The influence of deep sensory foot stimulation on balance and gait function in patients with hemiparesis

2017
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:47:34Z
dc.abstract.enBackground: Current research emphasizes the importance of sensory afference for movement control. Multisensory information may be processed in the brain even when its damage is located in multimodal association areas and specific sensory cortex. Aim: The aim of the study was to assess the influence of sensory stimulation of the hemiparetic foot on balance and gait improvement in stroke patients with respect to the their age, time from onset and location of stroke. Material and methods: The study was carried out from March to July 2016 and involved 40 consecutive inpatients (age 39-86 years; mean=68,3; SD=10.2) staying at the “Pasternik” rehabilitation centre in Modlniczka for 6 weeks. On the day of the physician’s examination, medical history was recorded and patients were interviewed about their health condition. After that, three functional tests were carried out: the Two-scale test, the Tinetti test and the Timed Up and Go test (TUG). The measurements were taken: before sensory stimulation, after the first treatment, after 4 weeks of treatment and at 2 weeks of follow-up. Every day, treatment consisted of individual sensory stimulation of the hemiparetic foot performed by a physiotherapist according to the specific principles of the Bobath concept. Additionally, aimed at foot sensory stimulation, patients performed their own supervised exercises using designated equipment at a gym. Results: 4 weeks of treatment aimed at the sensory stimulation of the hemiparetic foot influenced balance and gait improvement in stroke survivors. Significant improvement in weight distribution on the Two-scale test was detected immediately after the first stimulation. The results of both gait tests measured after 4 weeks of physiotherapy allowed to classify subjects into the group of average fall risks in comparison to the initial high-risk group. The study indicated more efficacy of sensory stimulation in younger patients with left side paresis and a shorter period after stroke onset. Conclusion: Foot sensory stimulation is a non-invasive, efficient therapeutic tool for regaining balance and gait improvement in hemiparetic subjects after stroke.pl
dc.abstract.plWprowadzenie: Aktualnie prowadzone badania naukowe podkreślają znaczenie informacji sensorycznej dla kontroli ruchowej. Informacja multisensoryczna może być przetwarzana przez mózg nawet wtedy, gdy jego uszkodzenie obejmuje multimodalne obszary kory kojarzeniowej oraz specyficzne obszary kory czuciowej. Cel: Celem badania była ocena wpływu stymulacji czuciowej stopy na równowagę i funkcję chodu osób z niedowładem połowiczym z uwzględnieniem wieku badanych, okresu, który upłynął od udaru oraz jego lokalizacji. Materiał i metody: Badaniami prowadzonymi od marca do lipca 2016 roku objęto grupę czterdziestu kolejnych chorych (wiek 39-86 lat; średnia=68,3; SD= 10,2) leczonych w ośrodku rehabilitacyjnym NZOZ Pasternik w Modlniczce, przebywających na 6 tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. W dniu konsultacji lekarskiej przeprowadzono wywiad i ankietę na temat stanu zdrowia, a następnie przeprowadzono badanie przedmiotowe złożone z 3 testów funkcjonalnych: testu dwóch wag, testu Tinetti, oraz testu "Wstań i idź" (TUG). Pomiary wykonano czterokrotnie: przed rozpoczęciem usprawniania, pierwszego dnia po fizjoterapii, po 4 tygodniowym okresie usprawniania oraz po 2 tygodniowej przerwie. Codzienna rehabilitacja obejmowała indywidualną stymulację sensoryczną stopy wykonaną przez fizjoterapeutę zgodnie z założeniami koncepcji Bobath. Dodatkowo pacjenci mieli dostęp do sali gimnastycznej, gdzie wykonywali samodzielnie zadane ćwiczenia ukierunkowane na sensorykę stopy przy wykorzystaniu odpowiednich przyrządów terapeutycznych. Wyniki: Czterotygodniowa fizjoterapia dedykowana stymulacji sensorycznej niedowładnej stopy wpłynęła na poprawę równowagi i funkcji chodu u chorych z niedowładem połowiczym. Znamienną poprawę w symetrii rozkładu ciężaru ciała na dwóch wagach zanotowano już po pierwszej stymulacji. Wyniki obu testów chodu po zakończeniu fizjoterapii pozwoliły na zakwalifikowanie chorych do grupy osób o średnim ryzyku upadku z wyjściowo wysokiego ryzyka. Badanie wykazało również korzystniejszy wpływ terapii na usprawnienie osób młodszych, z porażeniem lewostronnym oraz krótszym okresem od incydentu udarowego. Wnioski: Stymulacja sensoryczna stopy jest nieinwazyjnym i skutecznym narzędziem terapeutycznym w przywracaniu równowagi i poprawie chodu u osób z niedowładem połowiczym po przebytym udarze mózgu.