The application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Poland

2019
journal article
review article
dc.abstract.enIntroduction: Health in this case will be broadly treated and understood not only in categories of life length correlated with the level of education but also with the sense of professional prestige, obtaining qualifications necessary on the service market and general welfare – in accordance with the definition of WHO, taking into account socioeconomic health determinants. Aim of the study. The main purpose of the study is to demonstrate to what extent the change, prepared in Poland, concerning organisation and functioning of vocational education may have influence on health of the young generation choosing this kind of education. Material and methods. The methods used include a review of professional literature and legal acts dedicated HIA and the ongoing national reforms for vocational education in Poland. Results. The results relate to the two main strands of the analysis undertaken: 1. The situation of young people aged 18-24 in the labour market. Reforms of vocational education in Poland 2. Health impact assessments in relation to vocational training, the indicated (important) institutions. Vocational education needs to be reformed in the direction of better absorption of graduates in the labour market, increasing their professional prestige and earnings. The training is to be more professional. Both the training and the strong position of vocational school graduates in the labour market are responsible to raising their health status. Conclusions. Shortages in terms of effective vocational and health education of adults from marginalised groups are sufficiently well identified. Despite this assumption, theoretical and practical solutions of this education are not significantly proposed and developed in the context of social and health needs in this respect. The conducted analyses concerning vocational education show that this is an aspect requiring an in-depth analysis the results of which can be translated into educational and health-promoting actions in practice.pl
dc.abstract.plWstęp. Głównym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu przygotowana w Polsce zmiana w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego może mieć wpływ na zdrowie młodego pokolenia wybierającego ten rodzaj edukacji. Zdrowie w tym przypadku będzie szeroko traktowane i rozumiane nie tylko w kategoriach długości życia skorelowanych z poziomem wykształcenia, ale także z poczuciem prestiżu zawodowego, uzyskiwaniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i ogólnego dobro - zgodnie z definicją WHO, z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdrowia. Cel pracy. Głównym celem badania jest wykazanie w jakim stopniu zmiany, dotyczące organizacji i funkcjonowania zawodowego w Polsce, mogą mieć wpływ na zdrowie, wybór rodzaju edukacji młodego pokolenia. Materiał i metody. Stosowane metody obejmują przegląd literatury fachowej i aktów prawnych poświęconych HIA oraz podjętym krajowym reformom w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce. Wyniki. Wyniki odnoszą się do dwóch głównych aspektów prze-prowadzonej analizy: 1. Sytuacji młodzieży w wieku 18-24 lat na rynku pracy. Reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce 2. Oceny wpływu na zdrowie (HIA) w odniesieniu do kształcenia zawodowego, identyfikacji zaangażowanych w ten proces instytucji. Należy zreformować kształcenie zawodowe w kierunku lepszej absorpcji absolwentów na rynku pracy, zwiększając ich prestiż zawodowy i zarobki. Szkolenie ma być bardziej profesjonalne. Zarówno szkolenie, jak i silna pozycja absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy są odpowiedzialne za podnoszenie ich stanu zdrowia. Wnioski . W Polsce wystarczająco dobrze zidentyfikowano nie-dobory w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego i zdrowotnego dorosłych z grup marginalizowanych. Pomimo tego założenia, teoretyczne i praktyczne rozwiązania tego poziomu edukacji nie są znacząco proponowane i rozwijane w kontekście potrzeb społecznych i zdrowotnych w tym zakresie. Przeprowadzone analizy dotyczące kształcenia zawodowego wskazują, że jest to aspekt wymagający dogłębnej analizy, której wyniki można przełożyć na działania edukacyjne i promujące zdrowie w praktyce.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznegopl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id94040
dc.contributor.authorKowalska-Bobko, Iwona - 130354 pl
dc.contributor.authorMokrzycka, Anna - 131013 pl
dc.contributor.authorGałązka-Sobotka, M.pl
dc.contributor.authorLibondi, K.pl
dc.contributor.authorRowiński, J.pl
dc.date.accession2019-05-06pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:07:59Z
dc.date.available2020-01-17T10:07:59Z
dc.date.issued2019pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical7-14pl
dc.description.points20pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2391-4408pl
dc.identifier.issn2299-9140pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146030
dc.identifier.weblinkhttp://pzpr.eu/numery/2019_1/10/pl
dc.identifier.weblinkhttp://pzpr.eu/index.php/jphnmr/article/view/7/11pl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enHIA (Health Impact Assessment)pl
dc.subject.ensocio-economic health determinantspl
dc.subject.endecision making process in healthpl
dc.subject.plHIA (Ocena wpływu na zdrowie)pl
dc.subject.plspołeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowiapl
dc.subject.plproces podejmowania decyzji w polityce zdrowotnejpl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleThe application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Polandpl
dc.title.alternativeAplikacja metody HIA (Ocena Wpływu na Zdrowie) dla poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w Polscepl
dc.title.journalJournal of Public Health, Nursing and Medical Rescuepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Introduction: Health in this case will be broadly treated and understood not only in categories of life length correlated with the level of education but also with the sense of professional prestige, obtaining qualifications necessary on the service market and general welfare – in accordance with the definition of WHO, taking into account socioeconomic health determinants. Aim of the study. The main purpose of the study is to demonstrate to what extent the change, prepared in Poland, concerning organisation and functioning of vocational education may have influence on health of the young generation choosing this kind of education. Material and methods. The methods used include a review of professional literature and legal acts dedicated HIA and the ongoing national reforms for vocational education in Poland. Results. The results relate to the two main strands of the analysis undertaken: 1. The situation of young people aged 18-24 in the labour market. Reforms of vocational education in Poland 2. Health impact assessments in relation to vocational training, the indicated (important) institutions. Vocational education needs to be reformed in the direction of better absorption of graduates in the labour market, increasing their professional prestige and earnings. The training is to be more professional. Both the training and the strong position of vocational school graduates in the labour market are responsible to raising their health status. Conclusions. Shortages in terms of effective vocational and health education of adults from marginalised groups are sufficiently well identified. Despite this assumption, theoretical and practical solutions of this education are not significantly proposed and developed in the context of social and health needs in this respect. The conducted analyses concerning vocational education show that this is an aspect requiring an in-depth analysis the results of which can be translated into educational and health-promoting actions in practice.
