Poczucie koherencji a korzystanie z kształcenia podyplomowego w grupie małopolskich pielęgniarek

2018
journal article
article
dc.abstract.enIn Poland, a gradual increase of nurses and other health care workers interest in improvement of professional qualifications as part of postgraduate education, has been observed for several years. For this reason, one should strive to develop the educational infrastructure and influence the motivation of professionals from the health care sector in order not to waste their potential. The aim of the study was to evaluate the impact of the sense of coherence on the motivation of nurses from Małopolska to undertake postgraduate education. The study was conducted from January to March 2018 in two postgraduate training centres in Krakow. In the study participated 211 female nurses and 5 male nurses who are undergoing specialization. The Life Orientation Questionnaire (SOC-29) was used to evaluate overall indicator of coherence. In addition, during the study, original research tool was used, which content was focused on motivating factors to take up postgraduate education and the difficulties associated with it. The average result achieved on the scale of the sense of coherence was 130.36 points and was located in the middle zone of average results. The most common motivations to undertake postgraduate education were: "willingness to improve the level of knowledge and skills", and "higher salary". The main difficulty associated with the training process were "disorganization of family life" and "lack of sufficient time". The statistical analysis showed a significant relationship between the nurses' sense of meaningfulness and their desire to improve competences. Personal resources of persons performing the profession of nurse may determine their professional development. A sense of manageability, meaningfulness and comprehensibility can contribute to self-improvement in the area of the profession.pl
dc.abstract.plW Polsce od kilku lat obserwuje się stopniowy wzrost zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego w grupie pielęgniarek oraz innych pracowników ochrony zdrowia. Z tego powodu należy dążyć do rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz wpływać na motywację profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia, aby nie zmarnować ich potencjału. Ocena wpływu poczucia koherencji na motywację małopolskich pielęgniarek do podejmowania kształcenia podyplomowego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2018 r., w dwóch ośrodkach szkolenia podyplomowego w Krakowie. Uczestniczyło w nim 211 pielęgniarek i 5 pielęgniarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Do oceny ogólnego wskaźnika koherencji wykorzystano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29). Dodatkowo podczas badania zastosowano autorskie narzędzie badawcze, którego treść była zorientowana na czynniki motywujące do podjęcia kształcenia podyplomowego oraz trudności z nim związanych. Średni wynik osiągnięty na skali poczucia koherencji wynosił 130,36 pkt i mieścił się w środkowej strefie wyników przeciętnych. Najczęściej wskazywanymi motywacjami do podjęcia kształcenia podyplomowego były: ''chęć podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności" oraz "uzyskanie wyższego wynagrodzenia". Główną trudnością związaną z procesem dokształcania się była "dezorganizacja życia rodzinnego" oraz "brak wystarczającej ilości czasu". Analiza statystyczna wykazała istotną zależność pomiędzy poczuciem sensowności a motywacją, którą stanowiło podniesienie swoich kompetencji.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id92398
dc.contributor.authorWojcieszek, Agata - 164334 pl
dc.contributor.authorKurowska, Anna - 163364 pl
dc.contributor.authorMajda, Anna - 130794 pl
dc.date.accession2020-05-11pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.available2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.additionalAutorka Anna Kurowska podpisana: Nawalana, Annapl
dc.description.number3pl
dc.description.physical198-203pl
dc.description.points5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume26pl
dc.identifier.doi10.5114/ppiel.2018.80808pl
dc.identifier.eissn2299-8284pl
dc.identifier.issn1233-9989pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144959
dc.identifier.weblinkhttps://www.termedia.pl/A-sense-of-coherence-and-the-use-of-postgraduate-education-r-nin-a-group-of-the-Malopolska-nurses,134,34442,0,1.htmlpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensense of coherencepl
dc.subject.eneducationpl
dc.subject.enmotivationpl
dc.subject.ennursespl
dc.subject.plpoczucie koherencjipl
dc.subject.pledukacjapl
dc.subject.plmotywacjapl
dc.subject.plpielęgniarkipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titlePoczucie koherencji a korzystanie z kształcenia podyplomowego w grupie małopolskich pielęgniarekpl
dc.title.alternativeA sense of coherence and the use of postgraduate education in a group of the Małopolska nursespl
dc.title.journalProblemy Pielęgniarstwapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
In Poland, a gradual increase of nurses and other health care workers interest in improvement of professional qualifications as part of postgraduate education, has been observed for several years. For this reason, one should strive to develop the educational infrastructure and influence the motivation of professionals from the health care sector in order not to waste their potential. The aim of the study was to evaluate the impact of the sense of coherence on the motivation of nurses from Małopolska to undertake postgraduate education. The study was conducted from January to March 2018 in two postgraduate training centres in Krakow. In the study participated 211 female nurses and 5 male nurses who are undergoing specialization. The Life Orientation Questionnaire (SOC-29) was used to evaluate overall indicator of coherence. In addition, during the study, original research tool was used, which content was focused on motivating factors to take up postgraduate education and the difficulties associated with it. The average result achieved on the scale of the sense of coherence was 130.36 points and was located in the middle zone of average results. The most common motivations to undertake postgraduate education were: "willingness to improve the level of knowledge and skills", and "higher salary". The main difficulty associated with the training process were "disorganization of family life" and "lack of sufficient time". The statistical analysis showed a significant relationship between the nurses' sense of meaningfulness and their desire to improve competences. Personal resources of persons performing the profession of nurse may determine their professional development. A sense of manageability, meaningfulness and comprehensibility can contribute to self-improvement in the area of the profession.
