Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa

2018
journal article
review article
1
dc.abstract.enAscites with elevated serum CA-125 but without suspicious adnexal masses is a diagnostic challenge. The differential diagnosis of patients aged 20–50 years old presenting with ascites should account for rare etiologies, such as the hypereosinophilic syndrome. A 37-year-old patient was referred to the Gynecologic Oncology Outpatient Clinic of the University Hospital in Krakow due to rapidly progressing ascites with serum CA-125 above the normal limit. Thorough imaging studies showed no evidence of malignant ascites, whilst hypereosinophilia was detected in laboratory tests. After ruling out other causes of primary and reactive hypereosinophilia, the diagnosis of the hypereosinophilic syndrome was made. After the administration of oral corticosteroid therapy, complete resolution of symptoms (including ascites) was achieved, and CA-125 level returned to normal. Currently, the patient is asymptomatic and is followed up at the Autoimmune Diseases Outpatient Clinic.pl
dc.abstract.plWodobrzusze z towarzyszącą antygenemią CA-125 przy jednoczesnym braku onkologicznie podejrzanych zmian w obrębie jajnika jest trudnym problemem diagnostycznym. W toku diagnostyki różnicowej u pacjentek pomiędzy 20. a 50. rokiem życia z wodobrzuszem, aby uniknąć niepotrzebnej interwencji chirurgicznej, należy wziąć pod uwagę rzadkie przyczyny tego objawu, m.in. zespół hipereozynofilowy. Trzydziestosiedmioletnia pacjentka została skierowana do Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu szybko narastającego wodobrzusza z towarzyszącym wzrostem stężenia markera CA-125 powyżej wartości referencyjnych. W szczegółowej diagnostyce obrazowej wykluczono nowotworowe pochodzenie wodobrzusza, a laboratoryjnie stwierdzono hipereozynofilię. Po wykluczeniu innych przyczyn eozynofilii pierwotnej i reaktywnej rozpoznano zespół hipereozynofilowy. Po włączeniu steroidoterapii doustnej zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów (w tym wodobrzusza) i unormowanie stężenia CA-125. Obecnie pacjentka nie ma żadnych objawów, pozostaje pod opieką Poradni Chorób Immunologicznych.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologiipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id90736
dc.contributor.authorBałajewicz-Nowak, Marta - 141354 pl
dc.contributor.authorGlanowska, Izabela - 141753 pl
dc.contributor.authorHosiawa, Violetta - 129728 pl
dc.contributor.authorPityński, Kazimierz - 133168 pl
dc.contributor.authorLudwin, Inga - 130729 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T10:00:11Z
dc.date.available2020-01-17T10:00:11Z
dc.date.issued2018pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical57-63pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume16pl
dc.identifier.doi10.15557/CGO.2018.0007pl
dc.identifier.eissn2451-0750pl
dc.identifier.issn2081-1632pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143890
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enascitespl
dc.subject.enhypereosinophiliapl
dc.subject.enCA-125pl
dc.subject.enhypereosinophilic syndromepl
dc.subject.plwodobrzuszepl
dc.subject.plhipereozynofiliapl
dc.subject.plantygenemia CA-125pl
dc.subject.plzespół hipereozynofilowypl
dc.subtypeReviewArticlepl
dc.titleWodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii : opis przypadku i przegląd piśmiennictwapl
dc.title.alternativeEosinophilic ascites: a case report and literature reviewpl
dc.title.journalCurrent Gynecologic Oncologypl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.enpl
Ascites with elevated serum CA-125 but without suspicious adnexal masses is a diagnostic challenge. The differential diagnosis of patients aged 20–50 years old presenting with ascites should account for rare etiologies, such as the hypereosinophilic syndrome. A 37-year-old patient was referred to the Gynecologic Oncology Outpatient Clinic of the University Hospital in Krakow due to rapidly progressing ascites with serum CA-125 above the normal limit. Thorough imaging studies showed no evidence of malignant ascites, whilst hypereosinophilia was detected in laboratory tests. After ruling out other causes of primary and reactive hypereosinophilia, the diagnosis of the hypereosinophilic syndrome was made. After the administration of oral corticosteroid therapy, complete resolution of symptoms (including ascites) was achieved, and CA-125 level returned to normal. Currently, the patient is asymptomatic and is followed up at the Autoimmune Diseases Outpatient Clinic.
dc.abstract.plpl
Wodobrzusze z towarzyszącą antygenemią CA-125 przy jednoczesnym braku onkologicznie podejrzanych zmian w obrębie jajnika jest trudnym problemem diagnostycznym. W toku diagnostyki różnicowej u pacjentek pomiędzy 20. a 50. rokiem życia z wodobrzuszem, aby uniknąć niepotrzebnej interwencji chirurgicznej, należy wziąć pod uwagę rzadkie przyczyny tego objawu, m.in. zespół hipereozynofilowy. Trzydziestosiedmioletnia pacjentka została skierowana do Poradni Ginekologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie z powodu szybko narastającego wodobrzusza z towarzyszącym wzrostem stężenia markera CA-125 powyżej wartości referencyjnych. W szczegółowej diagnostyce obrazowej wykluczono nowotworowe pochodzenie wodobrzusza, a laboratoryjnie stwierdzono hipereozynofilię. Po wykluczeniu innych przyczyn eozynofilii pierwotnej i reaktywnej rozpoznano zespół hipereozynofilowy. Po włączeniu steroidoterapii doustnej zaobserwowano całkowite ustąpienie objawów (w tym wodobrzusza) i unormowanie stężenia CA-125. Obecnie pacjentka nie ma żadnych objawów, pozostaje pod opieką Poradni Chorób Immunologicznych.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Ginekologii i Onkologii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
90736
dc.contributor.authorpl
Bałajewicz-Nowak, Marta - 141354
dc.contributor.authorpl
Glanowska, Izabela - 141753
dc.contributor.authorpl
Hosiawa, Violetta - 129728
dc.contributor.authorpl
Pityński, Kazimierz - 133168
dc.contributor.authorpl
Ludwin, Inga - 130729
dc.date.accessioned
2020-01-17T10:00:11Z
dc.date.available
2020-01-17T10:00:11Z
dc.date.issuedpl
2018
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
1
dc.description.physicalpl
57-63
dc.description.pointspl
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
16
dc.identifier.doipl
10.15557/CGO.2018.0007
dc.identifier.eissnpl
2451-0750
dc.identifier.issnpl
2081-1632
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/143890
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
ascites
dc.subject.enpl
hypereosinophilia
dc.subject.enpl
CA-125
dc.subject.enpl
hypereosinophilic syndrome
dc.subject.plpl
wodobrzusze
dc.subject.plpl
hipereozynofilia
dc.subject.plpl
antygenemia CA-125
dc.subject.plpl
zespół hipereozynofilowy
dc.subtypepl
ReviewArticle
dc.titlepl
Wodobrzusze w przebiegu hipereozynofilii : opis przypadku i przegląd piśmiennictwa
dc.title.alternativepl
Eosinophilic ascites: a case report and literature review
dc.title.journalpl
Current Gynecologic Oncology
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
71
Views per month
Views per city
Warsaw
8
Gdansk
4
Poznan
4
Wroclaw
4
Zary
3
Ashburn
2
Katowice
2
Lodz
2
Rypin
2
Rzeszów
2
Downloads
balajewicz-nowak_et-al_wodobrzusze_w_przebiegu_hipereozynofilii_2018.pdf
14
balajewicz-nowak_et-al_wodobrzusze_w_przebiegu_hipereozynofilii_2018.odt
2