Migracje i kultura w filmie węgierskim po upadku komunizmu

2019
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T21:12:17Z
dc.abstract.enIn this text the author presents the problem of the impact of migration movements on Hungarian culture, society, its behavior towards strangers, visitors and representatives of other nationalities. Hungary after the collapse of the communist system experienced several times the wave of refugees who, in search of a better or safer life, reached the Danube. First, they were newcomers from the former Soviet Union and disintegrating Yugoslavia, later economic immigrants from Asia, and recently escapees from war zones in Syria or Libya. Each time a clash of cultures, a meeting of representatives of different nationalities led to the confrontation of stereotypes with reality. Hungarian filmmakers have often been fascinated by these phenomena, in their films they showed the impact of these events on the perception of reality, understanding by the Hungarians the surrounding world, they presented reactions of their countrymen: from hostility, indifference, compassion and to willingness to help. The work will show these various attitudes.pl
dc.abstract.plW niniejszym tekście autor przedstawia problematykę wpływu ruchów mi-gracyjnych na węgierską kulturę, społeczeństwo, na jego zachowania wobec obcych, przybyszów, przedstawicieli innych narodowości. Węgry po upadku systemu komuni-stycznego doświadczyły kilkukrotnie fali uchodźców, którzy w poszukiwaniu lepszego lub bezpieczniejszego życia dotarli nad Dunaj. Najpierw byli to przybysze z dawnego Związku Radzieckiego oraz rozpadającej się Jugosławii, później imigranci zarobkowi z Azji, a ostatnio uciekinierzy z terenów objętych wojną w Syrii czy Libii. Za każdym razem zderzenie kultur, spotkanie przedstawicieli różnych narodowości prowadziło do konfrontacji stereotypów z rzeczywistością. Twórcy filmowi na Węgrzech nie-jednokrotnie ulegali fascynacji tym zjawiskom, w swoich filmach pokazywali wpływ tych wydarzeń na postrzeganie rzeczywistości, rozumienie przez Węgrów otaczające-go świata, prezentowali reakcje swoich rodaków: od wrogości, przez obojętność, do współczucia i chęci pomocy. W pracy zostaną ukazane te różnorodne postawy.pl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwapl
dc.contributor.authorBubak, Grzegorz - 127453 pl
dc.date.accession2020-03-09pl
dc.date.accessioned2020-03-11T14:07:34Z
dc.date.available2020-03-11T14:07:34Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number10pl
dc.description.physical165-184pl
dc.description.publication1,2pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doi10.36228/PJ.10/2019.9pl
dc.identifier.issn2083-3121pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151586
dc.identifier.weblinkhttps://poloniajournal.wseh.pl/sites/default/files/article/03-20/polonia-journal-10.2019.pdf#page=165pl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.participationBubak, Grzegorz: 100%;pl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enstereotypepl
dc.subject.enHungarian culturepl
dc.subject.enmigrationpl
dc.subject.enfilmmakerpl
dc.subject.plmigracjapl
dc.subject.plwęgierska kulturapl
dc.subject.plstereotyppl
dc.subject.pltwórcy filmowipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleMigracje i kultura w filmie węgierskim po upadku komunizmupl
dc.title.alternativeMigration and culture in Hungarian film after the fall of communismpl
dc.title.journalPrzegląd Polsko-Polonijny = Polonia Journalpl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T21:12:17Z
dc.abstract.enpl
In this text the author presents the problem of the impact of migration movements on Hungarian culture, society, its behavior towards strangers, visitors and representatives of other nationalities. Hungary after the collapse of the communist system experienced several times the wave of refugees who, in search of a better or safer life, reached the Danube. First, they were newcomers from the former Soviet Union and disintegrating Yugoslavia, later economic immigrants from Asia, and recently escapees from war zones in Syria or Libya. Each time a clash of cultures, a meeting of representatives of different nationalities led to the confrontation of stereotypes with reality. Hungarian filmmakers have often been fascinated by these phenomena, in their films they showed the impact of these events on the perception of reality, understanding by the Hungarians the surrounding world, they presented reactions of their countrymen: from hostility, indifference, compassion and to willingness to help. The work will show these various attitudes.
dc.abstract.plpl
W niniejszym tekście autor przedstawia problematykę wpływu ruchów mi-gracyjnych na węgierską kulturę, społeczeństwo, na jego zachowania wobec obcych, przybyszów, przedstawicieli innych narodowości. Węgry po upadku systemu komuni-stycznego doświadczyły kilkukrotnie fali uchodźców, którzy w poszukiwaniu lepszego lub bezpieczniejszego życia dotarli nad Dunaj. Najpierw byli to przybysze z dawnego Związku Radzieckiego oraz rozpadającej się Jugosławii, później imigranci zarobkowi z Azji, a ostatnio uciekinierzy z terenów objętych wojną w Syrii czy Libii. Za każdym razem zderzenie kultur, spotkanie przedstawicieli różnych narodowości prowadziło do konfrontacji stereotypów z rzeczywistością. Twórcy filmowi na Węgrzech nie-jednokrotnie ulegali fascynacji tym zjawiskom, w swoich filmach pokazywali wpływ tych wydarzeń na postrzeganie rzeczywistości, rozumienie przez Węgrów otaczające-go świata, prezentowali reakcje swoich rodaków: od wrogości, przez obojętność, do współczucia i chęci pomocy. W pracy zostaną ukazane te różnorodne postawy.
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Językoznawstwa i Przekładoznawstwa
dc.contributor.authorpl
Bubak, Grzegorz - 127453
dc.date.accessionpl
2020-03-09
dc.date.accessioned
2020-03-11T14:07:34Z
dc.date.available
2020-03-11T14:07:34Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
10
dc.description.physicalpl
165-184
dc.description.publicationpl
1,2
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.doipl
10.36228/PJ.10/2019.9
dc.identifier.issnpl
2083-3121
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/151586
dc.identifier.weblinkpl
https://poloniajournal.wseh.pl/sites/default/files/article/03-20/polonia-journal-10.2019.pdf#page=165
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.participationpl
Bubak, Grzegorz: 100%;
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
stereotype
dc.subject.enpl
Hungarian culture
dc.subject.enpl
migration
dc.subject.enpl
filmmaker
dc.subject.plpl
migracja
dc.subject.plpl
węgierska kultura
dc.subject.plpl
stereotyp
dc.subject.plpl
twórcy filmowi
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Migracje i kultura w filmie węgierskim po upadku komunizmu
dc.title.alternativepl
Migration and culture in Hungarian film after the fall of communism
dc.title.journalpl
Przegląd Polsko-Polonijny = Polonia Journal
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
17
Views per month
Views per city
Ashburn
4
Dublin
2
Koszalin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Szczecin
1
Downloads
bubak_migracje_i_kultura_w_filmie_wegierskim_po_upadku_komunizmu_2019.pdf
5
bubak_migracje_i_kultura_w_filmie_wegierskim_po_upadku_komunizmu_2019.odt
1