe, w tym odwołujące się do minionych realiów wiejskich. Gimnazjaliści znają głównie te gwarowe określenia dzieci, które są rozpowszechnione na badanym terenie i obrosłe siatką derywatówpl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistykipl
dc.contributor.authorPiechnik, Anna - 147045 pl
dc.date.accessioned2020-03-16T17:33:34Z
dc.date.available2020-03-16T17:33:34Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.physical169-179pl
dc.description.publication0,65pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume10pl
dc.identifier.doi10.15584/slowo.2019.10.12pl
dc.identifier.issn2082-6931pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151876
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enexpressive lexispl
dc.subject.envocabulary naming children in the countrysidepl
dc.subject.enthe language of village inhabitantspl
dc.subject.ena Lesser Poland dialectpl
dc.subject.plleksyka ekspresywnapl
dc.subject.plnazwy dzieci w języku mieszkańców wsipl
dc.subject.pljęzyk mieszkańców wsipl
dc.subject.pldialekt małopolskipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleOkreślenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsipl
dc.title.alternativeLexical terminology of children relating to their age in the language of the oldest and the youngest inhabitants of villages of Pogórzepl
dc.title.journalSłowo Studia Językoznawczepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:18:14Z
dc.abstract.enpl
The article presents lexical terminology of children relating to their age, which are present in the region of Pogórze Ciężkowicko-Rożnowskie (on the border of tarnowskie and nowosądeckie counties). The Language material was gathered by means of a questionnaire. It was answered by almost 200 people, who represent two age groups: middle-school students, and the oldest inhabitants of the area in question. The results revealed significant differences in the way a child is perceived by the students and by the oldest generation. The respondents representing these two groups determine different caesura for adulthood, and they also justify this choice differently. Lexical terminology of children relating to their age constitutes a significantly larger number of lexical items in the language of the older inhabitants of Pogórze. Students more frequently quote names common in general Polish language, both in its colloquial and regional form. Older respondents are more keen to use differentiating dialectal terms, including lexical items referring to the past reality of village life. Students are familiar mainly with the dialectal lexical items for children that are widespread in the area in question and have numerous derivatives.
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy nazw dziecka odnoszących się do wieku, funkcjonujących na terenie Pogórza Ciężkowicko-Rożnowskiego (na granicy powiatu tarnowskiego i nowosądeckiego). Materiał językowy zgromadzono drogą kwestionariuszową, a respondentami było blisko 200 osób z dwóch grup wiekowych: gimnazjaliści oraz najstarsi mieszkańcy wskazanego terenu. Wyniki badań ujawniły znaczące różnice w postrzeganiu dziecka przez uczniów i pokolenie najstarsze. Respondenci z tych dwóch grup wyznaczają odmienne cezury dla dorosłości i inaczej je uzasadniają. Leksyka nazywająca dzieci ze względu na wiek obejmuje znacznie większą liczbę jednostek w języku starszych Pogórzan. Uczniowie częściej podają wyrazy wspólne z polszczyzną ogólną, także w jej wariancie potocznym lub środowiskowym, a starsi chętnie przywołują dyferencyjne słownictwo gwarowe, w tym odwołujące się do minionych realiów wiejskich. Gimnazjaliści znają głównie te gwarowe określenia dzieci, które są rozpowszechnione na badanym terenie i obrosłe siatką derywatów
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Lingwistyki Kulturowej i Socjolingwistyki
dc.contributor.authorpl
Piechnik, Anna - 147045
dc.date.accessioned
2020-03-16T17:33:34Z
dc.date.available
2020-03-16T17:33:34Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.physicalpl
169-179
dc.description.publicationpl
0,65
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
10
dc.identifier.doipl
10.15584/slowo.2019.10.12
dc.identifier.issnpl
2082-6931
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151876
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
expressive lexis
dc.subject.enpl
vocabulary naming children in the countryside
dc.subject.enpl
the language of village inhabitants
dc.subject.enpl
a Lesser Poland dialect
dc.subject.plpl
leksyka ekspresywna
dc.subject.plpl
nazwy dzieci w języku mieszkańców wsi
dc.subject.plpl
język mieszkańców wsi
dc.subject.plpl
dialekt małopolski
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Określenia dzieci odnoszące się do ich wieku znane najmłodszym i najstarszym mieszkańcom pogórskich wsi
dc.title.alternativepl
Lexical terminology of children relating to their age in the language of the oldest and the youngest inhabitants of villages of Pogórze
dc.title.journalpl
Słowo Studia Językoznawcze
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Ashburn
8
Chandler
2
Des Moines
2
Wroclaw
2
Baryczka
1
Dublin
1
Katowice
1
Lima region
1
New York
1
Szczecin
1
Downloads
piechnik_okreslenia_dzieci_odnoszace_sie_do_ich_wieku_2019.pdf
174
piechnik_okreslenia_dzieci_odnoszace_sie_do_ich_wieku_2019.odt
4