Prospołeczne zmiany w administracji skarbowej

2009
journal article
article
dc.abstract.enPublic sector management in many countries has been fundamentally changed in recent years. It was expressed in the introduction of New Public Management principles. This phenomenon also concerns public administration in Poland including fiscal administration. The paper presents the reasons of changes put into practice in fiscal administration in recent years. Special attention is drawn to pro-social changes related to the introduction of quality management systems. Research was focused on two groups of clients: external clients, that is, small and medium enterprises and private persons and internal clients, that is, employees of Internal Revenues. Th ese changes have concerned the modernization and rationalization of work methods and elimination of weaknesses of Internal Revenue’s work organization. The main objective of these changes is the improvement of work conditions, growth of work satisfaction what transmits on the quality of services for clients and finally on the improvement of the fiscal administration’s image. Research confirms the positive changes and the findings thoroughly described in literature related to change management, that is, an essential factor which opposes the changes are people. An aversion to changes is caused by the fear of negative results of these changes.pl
dc.abstract.plZarządzanie w sektorze publicznym w wielu krajach uległo w ostatnich latach zasadniczym zmianom, co wyraża się we wprowadzaniu zasad tzw. New Public Management. Dotyczy to również administracji publicznej w Polsce, w tym administracji skarbowej. W artykule przedstawiono przesłanki zmian wprowadzanych od kilku lat w administracji skarbowej w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono zmianom o charakterze prospołecznym, związanym z wprowadzaniem do urzędów skarbowych systemu zarządzania jakością. Zmiany te rozpatrywano w stosunku do dwóch grup klientów urzędów skarbowych, tj. klientów zewnętrznych i klientów wewnętrznych - pracowników urzędów. Zmiany związane były z unowocześnianiem i usprawnianiem metod pracy, eliminowaniem słabych stron w organizacji pracy. Ich efektem miała być poprawa warunków pracy, wzrost zadowolenia pracowników, poprawa jakości obsługi klientów oraz wizerunku tych instytucji. Z przeprowadzonych badań wynika, że takie pozytywne zmiany nastąpiły. Potwierdziły się również opinie wyrażane w literaturze przedmiotu, że głównym czynnikiem stawiającym opór zmianom są ludzie, którzy mają je wdrażać.pl
dc.contributor.authorOlszewska, Barbarapl
dc.contributor.authorSpychała, Sylwiapl
dc.date.accessioned2020-02-26T16:01:37Z
dc.date.available2020-02-26T16:01:37Z
dc.date.issued2009pl
dc.date.openaccess120
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalBibliogr. s. 109-110. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.number4pl
dc.description.physical101-110pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issn1643-5494pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150297
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.subject.enfiscal administrationpl
dc.subject.enquality managementpl
dc.subject.enhuman resourcespl
dc.subject.enmanaging the change processpl
dc.subject.pladministracja skarbowapl
dc.subject.plzarządzanie jakościąpl
dc.subject.plzasoby ludzkiepl
dc.subject.plzarządzanie procesem zmianpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleProspołeczne zmiany w administracji skarbowejpl
dc.title.alternativePro-social changes in fiscal administrationpl
dc.title.journalWspółczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterlypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Public sector management in many countries has been fundamentally changed in recent years. It was expressed in the introduction of New Public Management principles. This phenomenon also concerns public administration in Poland including fiscal administration. The paper presents the reasons of changes put into practice in fiscal administration in recent years. Special attention is drawn to pro-social changes related to the introduction of quality management systems. Research was focused on two groups of clients: external clients, that is, small and medium enterprises and private persons and internal clients, that is, employees of Internal Revenues. Th ese changes have concerned the modernization and rationalization of work methods and elimination of weaknesses of Internal Revenue’s work organization. The main objective of these changes is the improvement of work conditions, growth of work satisfaction what transmits on the quality of services for clients and finally on the improvement of the fiscal administration’s image. Research confirms the positive changes and the findings thoroughly described in literature related to change management, that is, an essential factor which opposes the changes are people. An aversion to changes is caused by the fear of negative results of these changes.
dc.abstract.plpl
Zarządzanie w sektorze publicznym w wielu krajach uległo w ostatnich latach zasadniczym zmianom, co wyraża się we wprowadzaniu zasad tzw. New Public Management. Dotyczy to również administracji publicznej w Polsce, w tym administracji skarbowej. W artykule przedstawiono przesłanki zmian wprowadzanych od kilku lat w administracji skarbowej w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono zmianom o charakterze prospołecznym, związanym z wprowadzaniem do urzędów skarbowych systemu zarządzania jakością. Zmiany te rozpatrywano w stosunku do dwóch grup klientów urzędów skarbowych, tj. klientów zewnętrznych i klientów wewnętrznych - pracowników urzędów. Zmiany związane były z unowocześnianiem i usprawnianiem metod pracy, eliminowaniem słabych stron w organizacji pracy. Ich efektem miała być poprawa warunków pracy, wzrost zadowolenia pracowników, poprawa jakości obsługi klientów oraz wizerunku tych instytucji. Z przeprowadzonych badań wynika, że takie pozytywne zmiany nastąpiły. Potwierdziły się również opinie wyrażane w literaturze przedmiotu, że głównym czynnikiem stawiającym opór zmianom są ludzie, którzy mają je wdrażać.
dc.contributor.authorpl
Olszewska, Barbara
dc.contributor.authorpl
Spychała, Sylwia
dc.date.accessioned
2020-02-26T16:01:37Z
dc.date.available
2020-02-26T16:01:37Z
dc.date.issuedpl
2009
dc.date.openaccess
120
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Bibliogr. s. 109-110. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
101-110
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.issnpl
1643-5494
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/150297
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.subject.enpl
fiscal administration
dc.subject.enpl
quality management
dc.subject.enpl
human resources
dc.subject.enpl
managing the change process
dc.subject.plpl
administracja skarbowa
dc.subject.plpl
zarządzanie jakością
dc.subject.plpl
zasoby ludzkie
dc.subject.plpl
zarządzanie procesem zmian
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Prospołeczne zmiany w administracji skarbowej
dc.title.alternativepl
Pro-social changes in fiscal administration
dc.title.journalpl
Współczesne Zarządzanie = Contemporary Management Quarterly
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
25
Views per month
Views per city
Wroclaw
5
Poznan
2
Warsaw
2
Ashburn
1
Des Moines
1
Dublin
1
Gmina Świebodzin
1
Krakow
1
Rzeszów
1
Świnoujście
1
Downloads
olszewska_spychala_prospoleczne_zmiany_w_administracji_2009.pdf
3