"Przychodzą jeszcze listy do mnie umarłego" : paralogizmy w twórczości Jana Zycha

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-10T02:36:16Z
dc.abstract.enThis article focuses on paralogical figures (amphibology, equivocation, hypallage and syllepsis) in the poems of Jan Zych. Paralogicisms are phrases in which the combination of logical and syntactical form produces an irresolvable semantic conundrum. The article is divided into three parts, each dealing with one aspect of Zych’s handling of the opposition of distance and proximity: air metaphors expressive of the channel of poetic speech; communication by post (letters); and images of the labyrinth. The paralogical figures are discussed in terms of their function as textual building-blocks, a mark of the author’s subjectivity, and an invitation for performative reading. In this way, Zych’s poems, in particular Labirynty (The Labyrinths) are reconstituted as literary performances, analogous to the labyrinthine prose of J. L. Borges and O. Paz.pl
dc.abstract.plArtykuł dotyczy paralogicznych figur (amfibologii, ekwiwokacji, hypallage i syllepsis) w poezji Jana Zycha. Paralogizmy to wyrażenia, w których połączenie formy logicznej i syntaktycznej wywołuje nierozwiązywalną zagadkę semantyczną. Całość podzielona jest na trzy części, z których każda dotyczy jednego ze środków, jakich używa Zych do ukazywania opozycji dystansu i bliskości: metafory powietrza, odpowiadającej kanałowi mowy poetyckiej; komunikowania się za pośrednictwem poczty (listów); obrazów labiryntu. Paralogiczne figury rozpatrywane są ze względu na ich funkcję w konstruowaniu tekstów, jako sygnatury autorskiej podmiotowości, a także jako zaproszenia do performatywnej lektury. W związku z tym wiersze Zycha, w szczególności "Labirynty", odczytywane są jako literackie performanse, przypominające labiryntową prozę J. L. Borgesa i O. Paza.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Teorii Literaturypl
dc.contributor.authorWojda, Dorota - 132698 pl
dc.date.accession2020-02-18pl
dc.date.accessioned2020-03-13T13:10:19Z
dc.date.available2020-03-13T13:10:19Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1 (352)pl
dc.description.physical43-59pl
dc.description.publication1,1pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume60pl
dc.identifier.doi10.24425/rl.2018.124787pl
dc.identifier.eissn2300-1968pl
dc.identifier.issn0035-9602pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151782
dc.identifier.weblinkhttp://journals.pan.pl/dlibra/publication/124787/edition/108875/contentpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enJan Zych (1931-1995)pl
dc.subject.enparalogicismspl
dc.subject.enepistolary poetrypl
dc.subject.enliterary labyrinthpl
dc.subject.en20th-century Polish literaturepl
dc.subject.enPolish poetry after 1945pl
dc.subject.enimagery of distance and proximitypl
dc.subject.enOctavio Paz (1914-1998)pl
dc.subject.enJ.L. Borges (1899-1986)pl
dc.subject.plJan Zychpl
dc.subject.plparalogizmpl
dc.subject.plpoezja epistolarnapl
dc.subject.pllabirynt literackipl
dc.subtypeArticlepl
dc.title"Przychodzą jeszcze listy do mnie umarłego" : paralogizmy w twórczości Jana Zychapl
dc.title.alternative"The letters keep on coming, though I’m dead" : paralogicisms in the poetry of Jan Zychpl
dc.title.journalRuch Literackipl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-10T02:36:16Z
dc.abstract.enpl
This article focuses on paralogical figures (amphibology, equivocation, hypallage and syllepsis) in the poems of Jan Zych. Paralogicisms are phrases in which the combination of logical and syntactical form produces an irresolvable semantic conundrum. The article is divided into three parts, each dealing with one aspect of Zych’s handling of the opposition of distance and proximity: air metaphors expressive of the channel of poetic speech; communication by post (letters); and images of the labyrinth. The paralogical figures are discussed in terms of their function as textual building-blocks, a mark of the author’s subjectivity, and an invitation for performative reading. In this way, Zych’s poems, in particular Labirynty (The Labyrinths) are reconstituted as literary performances, analogous to the labyrinthine prose of J. L. Borges and O. Paz.
dc.abstract.plpl
Artykuł dotyczy paralogicznych figur (amfibologii, ekwiwokacji, hypallage i syllepsis) w poezji Jana Zycha. Paralogizmy to wyrażenia, w których połączenie formy logicznej i syntaktycznej wywołuje nierozwiązywalną zagadkę semantyczną. Całość podzielona jest na trzy części, z których każda dotyczy jednego ze środków, jakich używa Zych do ukazywania opozycji dystansu i bliskości: metafory powietrza, odpowiadającej kanałowi mowy poetyckiej; komunikowania się za pośrednictwem poczty (listów); obrazów labiryntu. Paralogiczne figury rozpatrywane są ze względu na ich funkcję w konstruowaniu tekstów, jako sygnatury autorskiej podmiotowości, a także jako zaproszenia do performatywnej lektury. W związku z tym wiersze Zycha, w szczególności "Labirynty", odczytywane są jako literackie performanse, przypominające labiryntową prozę J. L. Borgesa i O. Paza.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Teorii Literatury
dc.contributor.authorpl
Wojda, Dorota - 132698
dc.date.accessionpl
2020-02-18
dc.date.accessioned
2020-03-13T13:10:19Z
dc.date.available
2020-03-13T13:10:19Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1 (352)
dc.description.physicalpl
43-59
dc.description.publicationpl
1,1
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
60
dc.identifier.doipl
10.24425/rl.2018.124787
dc.identifier.eissnpl
2300-1968
dc.identifier.issnpl
0035-9602
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151782
dc.identifier.weblinkpl
http://journals.pan.pl/dlibra/publication/124787/edition/108875/content
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
Jan Zych (1931-1995)
dc.subject.enpl
paralogicisms
dc.subject.enpl
epistolary poetry
dc.subject.enpl
literary labyrinth
dc.subject.enpl
20th-century Polish literature
dc.subject.enpl
Polish poetry after 1945
dc.subject.enpl
imagery of distance and proximity
dc.subject.enpl
Octavio Paz (1914-1998)
dc.subject.enpl
J.L. Borges (1899-1986)
dc.subject.plpl
Jan Zych
dc.subject.plpl
paralogizm
dc.subject.plpl
poezja epistolarna
dc.subject.plpl
labirynt literacki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
"Przychodzą jeszcze listy do mnie umarłego" : paralogizmy w twórczości Jana Zycha
dc.title.alternativepl
"The letters keep on coming, though I’m dead" : paralogicisms in the poetry of Jan Zych
dc.title.journalpl
Ruch Literacki
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Ashburn
5
Wroclaw
4
Chandler
2
Dublin
1
Ostrowiec Świętokrzyski
1
Zielona Góra
1
Świnoujście
1
Downloads
wojda_przychodza_jeszcze_listy_do_mnie_umarlego_2019.odt
1
wojda_przychodza_jeszcze_listy_do_mnie_umarlego_2019.pdf
1