Wytrzewienie miednicy mniejszej w nowoczesnej ginekologii onkologicznej : doświadczenia własne

2018
journal article
article
dc.abstract.enAim: Analysis of indications for the procedure of exenteration, and intra- and postoperative complications, based on cases from a single gynecologic oncology center over the past 5 years. Material and methods: Detailed review of medical records of female patients who underwent pelvic exenteration surgery over the last 5 years (2014–2018). The review excluded cases of exenteration for ovarian cancer. The analysis included indications for the procedure, age of operated patients, location and histological type of tumor, prior treatment history, performance status and comorbidities, purpose and type of procedure, duration of operation, early and late complications according to the Clavien–Dindo classification, method of urinary diversion, and achieved surgical margins. Results: A total of 8 pelvic exenteration procedures were performed between early 2014 and mid-2018, including 5 procedures with the intention to cure, and 3 palliative procedures. Half of the cases involved patients with recurrence of vulvar cancer. The mean duration of the procedure was 315 minutes, while the mean duration of stay in the hospital ward was 24.38 days. Early postoperative complications of varying severity occurred in each operated case, with severe complications (grades IIIb–V based on the Clavien-Dindo classification) observed in 5 women (62.5%). There were no deaths in the early postoperative period. Late complications were observed in a total of 6 women (75.0%), including one death 11 months after palliative exenteration. Conclusions: Despite advances in perioperative care, pelvic exenteration is associated with a high risk of complications which are often life-threatening. The eligibility of patients for this radical surgical approach should be assessed on a case-by-case basis, and the procedure itself should be carried out in a medical center with properly trained staff and medical equipment.pl
dc.abstract.plCel pracy: Analiza wskazań do zabiegu wytrzewienia oraz powikłań śród- i pooperacyjnych, na podstawie przypadków z jednego ośrodka ginekologii onkologicznej w ostatnich 5 latach. Materiał i metody: Szczegółowy przegląd dokumentacji medycznej pacjentek, u których wykonano zabieg wytrzewienia miednicy mniejszej w ciągu ostatnich 5 lat (od roku 2014 do 2018). W przeglądzie nie uwzględniono wytrzewień z powodu raka jajnika. Analizie poddano wskazania do zabiegu, wiek operowanych, lokalizację i typ histologiczny guza, przebyte wcześniej leczenie, stan sprawności i współchorobowość, cel i rodzaj zabiegu, czas trwania zabiegu, powikłania wczesne i późne wg klasyfikacji Claviena–Dindo, sposób odprowadzenia moczu, osiągnięte marginesy operacyjne. Wyniki: W okresie od początku 2014 do pierwszej połowy 2018 roku wykonano 8 zabiegów wytrzewienia miednicy mniejszej – 5 z intencją wyleczenia, 3 paliatywnie. Połowę chorych stanowiły przypadki wznowy raka sromu. Średni czas trwania zabiegu wyniósł 315 minut, średni czas pobytu w oddziale – 24,38 dnia. Wczesne powikłania pooperacyjne o różnym stopniu ciężkości wystąpiły w każdym operowanym przypadku, w tym powikłania ciężkie (IIIb–V wg Claviena–Dindo) u 5 kobiet (62,5%). Nie odnotowano zgonu we wczesnym okresie pooperacyjnym. Powikłania późne zaobserwowano łącznie u 6 pacjentek (75,0%), w tym jeden zgon 11 miesięcy po egzenteracji paliatywnej. Wnioski: Zabieg wytrzewienia miednicy mniejszej pomimo postępu w opiece okołooperacyjnej łączy się z wysokim ryzykiem powikłań, często zagrażających życiu. Każdy przypadek kwalifikujący się do tak radykalnego zabiegu operacyjnego należy traktować indywidualnie, a sama procedura powinna zostać przeprowadzona w ośrodku dysponującym odpowiednią kadrą i sprzętem medycznym.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologiipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id93345
dc.contributor.authorKot, Justynapl
dc.contributor.authorSpaczyńska, Joannapl
dc.contributor.authorDuda-Wiewiórka, Magdalena - 364622 pl
dc.contributor.authorMleko, Michał - 141766 pl
dc.contributor.authorLudwin, Inga - 130729 pl
dc.contributor.authorPityński, Kazimierz - 133168 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:07:44Z
dc.date.available2020-01-17T10:07:44Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical216-223pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume16pl
dc.identifier.doi10.15557/CGO.2018.0025pl
dc.identifier.eissn2451-0750pl
dc.identifier.issn2081-1632pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145591
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licensespl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpelvic exenterationpl
dc.subject.engynecologic cancer recurrencepl
dc.subject.encomplicationspl
dc.subject.enurinary diversionpl
dc.subject.plwytrzewienie miednicy mniejszejpl
dc.subject.plwznowa nowotworu ginekologicznegopl
dc.subject.plpowikłaniapl
dc.subject.plodprowadzenie moczupl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleWytrzewienie miednicy mniejszej w nowoczesnej ginekologii onkologicznej : doświadczenia własnepl
dc.title.alternativePelvic exenteration in modern gynecologic oncology : own experiencespl
dc.title.journalCurrent Gynecologic Oncologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Aim: Analysis of indications for the procedure of exenteration, and intra- and postoperative complications, based on cases from a single gynecologic oncology center over the past 5 years. Material and methods: Detailed review of medical records of female patients who underwent pelvic exenteration surgery over the last 5 years (2014–2018). The review excluded cases of exenteration for ovarian cancer. The analysis included indications for the procedure, age of operated patients, location and histological type of tumor, prior treatment history, performance status and comorbidities, purpose and type of procedure, duration of operation, early and late complications according to the Clavien–Dindo classification, method of urinary diversion, and achieved surgical margins. Results: A total of 8 pelvic exenteration procedures were performed between early 2014 and mid-2018, including 5 procedures with the intention to cure, and 3 palliative procedures. Half of the cases involved patients with recurrence of vulvar cancer. The mean duration of the procedure was 315 minutes, while the mean duration of stay in the hospital ward was 24.38 days. Early postoperative complications of varying severity occurred in each operated case, with severe complications (grades IIIb–V based on the Clavien-Dindo classification) observed in 5 women (62.5%). There were no deaths in the early postoperative period. Late complications were observed in a total of 6 women (75.0%), including one death 11 months after palliative exenteration. Conclusions: Despite advances in perioperative care, pelvic exenteration is associated with a high risk of complications which are often life-threatening. The eligibility of patients for this radical surgical approach should be assessed on a case-by-case basis, and the procedure itself should be carried out in a medical center with properly trained staff and medical equipment.
