Vad dillar du om? : om översättning av svenskt litterärt talspråk till polska

2013
book section
conference proceedings
dc.abstract.otherNyttjandet av talspråksmarkörer i en litterär text ska förmedla en avsedd effekt. Den ska skapa en ”verklig” situation och karakterisera personerna med hjälp av deras sätt att uttrycka sig. Talspråket är alltså starkt kulturbundet och anpassat till ett språks stilistiska konventioner. Det är alltså förknippat med språkets normer och traditioner. Detta gör att översättning av talspråk är en stor utmaning för översättare. Talspråk kan markeras på flera nivåer i en text: på fonologisk/morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå. Den lexikala nivån är mest intressant. Vid sidan av syntaxen är det just ord som förmedlar textens stilnivå och deras värdeladdning samt intensitet som har ett stort inflytande på hur texten uppfattas av läsare. Att behålla det stilistiska värdet i översättningen av den svenska texten till polska är inte lätt. Översättaren är tvungen att ta beslut i vilken grad måltexten behåller källtextens stilistiska värde och inte förlorar sin talspråkliga prägel. Att bedöma ordets vardagliga innebörd förefaller svårt. Därför är översättning av litterärt talspråk ett intressant forskningsämne. Föredragets syfte är att visa hur de talspråkliga markörerna på lexikal nivå återges av översättarna till polskan och vilka tendenser som förekommer vid översättningen av dem. Man kan tänka sig att målspråket ofta saknar motsvarigheter till källspråkets talspråkliga markörer på den lexikala nivån. I vilken grad behålls ordens stilistiska värde i översättningen? Det kanske neutraliseras eller förstärks? Vilka tendenser dominerar? På vilket sätt påverkar översättarens val måltextens innehåll? Som exempelkälla tjänar den svenska samtida prosan och dess översättningar till polskan: Håkan Nessers Carambole (2000), Thorbjörn Flygts Underdog (2001), Åsa Larssons Solstorm (2003), Carl-Henning Wijkmarks Stundande natten (2007) och även en barnbok av Moni Nilsson Tsatsiki och Farsan (1996). I beaktande tas först och främst de ord som tillhör det vardagliga språkregistret med undantag av svordomar som kan utgöra en avgränsad kategori för sigpl
dc.affiliationWydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiejpl
dc.conferenceSvenskans beskrivningpl
dc.conference.cityKarlstad
dc.conference.countrySzwecja
dc.conference.datefinish2011-10-14
dc.conference.datestart2011-10-13
dc.contributor.authorStasiak-Górna, Marta - 143131 pl
dc.contributor.editorBihl, Björnpl
dc.contributor.editorAndersson, Peterpl
dc.contributor.editorLötmarker, Lenapl
dc.date.accessioned2015-07-31T09:01:16Z
dc.date.available2015-07-31T09:01:16Z
dc.date.issued2013pl
dc.description.conftypeinternationalpl
dc.description.physical285-295pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.seriesSvenskans Beskrivning
dc.description.seriesnumber32
dc.identifier.isbn978-91-70634-90-1pl
dc.identifier.seriesissn1102-3619
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14348
dc.languageswepl
dc.language.containerswepl
dc.participationStasiak-Górna, Marta: 100%;pl
dc.pubinfoKarlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitetpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.enSwedish languagepl
dc.subject.enSwedish/Polishpl
dc.subject.enspoken languagepl
dc.subject.entranslationpl
dc.subject.pljęzyk szwedzkipl
dc.subject.plszwedzki/polskipl
dc.subject.pljęzyk mówionypl
dc.subject.pltłumaczeniepl
dc.subject.plprzekładpl
dc.subtypeConferenceProceedingspl
dc.titleVad dillar du om? : om översättning av svenskt litterärt talspråk till polskapl
dc.title.alternativeVad dillar du om? : on translation of Swedish literary spoken language into Polishpl
dc.title.containerSvenskans beskrivning 32 : förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011pl
dc.typeBookSectionpl
dspace.entity.typePublication
dc.abstract.otherpl
