Demokracja i równość w twórczości Cypriana Norwida i Walta Whitmana : wstępne rozpoznania

2019
book section
article
dc.abstract.plDemokracja, ustrój polityczny znany juz starożytnym Ateńczykom, w dziewiętnastowiecznej Europie zyskuje szczególne znaczenie, stając się postulatem wielu ruchów politycznych i społecznych, włączając w to kolejne europejskie rewolucje i powstania. Z tego powodu to zjawisko należące do dziedziny politycznej stawało się wówczas częściej niż w wiekach wcześniejszych przedmiotem refleksji twórców kultury - nie tylko filozofów i badaczy kultury (na czele z Tocquevillem, którego fundamentalna praca o demokracji w Stanach Zjednoczonych stała się punktem wyjścia dla wielu myślicieli europejskich), ale także malarzy, pisarzy i poetów. Należą do nich Walt Whitman (1819-1892), amerykański poeta określany czasem mianem "barda demokracji", i Cyprian Norwid (1821-1883). Analiza tekstów obu twórców pozwala stwierdzić, że punktem odniesienia jest dla nich nie demokracja republikańska (charakterystyczna właśnie dla Aten czy niektórych europejskich państw XVII-wiecznych), ale liberalna, szerząca się w Europie XIX wieku (co zwłaszcza w przypadku Norwida zasługuje na uwagę). Trafne spostrzeżenia dotyczące natury, korzyści płynących z demokracji i jej stron negatywnych pozwalają postrzegać obu poetów jako żywo reagujących na zjawiska sobie współczesne, wychodzących refleksją w przyszłość, a w używanych kategoriach i pojęciach odchodzących od tego, co romantyczne, ku temu, co nowoczesne. Proces ten widoczny jest nie tylko w wypowiedziach dyskursywnych, ale i poetyckich obu autorów.pl
dc.affiliationWydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiejpl
dc.contributor.authorCzernik, Jakub - 123877 pl
dc.contributor.editorSiwiec, Magdalena - 131889 pl
dc.date.accessioned2020-02-13T08:37:56Z
dc.date.available2020-02-13T08:37:56Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess12
dc.description.accesstimepo opublikowaniu
dc.description.additionalRecenzowane materiały z konferencji: "O Norwidzie komparatystycznie". dn. 18 kwietnia 2016 r., Kraków. Strona wydawcy: https://www.wuj.plpl
dc.description.physical227-238pl
dc.description.publication0,65pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbn978-83-233-9889-9pl
dc.identifier.isbn978-83-233-4523-7pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148835
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148835
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.pubinfoKraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiegopl
dc.publisher.ministerialUniwersytet Jagielloński w Krakowiepl
dc.rightsDozwolony użytek utworów chronionych*
dc.rights.licenceOTHER
dc.rights.urihttp://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf*
dc.share.typeotwarte repozytorium
dc.sourceinfoliczba autorów 20; liczba stron 469; liczba arkuszy wydawniczych 25;pl
dc.subject.endemocracypl
dc.subject.enCyprian Norwidpl
dc.subject.enWalt Whitmanpl
dc.subject.enhistory of Ideaspl
dc.subject.encomparative literaturepl
dc.subject.pldemokracjapl
dc.subject.plCyprian Norwidpl
dc.subject.plWalt Whitmanpl
dc.subject.plhistoria ideipl
dc.subject.plkomparatystykapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleDemokracja i równość w twórczości Cypriana Norwida i Walta Whitmana : wstępne rozpoznaniapl
dc.title.alternativeDemocracy and equality in the writings of Cyprian Norwid and Walt Whitman : preliminariespl
dc.title.containerO Norwidzie komparatystyczniepl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.plpl
