Articaine plus morphine versus articaine alone for pain control during endodontic debridement in patients with irreversible pulpitis : a randomized controlled trial

2017
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T19:11:21Z
dc.abstract.enStandard local anaesthetics do not guarantee complete absence of pain during endodontic debridement of the inflamed pulp. We investigated whether the addition of l mg of morphine to local articaine anaesthesia as compared to articaine alone could reduce pain sensations during endodontic debridement and within 48 h after the procedure. Thirty-two patients with pain attributed to irreversible pulpitis of the first upper molar participated in this randomized, double-blind trial. Patients were randomly assigned either to the study group (patients receiving periapical injection of modified local anaesthetic solution with morphine, n = 9) or to the control group (patients receiving standard anaesthetic solution without morphine, n = 23). The pain intensity was assessed using the visual analogue scale and verbal score before and directly after endodontic debridement, as well as at 1, 2, 6, 12, 24 and 48 h after the procedure. Neither the visual analogue scale nor verbal score differed between both groups before or during the endodontic debridement, as well as during 48-hour follow-up. However, there was an insignificant tendency for greater pain relief in patients treated with articaine and morphine at 12 h after endodontic debridement (p = 0.08). The study was funded by a Jagiellonian University in Poland (JU) grant, and was registered with the JU Ethical Committee No. 2008/K/ZDS/000518. The addition of morphine to local articaine anaesthesia does not influence pain intensity in patients undergoing endodontic debridement in contrast to the previously described pain-relief effect in patients after oral surgery. However, future studies are needed to evaluate the role of opioids in local anaesthesia in endodontic procedures.pl
dc.abstract.plStandardowe znieczulenie miejscowe nie gwarantuje całkowitego ustąpienia bólu podczas zabiegu endodontycznego usuwania miazgi w stanie nieodwracalnego zapalenia. Celem pracy było sprawdzenie, czy miejscowe znieczulenie za pomocą morfiny w dawce 1 mg dodanej do standardowego znieczulenia za pomocą artykainy w porównaniu z samą artykainą zmniejszy odczuwanie bólu w czasie 48 godz. po zabiegu endodontycznym. W podwójnie ślepej próbie klinicznej uczestniczyły 32 osoby, które miały nieodwracalne zapalenie miazgi pierwszego zęba trzonowego szczęki. Uczestnicy badania byli zrandomizowani do dwóch grup: grupy badawczej, która otrzymywała artykainę i morfinę (n = 9), oraz grupy kontrolnej, która otrzymywała tylko artykainę (n = 23). Nasilenie bólu badano za pomocą numerycznej skali oceny bólu oraz skali wzrokowo- -analogowej przed zabiegiem oraz 1, 2, 6, 12, 24 i 48 godz. po zabiegu. Nie stwierdzono istotnych różnic nasilenia bólu między dwoma grupami w obu skalach oceny bólu we wszystkich kolejnych punktach oceny aż do 48 godz. po zabiegu. Stwierdzono jedynie nieistotne statystycznie mniejsze odczuwanie bólu po 12 godz. u chorych leczonych morfiną i artykainą (p = 0,08). Badanie było finansowane z grantu Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i miało zgodę Komisji Bioetycznej UJ nr: 2008/K/ZDS/000518. Dodanie morfiny do artykainy w celu mniejszego odczuwania bólu podczas endodontycznego usuwania miazgi w stanie nieodwracalnego zapalenia nie ma wpływu na odczuwanie bólu, choć większą skuteczność tego znieczulenia obserwowano wcześniej podczas zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Wskazane są dalsze badania oceniające skuteczność opioidów w miejscowym znieczuleniu podczas zabiegów endodontycznych.pl
dc.affiliationWydział Lekarski : Instytut Stomatologiipl
dc.affiliationWydział Lekarski : Klinika Neurologiipl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id87445
dc.contributor.authorSłowik, Joanna - 133431 pl
dc.contributor.authorKaczmarzyk, Tomasz - 129950 pl
dc.contributor.authorStypułkowska, Jadwigapl
dc.contributor.authorChomyszyn-Gajewska, Maria - 129012 pl
dc.contributor.authorZaleska, Małgorzata - 133884 pl
dc.contributor.authorBednarczyk, Anna - 173903 pl
dc.contributor.authorWnuk, Marcin - 228401 pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.available2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical88-93pl
dc.description.points9pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume63pl
dc.identifier.doi10.21164/pomjlifesci.338pl
dc.identifier.issn2450-4637pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142461
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcodepl
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enpulpitispl
dc.subject.enendodontic debridementpl
dc.subject.enarticainepl
dc.subject.enmorphinepl
dc.subject.enpainpl
dc.subject.plzapalenie miazgipl
dc.subject.plzabiegi endodontycznepl
dc.subject.plartykainapl
dc.subject.plmorfinapl
dc.subject.plbólpl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleArticaine plus morphine versus articaine alone for pain control during endodontic debridement in patients with irreversible pulpitis : a randomized controlled trialpl
dc.title.alternativeArtykaina plus morfina versus sama artykaina w leczeniu bólu podczas zabiegu endodontycznego z powodu nieodwracalnego zapalenia miazgi : badanie randomizowane, kontrolowanepl
dc.title.journalPomeranian Journal of Life Sciencespl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T19:11:21Z
dc.abstract.enpl
Standard local anaesthetics do not guarantee complete absence of pain during endodontic debridement of the inflamed pulp. We investigated whether the addition of l mg of morphine to local articaine anaesthesia as compared to articaine alone could reduce pain sensations during endodontic debridement and within 48 h after the procedure. Thirty-two patients with pain attributed to irreversible pulpitis of the first upper molar participated in this randomized, double-blind trial. Patients were randomly assigned either to the study group (patients receiving periapical injection of modified local anaesthetic solution with morphine, n = 9) or to the control group (patients receiving standard anaesthetic solution without morphine, n = 23). The pain intensity was assessed using the visual analogue scale and verbal score before and directly after endodontic debridement, as well as at 1, 2, 6, 12, 24 and 48 h after the procedure. Neither the visual analogue scale nor verbal score differed between both groups before or during the endodontic debridement, as well as during 48-hour follow-up. However, there was an insignificant tendency for greater pain relief in patients treated with articaine and morphine at 12 h after endodontic debridement (p = 0.08). The study was funded by a Jagiellonian University in Poland (JU) grant, and was registered with the JU Ethical Committee No. 2008/K/ZDS/000518. The addition of morphine to local articaine anaesthesia does not influence pain intensity in patients undergoing endodontic debridement in contrast to the previously described pain-relief effect in patients after oral surgery. However, future studies are needed to evaluate the role of opioids in local anaesthesia in endodontic procedures.
