Relationship between family attitude, symptoms' severity and social functioning of people suffering from schizophrenia over 20 years : a prospective study

2018
journal article
article
cris.lastimport.scopus2024-04-07T15:06:56Z
cris.lastimport.wos2024-04-10T00:42:22Z
dc.abstract.enPurpose: The aim of the study was to assess the relationship between the family attitude and clinical and social outcome measures in the group of 45 people diagnosed with schizophrenia during 20 years of illness. Methods: For the evaluation of clinical and social variables, the Anamnestic and Catamnestic Questionnaire, the BPRS scale and the scale of social functioning according to the DSM-III axis V were used. The family attitude during the first hospitalisation was measured with CFI. In subsequent measurement points, a 4-stage clinical scale based on the CFI categories (warmth and kindness, criticism, hostility, emotional overinvolvement) was used, which was then analysed as a dichotomous variable: favourable/unfavourable attitude. Results: A significant tendency to improve the family attitude within years of illness was observed. In women, the change in the family attitude was faster than in case of men. The unfavourable family attitude was associated with more frequent relapses and rehospitalisations after 3 and 12 years after the first hospitalisation. The severity of symptoms and the level of social functioning were not related to the family attitude at any measurement point. Conclusions: In the community treatment program, during the 20-year course of schizophrenia, the unfavourable family attitude improved among both women and men, but beneficial changes occurred faster in women. Depending on the time of disease, there was a relationship between the unfavourable family attitude and more frequent relapses, re-hospitalisations and lack of connection with the severity of symptoms and the general level of social functioning.pl
dc.abstract.plCel: Celem badania była ocena zależności pomiędzy postawą rodziny i płcią oraz klinicznymi i społecznymi wynikami leczenia w grupie 45 osób z diagnozą schizofrenii w okresie 20 lat chorowania. Metody: Dla oceny zmiennych klinicznych i społecznych użyto Kwestionariusza Anamnestycznego i Katamnestystycznego, skali BPRS i skali funkcjonowania społecznego wg DSM-III wymiar V, a do pomiaru postawy rodziny w czasie pierwszej hospitalizacji – CFI. W kolejnych punktach pomiarowych zastosowano 4-stopniową skalę kliniczną opartą na kategoriach CFI (ciepło i życzliwość, krytycyzm, wrogość, naduwikłanie emocjonalne), którą następnie analizowano jako dychotomiczną zmienną: postawa korzystna/ niekorzystna. Wyniki: Zaobserwowano istotną tendencję do poprawy postawy rodziny wraz z upływem lat chorowania. U chorujących kobiet zmiana postawy rodziny następowała szybciej niż w przypadku mężczyzn. Po 3 i 12 latach od pierwszej hospitalizacji niekorzystna postawa rodziny wiązała się z częstszymi nawrotami i rehospitalizacjami. Nasilenie objawów i poziom funkcjonowania społecznego nie miały związku z postawą rodziny w żadnym punkcie pomiarowym. Wnioski: W środowiskowym programie leczenia, w okresie 20 lat przebiegu schizofrenii, niekorzystna postawa rodziny uległa znaczącej poprawie zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn, lecz korzystne zmiany następowały szybciej w przypadku kobiet. W zależności od czasu przebiegu choroby wykazano związek pomiędzy niekorzystną postawą rodziny i częstszymi nawrotami oraz ponownymi hospitalizacjami, a także brak związku z nasileniem objawów i ogólnym poziomem funkcjonowania społecznego.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Zakład Psychiatrii Środowiskowejpl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id92594
dc.contributor.authorMętel, Dagmara - 116352 pl
dc.contributor.authorKalisz, Aneta - 228250 pl
dc.contributor.authorArciszewska, Aleksandrapl
dc.contributor.authorBielańska, Annapl
dc.contributor.authorKruk, Dawidpl
dc.contributor.authorCechnicki, Andrzej - 128966 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.available2020-01-17T10:06:27Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical289-303pl
dc.description.points13pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume27pl
dc.identifier.doi10.5114/ppn.2018.79557pl
dc.identifier.issn1230-2813pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/145099
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enschizophreniapl
dc.subject.engenderpl
dc.subject.enprospective studiespl
dc.subject.enfamily attitudepl
dc.subject.plschizofreniapl
dc.subject.plpłećpl
dc.subject.plbadania prospektywnepl
dc.subject.plpostawa rodzinypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleRelationship between family attitude, symptoms' severity and social functioning of people suffering from schizophrenia over 20 years : a prospective studypl
dc.title.alternativeZwiązek postawy rodziny z płcią, nasileniem objawów i funkcjonowaniem społecznym osób chorujących na schizofrenię przez 20 lat : badanie prospektywnepl
dc.title.journalPostępy Psychiatrii i Neurologii = Advances in Psychiatry and Neurologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month