dc.abstract.plpl
Wstęp. Głównym celem pracy jest próba odpowiedzi na pytanie w jakim stopniu przygotowana w Polsce zmiana w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa zawodowego może mieć wpływ na zdrowie młodego pokolenia wybierającego ten rodzaj edukacji. Zdrowie w tym przypadku będzie szeroko traktowane i rozumiane nie tylko w kategoriach długości życia skorelowanych z poziomem wykształcenia, ale także z poczuciem prestiżu zawodowego, uzyskiwaniem kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy i ogólnego dobro - zgodnie z definicją WHO, z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych uwarunkowań zdrowia. Cel pracy. Głównym celem badania jest wykazanie w jakim stopniu zmiany, dotyczące organizacji i funkcjonowania zawodowego w Polsce, mogą mieć wpływ na zdrowie, wybór rodzaju edukacji młodego pokolenia. Materiał i metody. Stosowane metody obejmują przegląd literatury fachowej i aktów prawnych poświęconych HIA oraz podjętym krajowym reformom w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce. Wyniki. Wyniki odnoszą się do dwóch głównych aspektów prze-prowadzonej analizy: 1. Sytuacji młodzieży w wieku 18-24 lat na rynku pracy. Reformy szkolnictwa zawodowego w Polsce 2. Oceny wpływu na zdrowie (HIA) w odniesieniu do kształcenia zawodowego, identyfikacji zaangażowanych w ten proces instytucji. Należy zreformować kształcenie zawodowe w kierunku lepszej absorpcji absolwentów na rynku pracy, zwiększając ich prestiż zawodowy i zarobki. Szkolenie ma być bardziej profesjonalne. Zarówno szkolenie, jak i silna pozycja absolwentów szkół zawodowych na rynku pracy są odpowiedzialne za podnoszenie ich stanu zdrowia. Wnioski . W Polsce wystarczająco dobrze zidentyfikowano nie-dobory w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego i zdrowotnego dorosłych z grup marginalizowanych. Pomimo tego założenia, teoretyczne i praktyczne rozwiązania tego poziomu edukacji nie są znacząco proponowane i rozwijane w kontekście potrzeb społecznych i zdrowotnych w tym zakresie. Przeprowadzone analizy dotyczące kształcenia zawodowego wskazują, że jest to aspekt wymagający dogłębnej analizy, której wyniki można przełożyć na działania edukacyjne i promujące zdrowie w praktyce.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Zdrowia Publicznego
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
94040
dc.contributor.authorpl
Kowalska-Bobko, Iwona - 130354
dc.contributor.authorpl
Mokrzycka, Anna - 131013
dc.contributor.authorpl
Gałązka-Sobotka, M.
dc.contributor.authorpl
Libondi, K.
dc.contributor.authorpl
Rowiński, J.
dc.date.accessionpl
2019-05-06
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:07:59Z
dc.date.available
2020-01-17T10:07:59Z
dc.date.issuedpl
2019
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
7-14
dc.description.pointspl
20
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissnpl
2391-4408
dc.identifier.issnpl
2299-9140
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/146030
dc.identifier.weblinkpl
http://pzpr.eu/numery/2019_1/10/
dc.identifier.weblinkpl
http://pzpr.eu/index.php/jphnmr/article/view/7/11
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
HIA (Health Impact Assessment)
dc.subject.enpl
socio-economic health determinants
dc.subject.enpl
decision making process in health
dc.subject.plpl
HIA (Ocena wpływu na zdrowie)
dc.subject.plpl
społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zdrowia
dc.subject.plpl
proces podejmowania decyzji w polityce zdrowotnej
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
The application of HIA (Health Impact Assessment) to improve the quality of vocational education and training in Poland
dc.title.alternativepl
Aplikacja metody HIA (Ocena Wpływu na Zdrowie) dla poprawy jakości szkolnictwa zawodowego w Polsce
dc.title.journalpl
Journal of Public Health, Nursing and Medical Rescue
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
14
Views per month
Views per city
Ashburn
3
Dublin
2
Wroclaw
2
Chandler
1
Des Moines
1
Szczecin
1