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapiipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id87617
dc.contributor.authorŚliwka, Agnieszka - 214127 pl
dc.contributor.authorDębowski, Rafałpl
dc.date.accession2020-06-04pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:20:35Z
dc.date.available2020-01-17T09:20:35Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical18-30pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume21pl
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0010.8159pl
dc.identifier.eissn1896-3250pl
dc.identifier.issn1427-9622pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142517
dc.identifier.weblinkhttps://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=159065pl
dc.languageengpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enstrokepl
dc.subject.enhemiparesispl
dc.subject.enBobath conceptpl
dc.subject.enbalancepl
dc.subject.engaitpl
dc.subject.ensensory stimulationpl
dc.subject.pludarpl
dc.subject.plhemiplegiapl
dc.subject.plkoncepcja Bobath równowagapl
dc.subject.plchódpl
dc.subject.plstymulacja czuciowapl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe influence of deep sensory foot stimulation on balance and gait function in patients with hemiparesispl
dc.title.alternativeWpływ głębokiej stymulacji czuciowej stopy na równowagę i funkcję chodu chorych z niedowładem połowiczympl
dc.title.journalRehabilitacja Medycznapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:47:34Z
dc.abstract.enpl
Background: Current research emphasizes the importance of sensory afference for movement control. Multisensory information may be processed in the brain even when its damage is located in multimodal association areas and specific sensory cortex. Aim: The aim of the study was to assess the influence of sensory stimulation of the hemiparetic foot on balance and gait improvement in stroke patients with respect to the their age, time from onset and location of stroke. Material and methods: The study was carried out from March to July 2016 and involved 40 consecutive inpatients (age 39-86 years; mean=68,3; SD=10.2) staying at the “Pasternik” rehabilitation centre in Modlniczka for 6 weeks. On the day of the physician’s examination, medical history was recorded and patients were interviewed about their health condition. After that, three functional tests were carried out: the Two-scale test, the Tinetti test and the Timed Up and Go test (TUG). The measurements were taken: before sensory stimulation, after the first treatment, after 4 weeks of treatment and at 2 weeks of follow-up. Every day, treatment consisted of individual sensory stimulation of the hemiparetic foot performed by a physiotherapist according to the specific principles of the Bobath concept. Additionally, aimed at foot sensory stimulation, patients performed their own supervised exercises using designated equipment at a gym. Results: 4 weeks of treatment aimed at the sensory stimulation of the hemiparetic foot influenced balance and gait improvement in stroke survivors. Significant improvement in weight distribution on the Two-scale test was detected immediately after the first stimulation. The results of both gait tests measured after 4 weeks of physiotherapy allowed to classify subjects into the group of average fall risks in comparison to the initial high-risk group. The study indicated more efficacy of sensory stimulation in younger patients with left side paresis and a shorter period after stroke onset. Conclusion: Foot sensory stimulation is a non-invasive, efficient therapeutic tool for regaining balance and gait improvement in hemiparetic subjects after stroke.