dc.abstract.plpl
Cel pracy: Analiza wskazań do zabiegu wytrzewienia oraz powikłań śród- i pooperacyjnych, na podstawie przypadków z jednego ośrodka ginekologii onkologicznej w ostatnich 5 latach. Materiał i metody: Szczegółowy przegląd dokumentacji medycznej pacjentek, u których wykonano zabieg wytrzewienia miednicy mniejszej w ciągu ostatnich 5 lat (od roku 2014 do 2018). W przeglądzie nie uwzględniono wytrzewień z powodu raka jajnika. Analizie poddano wskazania do zabiegu, wiek operowanych, lokalizację i typ histologiczny guza, przebyte wcześniej leczenie, stan sprawności i współchorobowość, cel i rodzaj zabiegu, czas trwania zabiegu, powikłania wczesne i późne wg klasyfikacji Claviena–Dindo, sposób odprowadzenia moczu, osiągnięte marginesy operacyjne. Wyniki: W okresie od początku 2014 do pierwszej połowy 2018 roku wykonano 8 zabiegów wytrzewienia miednicy mniejszej – 5 z intencją wyleczenia, 3 paliatywnie. Połowę chorych stanowiły przypadki wznowy raka sromu. Średni czas trwania zabiegu wyniósł 315 minut, średni czas pobytu w oddziale – 24,38 dnia. Wczesne powikłania pooperacyjne o różnym stopniu ciężkości wystąpiły w każdym operowanym przypadku, w tym powikłania ciężkie (IIIb–V wg Claviena–Dindo) u 5 kobiet (62,5%). Nie odnotowano zgonu we wczesnym okresie pooperacyjnym. Powikłania późne zaobserwowano łącznie u 6 pacjentek (75,0%), w tym jeden zgon 11 miesięcy po egzenteracji paliatywnej. Wnioski: Zabieg wytrzewienia miednicy mniejszej pomimo postępu w opiece okołooperacyjnej łączy się z wysokim ryzykiem powikłań, często zagrażających życiu. Każdy przypadek kwalifikujący się do tak radykalnego zabiegu operacyjnego należy traktować indywidualnie, a sama procedura powinna zostać przeprowadzona w ośrodku dysponującym odpowiednią kadrą i sprzętem medycznym.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
93345
dc.contributor.authorpl
Kot, Justyna
dc.contributor.authorpl
Spaczyńska, Joanna
dc.contributor.authorpl
Duda-Wiewiórka, Magdalena - 364622
dc.contributor.authorpl
Mleko, Michał - 141766
dc.contributor.authorpl
Ludwin, Inga - 130729
dc.contributor.authorpl
Pityński, Kazimierz - 133168
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:07:44Z
dc.date.available
2020-01-17T10:07:44Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
216-223
dc.description.pointspl
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
16
dc.identifier.doipl
10.15557/CGO.2018.0025
dc.identifier.eissnpl
2451-0750
dc.identifier.issnpl
2081-1632
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145591
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uripl
http://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
pelvic exenteration
dc.subject.enpl
gynecologic cancer recurrence
dc.subject.enpl
complications
dc.subject.enpl
urinary diversion
dc.subject.plpl
wytrzewienie miednicy mniejszej
dc.subject.plpl
wznowa nowotworu ginekologicznego
dc.subject.plpl
powikłania
dc.subject.plpl
odprowadzenie moczu
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Wytrzewienie miednicy mniejszej w nowoczesnej ginekologii onkologicznej : doświadczenia własne
dc.title.alternativepl
Pelvic exenteration in modern gynecologic oncology : own experiences
dc.title.journalpl
Current Gynecologic Oncology
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
28
Views per month
Views per city
Warsaw
7
Koszalin
3
Wroclaw
3
Ashburn
2
Bialystok
2
Dublin
2
Boardman
1
Des Moines
1
Lancut
1
Szczecin
1
Downloads
duda-wiewiorka_et-al_wytrzewienie_miednicy_mniejszej_w_nowoczesnej_ginekologii_onkologicznej_2018.pdf
40