dc.abstract.plpl
W Polsce od kilku lat obserwuje się stopniowy wzrost zainteresowania podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w ramach kształcenia podyplomowego w grupie pielęgniarek oraz innych pracowników ochrony zdrowia. Z tego powodu należy dążyć do rozwoju infrastruktury edukacyjnej oraz wpływać na motywację profesjonalistów z sektora ochrony zdrowia, aby nie zmarnować ich potencjału. Ocena wpływu poczucia koherencji na motywację małopolskich pielęgniarek do podejmowania kształcenia podyplomowego. Badanie zostało przeprowadzone w okresie od stycznia do marca 2018 r., w dwóch ośrodkach szkolenia podyplomowego w Krakowie. Uczestniczyło w nim 211 pielęgniarek i 5 pielęgniarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego. Do oceny ogólnego wskaźnika koherencji wykorzystano Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC-29). Dodatkowo podczas badania zastosowano autorskie narzędzie badawcze, którego treść była zorientowana na czynniki motywujące do podjęcia kształcenia podyplomowego oraz trudności z nim związanych. Średni wynik osiągnięty na skali poczucia koherencji wynosił 130,36 pkt i mieścił się w środkowej strefie wyników przeciętnych. Najczęściej wskazywanymi motywacjami do podjęcia kształcenia podyplomowego były: ''chęć podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności" oraz "uzyskanie wyższego wynagrodzenia". Główną trudnością związaną z procesem dokształcania się była "dezorganizacja życia rodzinnego" oraz "brak wystarczającej ilości czasu". Analiza statystyczna wykazała istotną zależność pomiędzy poczuciem sensowności a motywacją, którą stanowiło podniesienie swoich kompetencji.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
92398
dc.contributor.authorpl
Wojcieszek, Agata - 164334
dc.contributor.authorpl
Kurowska, Anna - 163364
dc.contributor.authorpl
Majda, Anna - 130794
dc.date.accessionpl
2020-05-11
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.available
2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.additionalpl
Autorka Anna Kurowska podpisana: Nawalana, Anna
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
198-203
dc.description.pointspl
5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
26
dc.identifier.doipl
10.5114/ppiel.2018.80808
dc.identifier.eissnpl
2299-8284
dc.identifier.issnpl
1233-9989
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144959
dc.identifier.weblinkpl
https://www.termedia.pl/A-sense-of-coherence-and-the-use-of-postgraduate-education-r-nin-a-group-of-the-Malopolska-nurses,134,34442,0,1.html
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
sense of coherence
dc.subject.enpl
education
dc.subject.enpl
motivation
dc.subject.enpl
nurses
dc.subject.plpl
poczucie koherencji
dc.subject.plpl
edukacja
dc.subject.plpl
motywacja
dc.subject.plpl
pielęgniarki
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Poczucie koherencji a korzystanie z kształcenia podyplomowego w grupie małopolskich pielęgniarek
dc.title.alternativepl
A sense of coherence and the use of postgraduate education in a group of the Małopolska nurses
dc.title.journalpl
Problemy Pielęgniarstwa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
61
Views per month
Views per city
Ashburn
14
Warsaw
7
Krakow
6
Bydgoszcz
3
Wroclaw
3
Koszalin
2
Rzeszów
2
Braintree
1
Chandler
1
Des Moines
1
Downloads
wojcieszek_et-al_poczucie_koherencji_a_korzystanie_2018.pdf
8