Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego

2019
journal article
review article
cris.lastimport.wos2024-04-09T22:14:52Z
dc.abstract.enTo present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances.pl
dc.abstract.plPrzedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Artykuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności.pl
dc.affiliationWydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowychpl
dc.contributor.authorKosowski, Bogdan - 348607 pl
dc.date.accession2020-03-02pl
dc.date.accessioned2020-03-04T14:44:27Z
dc.date.available2020-03-04T14:44:27Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalPubl. rec. Przypisy. Bibliogr. s. 141pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical132-141pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume54pl
dc.identifier.doi10.12845/sft.54.2.2019.10pl
dc.identifier.eissn2658-0810pl
dc.identifier.issn2657-8808pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150979
dc.identifier.weblinkhttps://sft.cnbop.pl/pdf/SFT-Vol.-54-Issue-2-2019-pp.-132-141.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.encritical infrastructurepl
dc.subject.ennational securitypl
dc.subject.eninfrastructure protectionpl
dc.subject.enclassified informationpl
dc.subject.ensecurity managementpl
dc.subject.enefficiency and effectiveness of operationspl
dc.subject.plinfrastruktura krytycznapl
dc.subject.plbezpieczeństwo narodowepl
dc.subject.plochrona infrastrukturypl
dc.subject.plinformacje niejawnepl
dc.subject.plzarządzanie bezpieczeństwempl
dc.subject.plsprawność i efektywność działaniapl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleInfrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowegopl
dc.title.alternativeCritical Infrastructure in the national security systempl
dc.title.journalSafety & Fire Technologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T22:14:52Z
dc.abstract.enpl
To present relationships resulting from legal regulations impacting the effectiveness of critical infrastructure protection, which is a part of the national security system. An auxiliary objective was a historical analysis illustrating the process of creating critical infrastructure in a modern form in the world and in Poland. Article is based on the principles of functionalism theory and using literature analysis, expert interviews, participating observation in the organised Critical Infrastructure Forums, inference and deduction. This made it possible to identify the directions for improving the functioning of critical infrastructure protection in terms of institutional cooperation and the impact of infrastructure on the national security system. Removal of critical infrastructure protection vulnerabilities as a contribution to the elimination of a weak link in the national security system in the context of assessing the effectiveness and efficiency of the national security system. There is a need to create clear legislation and to integrate security entities in terms of institutional cooperation in the protection of critical infrastructure. This is related to the fact that in an organisation, which is a particular form of team activities, we often encounter chaos intensified by solutions which are the more inaccurate, the less the formation mechanism of disturbing factors is known. Then we experience only the consequences of their impact, responding according to the circumstances.
dc.abstract.plpl
Przedstawienie powiązań wynikających z uregulowań prawnych wpływających na efektywność ochrony infrastruktury krytycznej będącej elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. Za cel pomocniczy przyjęto analizę historyczną obrazującą proces tworzenia infrastruktury krytycznej we współczesnej formie na świecie oraz w Polsce. Artykuł został opracowany na podstawie zasad teorii funkcjonalizmu i przy wykorzystaniu analizy literatury, przeprowadzonych rozmów eksperckich i obserwacji uczestniczącej w organizowanych Forach Infrastruktury Krytycznej. Zastosowano także wnioskowanie i dedukcję, co pozwoliło na wskazanie kierunków poprawy funkcjonowania ochrony infrastruktury krytycznej w aspekcie współdziałania instytucjonalnego oraz wpływu infrastruktury na system bezpieczeństwa narodowego. Eliminacja słabych stron ochrony infrastruktury krytycznej przyczynkiem do likwidacji słabego ogniwa systemu bezpieczeństwa narodowego w kontekście oceny efektywności i sprawności systemu bezpieczeństwa narodowego. Zachodzi potrzeba tworzenia czytelnego prawa oraz konieczność integracji podmiotów bezpieczeństwa w aspekcie współdziałania instytucjonalnego w ramach ochrony infrastruktury krytycznej. Jest to związane z tym, że w organizacji, będącej szczególną formą działań zespołowych, często spotykamy się z chaosem potęgowanym rozwiązaniami tym bardziej nietrafionymi, im mniej znany jest mechanizm powstawania zakłócających czynników. Doświadczamy wtedy jedynie konsekwencji ich oddziaływania, reagując stosownie do zaistniałych okoliczności.
dc.affiliationpl
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
dc.contributor.authorpl
Kosowski, Bogdan - 348607
dc.date.accessionpl
2020-03-02
dc.date.accessioned
2020-03-04T14:44:27Z
dc.date.available
2020-03-04T14:44:27Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Publ. rec. Przypisy. Bibliogr. s. 141
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
132-141
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
54
dc.identifier.doipl
10.12845/sft.54.2.2019.10
dc.identifier.eissnpl
2658-0810
dc.identifier.issnpl
2657-8808
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150979
dc.identifier.weblinkpl
https://sft.cnbop.pl/pdf/SFT-Vol.-54-Issue-2-2019-pp.-132-141.pdf
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
critical infrastructure
dc.subject.enpl
national security
dc.subject.enpl
infrastructure protection
dc.subject.enpl
classified information
dc.subject.enpl
security management
dc.subject.enpl
efficiency and effectiveness of operations
dc.subject.plpl
infrastruktura krytyczna
dc.subject.plpl
bezpieczeństwo narodowe
dc.subject.plpl
ochrona infrastruktury
dc.subject.plpl
informacje niejawne
dc.subject.plpl
zarządzanie bezpieczeństwem
dc.subject.plpl
sprawność i efektywność działania
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Infrastruktura krytyczna w systemie bezpieczeństwa narodowego
dc.title.alternativepl
Critical Infrastructure in the national security system
dc.title.journalpl
Safety & Fire Technology
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
12
Views per month
Views per city
Warsaw
4
Krakow
2
Poznan
2
Ashburn
1
Gdansk
1
Stęszew
1
Downloads
kosowski_infrastruktura_krytyczna_2019.pdf
182
kosowski_infrastruktura_krytyczna_2019.odt
4