Badania laboratoryjne przy łóżku pacjenta : konieczna współpraca pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym

2018
journal article
review article
dc.abstract.enThe point of care testing (POCT) technique denotes performing lab tests directly in the presence of a patient. A promptly obtained lab result facilitates a prompt therapeutic intervention. POCT is a very dynamically developing field of laboratory diagnostics and the equipment used while employing the technique is increasingly more common in various locations in hospitals, outpatient clinics, doctor's offices and homes of the patients. The quality of patient care depends among others on the reliability of lab results. The equipment has to be used and maintained in keeping with the producer's recommendations and be provided with a quality control system. Tests performed using the POCT method require proper documentation and the operators of the equipment should be properly educated and present a high level of knowledge and skills. The objective of the paper is drawing attention to the important role of the nurse in obtaining reliable POCT results and to the necessary collaboration between the nurses and laboratory diagnosticians.pl
dc.abstract.plTechnika POCT (point of care testing) oznacza przeprowadzanie testów diagnostycznych bezpośrednio przy chorym. Uzyskanie wyniku testu diagnostycznego w krótkim czasie pomaga w szybkim ustaleniu rozpoznania. Technika POCT jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną diagnostyki laboratoryjnej, a urządzenia w niej wykorzystywane pojawiają się coraz częściej w różnych miejscach opieki nad pacjentem: w szpitalach, poradniach, gabinetach lekarskich oraz w domach pacjentów. Jakość opieki nad chorym w tym aspekcie zależy m.in. od wiarygodności wyniku testu diagnostycznego. Używane w POCT urządzenia muszą być stosowane i utrzymywane zgodnie z zaleceniami producenta oraz mieć zapewniony system kontroli jakości. Badania wykonywane w ramach POCT powinny być właściwie dokumentowane, a operatorzy tych urządzeń powinni być odpowiednio przeszkoleni oraz prezentować wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pielęgniarki w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników w ramach POCT oraz konieczną w tym zakresie współpracę pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Pediatriipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id92395
dc.contributor.authorWojnar, Annapl
dc.contributor.authorSztefko, Krystyna - 133601 pl
dc.date.accession2020-05-11pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.available2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number3pl
dc.description.physical177-181pl
dc.description.points5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume26pl
dc.identifier.doi10.5114/ppiel.2018.80812pl
dc.identifier.eissn2299-8284pl
dc.identifier.issn1233-9989pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144956
dc.identifier.weblinkhttps://www.termedia.pl/Point-of-care-testing-collaboration-between-a-nurse-r-nand-a-laboratory-laboratorians-is-needed,134,34446,0,1.htmlpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enlaboratory testing at the bedsidepl
dc.subject.enPOCTpl
dc.subject.ennursepl
dc.subject.enlaboratory diagnosticianpl
dc.subject.ploznaczenia laboratoryjne przy łóżkupl
dc.subject.plPOCTpl
dc.subject.plpielęgniarkapl
dc.subject.pldiagnosta laboratoryjnypl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleBadania laboratoryjne przy łóżku pacjenta : konieczna współpraca pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnympl
dc.title.alternativePoint of care testing : collaboration between a nurse and a laboratory laboratorians is neededpl
dc.title.journalProblemy Pielęgniarstwapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
The point of care testing (POCT) technique denotes performing lab tests directly in the presence of a patient. A promptly obtained lab result facilitates a prompt therapeutic intervention. POCT is a very dynamically developing field of laboratory diagnostics and the equipment used while employing the technique is increasingly more common in various locations in hospitals, outpatient clinics, doctor's offices and homes of the patients. The quality of patient care depends among others on the reliability of lab results. The equipment has to be used and maintained in keeping with the producer's recommendations and be provided with a quality control system. Tests performed using the POCT method require proper documentation and the operators of the equipment should be properly educated and present a high level of knowledge and skills. The objective of the paper is drawing attention to the important role of the nurse in obtaining reliable POCT results and to the necessary collaboration between the nurses and laboratory diagnosticians.
dc.abstract.plpl
Technika POCT (point of care testing) oznacza przeprowadzanie testów diagnostycznych bezpośrednio przy chorym. Uzyskanie wyniku testu diagnostycznego w krótkim czasie pomaga w szybkim ustaleniu rozpoznania. Technika POCT jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną diagnostyki laboratoryjnej, a urządzenia w niej wykorzystywane pojawiają się coraz częściej w różnych miejscach opieki nad pacjentem: w szpitalach, poradniach, gabinetach lekarskich oraz w domach pacjentów. Jakość opieki nad chorym w tym aspekcie zależy m.in. od wiarygodności wyniku testu diagnostycznego. Używane w POCT urządzenia muszą być stosowane i utrzymywane zgodnie z zaleceniami producenta oraz mieć zapewniony system kontroli jakości. Badania wykonywane w ramach POCT powinny być właściwie dokumentowane, a operatorzy tych urządzeń powinni być odpowiednio przeszkoleni oraz prezentować wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Celem pracy jest zwrócenie uwagi na ważną rolę pielęgniarki w uzyskiwaniu wiarygodnych wyników w ramach POCT oraz konieczną w tym zakresie współpracę pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Pediatrii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
92395
dc.contributor.authorpl
Wojnar, Anna
dc.contributor.authorpl
Sztefko, Krystyna - 133601
dc.date.accessionpl
2020-05-11
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.available
2020-01-17T10:02:56Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
3
dc.description.physicalpl
177-181
dc.description.pointspl
5
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
26
dc.identifier.doipl
10.5114/ppiel.2018.80812
dc.identifier.eissnpl
2299-8284
dc.identifier.issnpl
1233-9989
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/144956
dc.identifier.weblinkpl
https://www.termedia.pl/Point-of-care-testing-collaboration-between-a-nurse-r-nand-a-laboratory-laboratorians-is-needed,134,34446,0,1.html
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-NC-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
laboratory testing at the bedside
dc.subject.enpl
POCT
dc.subject.enpl
nurse
dc.subject.enpl
laboratory diagnostician
dc.subject.plpl
oznaczenia laboratoryjne przy łóżku
dc.subject.plpl
POCT
dc.subject.plpl
pielęgniarka
dc.subject.plpl
diagnosta laboratoryjny
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Badania laboratoryjne przy łóżku pacjenta : konieczna współpraca pielęgniarki z diagnostą laboratoryjnym
dc.title.alternativepl
Point of care testing : collaboration between a nurse and a laboratory laboratorians is needed
dc.title.journalpl
Problemy Pielęgniarstwa
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Krakow
8
Poznan
5
Lodz
4
Warsaw
4
Lublin
3
Koszalin
2
Stargard
2
Wroclaw
2
Ashburn
1
Bydgoszcz
1
Downloads
wojnar_sztefko_badania_laboratoryjne_przy_lozku_pacjenta_2018.pdf
5