dc.abstract.plpl
Wprowadzenie: Aktualnie prowadzone badania naukowe podkreślają znaczenie informacji sensorycznej dla kontroli ruchowej. Informacja multisensoryczna może być przetwarzana przez mózg nawet wtedy, gdy jego uszkodzenie obejmuje multimodalne obszary kory kojarzeniowej oraz specyficzne obszary kory czuciowej. Cel: Celem badania była ocena wpływu stymulacji czuciowej stopy na równowagę i funkcję chodu osób z niedowładem połowiczym z uwzględnieniem wieku badanych, okresu, który upłynął od udaru oraz jego lokalizacji. Materiał i metody: Badaniami prowadzonymi od marca do lipca 2016 roku objęto grupę czterdziestu kolejnych chorych (wiek 39-86 lat; średnia=68,3; SD= 10,2) leczonych w ośrodku rehabilitacyjnym NZOZ Pasternik w Modlniczce, przebywających na 6 tygodniowym turnusie rehabilitacyjnym. W dniu konsultacji lekarskiej przeprowadzono wywiad i ankietę na temat stanu zdrowia, a następnie przeprowadzono badanie przedmiotowe złożone z 3 testów funkcjonalnych: testu dwóch wag, testu Tinetti, oraz testu "Wstań i idź" (TUG). Pomiary wykonano czterokrotnie: przed rozpoczęciem usprawniania, pierwszego dnia po fizjoterapii, po 4 tygodniowym okresie usprawniania oraz po 2 tygodniowej przerwie. Codzienna rehabilitacja obejmowała indywidualną stymulację sensoryczną stopy wykonaną przez fizjoterapeutę zgodnie z założeniami koncepcji Bobath. Dodatkowo pacjenci mieli dostęp do sali gimnastycznej, gdzie wykonywali samodzielnie zadane ćwiczenia ukierunkowane na sensorykę stopy przy wykorzystaniu odpowiednich przyrządów terapeutycznych. Wyniki: Czterotygodniowa fizjoterapia dedykowana stymulacji sensorycznej niedowładnej stopy wpłynęła na poprawę równowagi i funkcji chodu u chorych z niedowładem połowiczym. Znamienną poprawę w symetrii rozkładu ciężaru ciała na dwóch wagach zanotowano już po pierwszej stymulacji. Wyniki obu testów chodu po zakończeniu fizjoterapii pozwoliły na zakwalifikowanie chorych do grupy osób o średnim ryzyku upadku z wyjściowo wysokiego ryzyka. Badanie wykazało również korzystniejszy wpływ terapii na usprawnienie osób młodszych, z porażeniem lewostronnym oraz krótszym okresem od incydentu udarowego. Wnioski: Stymulacja sensoryczna stopy jest nieinwazyjnym i skutecznym narzędziem terapeutycznym w przywracaniu równowagi i poprawie chodu u osób z niedowładem połowiczym po przebytym udarze mózgu.
dc.affiliationpl
Wydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
87617
dc.contributor.authorpl
Śliwka, Agnieszka - 214127
dc.contributor.authorpl
Dębowski, Rafał
dc.date.accessionpl
2020-06-04
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:20:35Z
dc.date.available
2020-01-17T09:20:35Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
18-30
dc.description.pointspl
11
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
21
dc.identifier.doipl
10.5604/01.3001.0010.8159
dc.identifier.eissnpl
1896-3250
dc.identifier.issnpl
1427-9622
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142517
dc.identifier.weblinkpl
https://rehmed.pl/resources/html/article/details?id=159065
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
pol
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa
dc.rights.licence
CC-BY-SA
dc.rights.uri*
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
stroke
dc.subject.enpl
hemiparesis
dc.subject.enpl
Bobath concept
dc.subject.enpl
balance
dc.subject.enpl
gait
dc.subject.enpl
sensory stimulation
dc.subject.plpl
udar
dc.subject.plpl
hemiplegia
dc.subject.plpl
koncepcja Bobath równowaga
dc.subject.plpl
chód
dc.subject.plpl
stymulacja czuciowa
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
The influence of deep sensory foot stimulation on balance and gait function in patients with hemiparesis
dc.title.alternativepl
Wpływ głębokiej stymulacji czuciowej stopy na równowagę i funkcję chodu chorych z niedowładem połowiczym
dc.title.journalpl
Rehabilitacja Medyczna
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
35
Views per month
Views per city
Annapolis
2
Chandler
2
Dublin
2
Wroclaw
2
Bengaluru
1
Bogotá
1
Buk-gu
1
Cape Town
1
Chester
1
Des Moines
1
Downloads
sliwka_debowski_the_influence_of_deep_sensory_foot_stimulation_2017.pdf
5