Nyttjandet av talspråksmarkörer i en litterär text ska förmedla en avsedd effekt. Den ska skapa en ”verklig” situation och karakterisera personerna med hjälp av deras sätt att uttrycka sig. Talspråket är alltså starkt kulturbundet och anpassat till ett språks stilistiska konventioner. Det är alltså förknippat med språkets normer och traditioner. Detta gör att översättning av talspråk är en stor utmaning för översättare. Talspråk kan markeras på flera nivåer i en text: på fonologisk/morfologisk, lexikal och syntaktisk nivå. Den lexikala nivån är mest intressant. Vid sidan av syntaxen är det just ord som förmedlar textens stilnivå och deras värdeladdning samt intensitet som har ett stort inflytande på hur texten uppfattas av läsare. Att behålla det stilistiska värdet i översättningen av den svenska texten till polska är inte lätt. Översättaren är tvungen att ta beslut i vilken grad måltexten behåller källtextens stilistiska värde och inte förlorar sin talspråkliga prägel. Att bedöma ordets vardagliga innebörd förefaller svårt. Därför är översättning av litterärt talspråk ett intressant forskningsämne. Föredragets syfte är att visa hur de talspråkliga markörerna på lexikal nivå återges av översättarna till polskan och vilka tendenser som förekommer vid översättningen av dem. Man kan tänka sig att målspråket ofta saknar motsvarigheter till källspråkets talspråkliga markörer på den lexikala nivån. I vilken grad behålls ordens stilistiska värde i översättningen? Det kanske neutraliseras eller förstärks? Vilka tendenser dominerar? På vilket sätt påverkar översättarens val måltextens innehåll? Som exempelkälla tjänar den svenska samtida prosan och dess översättningar till polskan: Håkan Nessers Carambole (2000), Thorbjörn Flygts Underdog (2001), Åsa Larssons Solstorm (2003), Carl-Henning Wijkmarks Stundande natten (2007) och även en barnbok av Moni Nilsson Tsatsiki och Farsan (1996). I beaktande tas först och främst de ord som tillhör det vardagliga språkregistret med undantag av svordomar som kan utgöra en avgränsad kategori för sig
dc.affiliationpl
Wydział Filologiczny : Instytut Filologii Germańskiej
dc.conferencepl
Svenskans beskrivning
dc.conference.city
Karlstad
dc.conference.country
Szwecja
dc.conference.datefinish
2011-10-14
dc.conference.datestart
2011-10-13
dc.contributor.authorpl
Stasiak-Górna, Marta - 143131
dc.contributor.editorpl
Bihl, Björn
dc.contributor.editorpl
Andersson, Peter
dc.contributor.editorpl
Lötmarker, Lena
dc.date.accessioned
2015-07-31T09:01:16Z
dc.date.available
2015-07-31T09:01:16Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.description.conftypepl
international
dc.description.physicalpl
285-295
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.series
Svenskans Beskrivning
dc.description.seriesnumber
32
dc.identifier.isbnpl
978-91-70634-90-1
dc.identifier.seriesissn
1102-3619
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/14348
dc.languagepl
swe
dc.language.containerpl
swe
dc.participationpl
Stasiak-Górna, Marta: 100%;
dc.pubinfopl
Karlstad : Institutionen för språk, litteratur och interkultur, Karlstads universitet
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
Swedish language
dc.subject.enpl
Swedish/Polish
dc.subject.enpl
spoken language
dc.subject.enpl
translation
dc.subject.plpl
język szwedzki
dc.subject.plpl
szwedzki/polski
dc.subject.plpl
język mówiony
dc.subject.plpl
tłumaczenie
dc.subject.plpl
przekład
dc.subtypepl
ConferenceProceedings
dc.titlepl
Vad dillar du om? : om översättning av svenskt litterärt talspråk till polska
dc.title.alternativepl
Vad dillar du om? : on translation of Swedish literary spoken language into Polish
dc.title.containerpl
Svenskans beskrivning 32 : förhandlingar vid trettioandra sammankomsten för svenskans beskrivning, Karlstad den 13-14 oktober 2011
dc.typepl
BookSection
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
16
Views per month
Views per city
Berlin
2
Dublin
2
Krakow
2
Wroclaw
2
Des Moines
1
Międzyrzecz
1
Szczecin
1

No access

No Thumbnail Available