dc.abstract.plpl
Standardowe znieczulenie miejscowe nie gwarantuje całkowitego ustąpienia bólu podczas zabiegu endodontycznego usuwania miazgi w stanie nieodwracalnego zapalenia. Celem pracy było sprawdzenie, czy miejscowe znieczulenie za pomocą morfiny w dawce 1 mg dodanej do standardowego znieczulenia za pomocą artykainy w porównaniu z samą artykainą zmniejszy odczuwanie bólu w czasie 48 godz. po zabiegu endodontycznym. W podwójnie ślepej próbie klinicznej uczestniczyły 32 osoby, które miały nieodwracalne zapalenie miazgi pierwszego zęba trzonowego szczęki. Uczestnicy badania byli zrandomizowani do dwóch grup: grupy badawczej, która otrzymywała artykainę i morfinę (n = 9), oraz grupy kontrolnej, która otrzymywała tylko artykainę (n = 23). Nasilenie bólu badano za pomocą numerycznej skali oceny bólu oraz skali wzrokowo- -analogowej przed zabiegiem oraz 1, 2, 6, 12, 24 i 48 godz. po zabiegu. Nie stwierdzono istotnych różnic nasilenia bólu między dwoma grupami w obu skalach oceny bólu we wszystkich kolejnych punktach oceny aż do 48 godz. po zabiegu. Stwierdzono jedynie nieistotne statystycznie mniejsze odczuwanie bólu po 12 godz. u chorych leczonych morfiną i artykainą (p = 0,08). Badanie było finansowane z grantu Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ) i miało zgodę Komisji Bioetycznej UJ nr: 2008/K/ZDS/000518. Dodanie morfiny do artykainy w celu mniejszego odczuwania bólu podczas endodontycznego usuwania miazgi w stanie nieodwracalnego zapalenia nie ma wpływu na odczuwanie bólu, choć większą skuteczność tego znieczulenia obserwowano wcześniej podczas zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej. Wskazane są dalsze badania oceniające skuteczność opioidów w miejscowym znieczuleniu podczas zabiegów endodontycznych.
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Instytut Stomatologii
dc.affiliationpl
Wydział Lekarski : Klinika Neurologii
dc.cm.date
2020-01-07
dc.cm.id
87445
dc.contributor.authorpl
Słowik, Joanna - 133431
dc.contributor.authorpl
Kaczmarzyk, Tomasz - 129950
dc.contributor.authorpl
Stypułkowska, Jadwiga
dc.contributor.authorpl
Chomyszyn-Gajewska, Maria - 129012
dc.contributor.authorpl
Zaleska, Małgorzata - 133884
dc.contributor.authorpl
Bednarczyk, Anna - 173903
dc.contributor.authorpl
Wnuk, Marcin - 228401
dc.date.accessioned
2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.available
2020-01-17T09:20:33Z
dc.date.issuedpl
2017
dc.date.openaccess
0
dc.description.accesstime
w momencie opublikowania
dc.description.numberpl
4
dc.description.physicalpl
88-93
dc.description.pointspl
9
dc.description.version
ostateczna wersja wydawcy
dc.description.volumepl
63
dc.identifier.doipl
10.21164/pomjlifesci.338
dc.identifier.issnpl
2450-4637
dc.identifier.projectpl
ROD UJ / OP
dc.identifier.uri
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/142461
dc.languagepl
eng
dc.language.containerpl
eng
dc.rights*
Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.licence
CC-BY-NC-ND
dc.rights.uripl
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/legalcode
dc.share.type
otwarte czasopismo
dc.subject.enpl
pulpitis
dc.subject.enpl
endodontic debridement
dc.subject.enpl
articaine
dc.subject.enpl
morphine
dc.subject.enpl
pain
dc.subject.plpl
zapalenie miazgi
dc.subject.plpl
zabiegi endodontyczne
dc.subject.plpl
artykaina
dc.subject.plpl
morfina
dc.subject.plpl
ból
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Articaine plus morphine versus articaine alone for pain control during endodontic debridement in patients with irreversible pulpitis : a randomized controlled trial
dc.title.alternativepl
Artykaina plus morfina versus sama artykaina w leczeniu bólu podczas zabiegu endodontycznego z powodu nieodwracalnego zapalenia miazgi : badanie randomizowane, kontrolowane
dc.title.journalpl
Pomeranian Journal of Life Sciences
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
23
Views per month
Views per city
Chandler
3
Ashburn
2
Wroclaw
2
Antalya
1
Des Moines
1
Dublin
1
Downloads
slowik_et-al_articaine_plus_morphine_versus_articaine_2017.pdf
2
slowik_et-al_articaine_plus_morphine_versus_articaine_2017.odt
1