Ciała na sprzedaż : mroczna strona globalizacji

2013
journal article
article
dc.abstract.enThe author addresses the issue of the dark side of mobility and migration, paying particular attention to the phenomenon of human trafficking. Following theoretical work of Arjun Appadurai, Loska accepts the assumption that film as a carrier of ethnoscapes is a cultural text reflecting changes taking place and capable of showing social problems. This does not mean that the artistic fiction is ideologically innocent, as most of the films analysed by the author rely on schemas associated with particular genres of popular cinema. Members of Western cultures (both as script writers and the protagonists) speak in the name of the victims. Most films referred to by Loska confirm the thesis of Gayatri Spivak, that the subaltern are deprived of a voice. They are also not present in the audience, as the films are dedicated to the majority, who are in need of a catharsis. This does not mean however that this perspective should be abandoned as one involved in (neo)colonial ideology. Rather, while remaining aware of its limitations, one should extract from the texts belonging to the popular culture, that which allows one to identify and present the real threat: the problem of trafficking in women and forcing them into prostitution.pl
dc.abstract.plAutor podejmuje kwestię mrocznej strony mobilności i ruchów migracyjnych, zwracając uwagę na zjawisko handlu ludźmi (human trafficking). Wychodząc od teoretycznych propozycji Arjuna Appaduraia, Loska przyjmuje założenie, że film jako nośnik etnoobrazów jest tekstem kultury odzwierciedlającym zachodzące przemiany i zdolnym do przedstawienia problemów społecznych. Nie znaczy to, że fikcja artystyczna jest „niewinna” ideologicznie, bowiem większość filmów analizowanych przez autora korzysta ze schematów gatunkowych kina popularnego. W imieniu pokrzywdzonych przemawiają reprezentanci kultury zachodniej (jako wytwórcy tekstów i ich bohaterowie). Większość przywoływanych przez Loskę przykładów potwierdza tezę Gayatri Spivak, że "podporządkowani" są pozbawieni głosu. Nie są też odbiorcami filmowych opowieści, gdyż te skierowano do dominującej większości pragnącej katharsis. Nie znaczy to bynajmniej, że należy porzucić tę perspektywę jako uwikłaną w (neo)kolonialną ideologię, ale raczej ze świadomością jej ograniczeń wydobyć z teksów należących do kultury popularnej to, co pozwala na przedstawienie rzeczywistych zagrożeń - problemu handlu kobietami i zmuszania ich do prostytucji.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnychpl
dc.contributor.authorLoska, Krzysztof - 101044 pl
dc.date.accessioned2014-09-27T09:15:29Z
dc.date.available2014-09-27T09:15:29Z
dc.date.issued2013pl
dc.description.number83-84pl
dc.description.physical306-316pl
dc.description.publication0,9pl
dc.description.volume35pl
dc.identifier.issn0452-9502pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1461
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.englobalisationpl
dc.subject.enprostitutionpl
dc.subject.enhuman traffickingpl
dc.subject.enneocolonialismpl
dc.subject.plglobalizacjapl
dc.subject.plprostytucjapl
dc.subject.plhandel ludźmipl
dc.subject.plneokolonializmpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCiała na sprzedaż : mroczna strona globalizacjipl
dc.title.alternativeBodies for sale : the dark side of globalisationpl
dc.title.journalKwartalnik Filmowypl
dc.title.volumeCiało w filmiepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The author addresses the issue of the dark side of mobility and migration, paying particular attention to the phenomenon of human trafficking. Following theoretical work of Arjun Appadurai, Loska accepts the assumption that film as a carrier of ethnoscapes is a cultural text reflecting changes taking place and capable of showing social problems. This does not mean that the artistic fiction is ideologically innocent, as most of the films analysed by the author rely on schemas associated with particular genres of popular cinema. Members of Western cultures (both as script writers and the protagonists) speak in the name of the victims. Most films referred to by Loska confirm the thesis of Gayatri Spivak, that the subaltern are deprived of a voice. They are also not present in the audience, as the films are dedicated to the majority, who are in need of a catharsis. This does not mean however that this perspective should be abandoned as one involved in (neo)colonial ideology. Rather, while remaining aware of its limitations, one should extract from the texts belonging to the popular culture, that which allows one to identify and present the real threat: the problem of trafficking in women and forcing them into prostitution.
dc.abstract.plpl
Autor podejmuje kwestię mrocznej strony mobilności i ruchów migracyjnych, zwracając uwagę na zjawisko handlu ludźmi (human trafficking). Wychodząc od teoretycznych propozycji Arjuna Appaduraia, Loska przyjmuje założenie, że film jako nośnik etnoobrazów jest tekstem kultury odzwierciedlającym zachodzące przemiany i zdolnym do przedstawienia problemów społecznych. Nie znaczy to, że fikcja artystyczna jest „niewinna” ideologicznie, bowiem większość filmów analizowanych przez autora korzysta ze schematów gatunkowych kina popularnego. W imieniu pokrzywdzonych przemawiają reprezentanci kultury zachodniej (jako wytwórcy tekstów i ich bohaterowie). Większość przywoływanych przez Loskę przykładów potwierdza tezę Gayatri Spivak, że "podporządkowani" są pozbawieni głosu. Nie są też odbiorcami filmowych opowieści, gdyż te skierowano do dominującej większości pragnącej katharsis. Nie znaczy to bynajmniej, że należy porzucić tę perspektywę jako uwikłaną w (neo)kolonialną ideologię, ale raczej ze świadomością jej ograniczeń wydobyć z teksów należących do kultury popularnej to, co pozwala na przedstawienie rzeczywistych zagrożeń - problemu handlu kobietami i zmuszania ich do prostytucji.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Sztuk Audiowizualnych
dc.contributor.authorpl
Loska, Krzysztof - 101044
dc.date.accessioned
2014-09-27T09:15:29Z
dc.date.available
2014-09-27T09:15:29Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.description.numberpl
83-84
dc.description.physicalpl
306-316
dc.description.publicationpl
0,9
dc.description.volumepl
35
dc.identifier.issnpl
0452-9502
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1461
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
globalisation
dc.subject.enpl
prostitution
dc.subject.enpl
human trafficking
dc.subject.enpl
neocolonialism
dc.subject.plpl
globalizacja
dc.subject.plpl
prostytucja
dc.subject.plpl
handel ludźmi
dc.subject.plpl
neokolonializm
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Ciała na sprzedaż : mroczna strona globalizacji
dc.title.alternativepl
Bodies for sale : the dark side of globalisation
dc.title.journalpl
Kwartalnik Filmowy
dc.title.volumepl
Ciało w filmie
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
11
Views per month
Views per city
Wroclaw
3
Des Moines
1
Dublin
1
Koluszki
1
Koszyce Wielkie
1
Krakow
1
Sokółka
1

No access

No Thumbnail Available