Demokracja, ustrój polityczny znany juz starożytnym Ateńczykom, w dziewiętnastowiecznej Europie zyskuje szczególne znaczenie, stając się postulatem wielu ruchów politycznych i społecznych, włączając w to kolejne europejskie rewolucje i powstania. Z tego powodu to zjawisko należące do dziedziny politycznej stawało się wówczas częściej niż w wiekach wcześniejszych przedmiotem refleksji twórców kultury - nie tylko filozofów i badaczy kultury (na czele z Tocquevillem, którego fundamentalna praca o demokracji w Stanach Zjednoczonych stała się punktem wyjścia dla wielu myślicieli europejskich), ale także malarzy, pisarzy i poetów. Należą do nich Walt Whitman (1819-1892), amerykański poeta określany czasem mianem "barda demokracji", i Cyprian Norwid (1821-1883). Analiza tekstów obu twórców pozwala stwierdzić, że punktem odniesienia jest dla nich nie demokracja republikańska (charakterystyczna właśnie dla Aten czy niektórych europejskich państw XVII-wiecznych), ale liberalna, szerząca się w Europie XIX wieku (co zwłaszcza w przypadku Norwida zasługuje na uwagę). Trafne spostrzeżenia dotyczące natury, korzyści płynących z demokracji i jej stron negatywnych pozwalają postrzegać obu poetów jako żywo reagujących na zjawiska sobie współczesne, wychodzących refleksją w przyszłość, a w używanych kategoriach i pojęciach odchodzących od tego, co romantyczne, ku temu, co nowoczesne. Proces ten widoczny jest nie tylko w wypowiedziach dyskursywnych, ale i poetyckich obu autorów.
dc.affiliationpl
Wydział Polonistyki : Katedra Komparatystyki Literackiej
dc.contributor.authorpl
Czernik, Jakub - 123877
dc.contributor.editorpl
Siwiec, Magdalena - 131889
dc.date.accessioned
2020-02-13T08:37:56Z
dc.date.available
2020-02-13T08:37:56Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
12
dc.description.accesstime
po opublikowaniu
dc.description.additionalpl
Recenzowane materiały z konferencji: "O Norwidzie komparatystycznie". dn. 18 kwietnia 2016 r., Kraków. Strona wydawcy: https://www.wuj.pl
dc.description.physicalpl
227-238
dc.description.publicationpl
0,65
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eisbnpl
978-83-233-9889-9
dc.identifier.isbnpl
978-83-233-4523-7
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148835
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/148835
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.pubinfopl
Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
dc.publisher.ministerialpl
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
dc.rights*
Dozwolony użytek utworów chronionych
dc.rights.licence
OTHER
dc.rights.uri*
http://ruj.uj.edu.pl/4dspace/License/copyright/licencja_copyright.pdf
dc.share.type
otwarte repozytorium
dc.sourceinfopl
liczba autorów 20; liczba stron 469; liczba arkuszy wydawniczych 25;
dc.subject.enpl
democracy
dc.subject.enpl
Cyprian Norwid
dc.subject.enpl
Walt Whitman
dc.subject.enpl
history of Ideas
dc.subject.enpl
comparative literature
dc.subject.plpl
demokracja
dc.subject.plpl
Cyprian Norwid
dc.subject.plpl
Walt Whitman
dc.subject.plpl
historia idei
dc.subject.plpl
komparatystyka
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Demokracja i równość w twórczości Cypriana Norwida i Walta Whitmana : wstępne rozpoznania
dc.title.alternativepl
Democracy and equality in the writings of Cyprian Norwid and Walt Whitman : preliminaries
dc.title.containerpl
O Norwidzie komparatystycznie
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
39
Views per month
Views per city
Krakow
9
Aleksandrów Łódzki
6
Ashburn
3
Warsaw
3
Wroclaw
3
Koszalin
2
Bialystok
1
Brisbane
1
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
czernik_demokracja_i_rownosc_w_tworczosci_cypriana_norwida_2019.pdf
21
czernik_demokracja_i_rownosc_w_tworczosci_cypriana_norwida_2019.odt
2