Czynniki wpływające na strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych

2017
journal article
article
cris.lastimport.scopus2024-04-07T14:36:23Z
dc.abstract.enPeople with ischemic disease of lower limbs constitute a 3-10% of the population. Disorders of a chronic nature, which are accompanied by pain, lead to decreasing body's defense mechanisms. Occurring of chronic disease demands from the patient flexibility and adaptability. Literature describes different models of strategies to cope with chronic pain. Analysis of the impact of quality of life and the nature of pain taken on strategies for coping with chronic pain in patients with limb ischemia. The study was conducted among patients hospitalized in the Department of Vascular Surgery and Vascular Surgery Clinic of the University Hospital in Krakow on 2015. This included a group of 105 patients who experienced chronic pain. The study used the method of diagnostic survey, polling technique, questionnaire survey of own design, questionnaire WHOQOL-BREF, VAS pain scale and questionnaire Strategy for Coping with Pain (CSQ) and Fontaine's scale. The study pointed to presence of the relationship between pain intensity, duration of symptoms, quality of life and the circumstances of pain and strategies chosen by the patents for coping with pain. Based on the results of the analysis it could be concluded that chronic pain is a dynamic phenomenon. Strategies chosen by the patients to cope with pain are influenced by both socio-demographic factors and factors related to the clinical nature of pain. The results show the need to embrace a holistic and multidisciplinary patient care, outlining the right direction therapy and facilitate patient adaptation and select appropriate strategies to cope with chronic pain.pl
dc.abstract.plOsoby z chorobą niedokrwienną kończyn dolnych stanowią około 3-10% populacji światowej. Schorzenia przewlekłe, którym towarzyszy występowanie bólu, prowadzą do wyczerpania rezerw mechanizmów obronnych człowieka. Występująca choroba przewlekła wymaga od chorego elastyczności oraz adaptacji. Analiza wpływu jakości życia oraz charakteru dolegliwości bólowych na podejmowane strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnych. Badanie przeprowadzono wśród chorych hospitalizowanych na Oddziale Chirurgii Naczyniowej oraz w Poradni Chirurgii Naczyń Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie w 2015 r. Objęto nim grupę 105 chorych, którzy odczuwali ból przewlekły. W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankietowania, w której wykorzystano narzędzia: kwestionariusz ankiety własnej konstrukcji, kwestionariusz WHOQOL-BREF, skalę bólu VAS oraz Kwestionariusz Strategii Radzenia Sobie z Bólem (CSQ), skalę Fontaine'a. Badania wskazały na występowanie zależności pomiędzy natężeniem bólu, czasem trwania dolegliwości, jakością życia i okolicznościami występowania bólu, a obieranymi przez badanych strategiami radzenia sobie z bólem. Ból przewlekły jest zjawiskiem dynamicznym. Na podejmowane przez chorych strategie w radzeniu sobie z bólem wpływ mają czynniki związane z klinicznym charakterem odczuwanego bólu. Zachodzi konieczność opracowania wytycznych do pracy z chorymi cierpiącymi na ból w przebiegu choroby niedokrwiennej kończyn dolnych.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Fizjoterapiipl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwapl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id83387
dc.contributor.authorPaplaczyk, Małgorzata - 192309 pl
dc.contributor.authorGawor, Anna - 129472 pl
dc.contributor.authorBonior, Joanna - 128830 pl
dc.contributor.authorChrobak-Bień, Joannapl
dc.date.accession2020-05-12pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:16:37Z
dc.date.available2020-01-17T09:16:37Z
dc.date.issued2017pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number1pl
dc.description.physical35-42pl
dc.description.points5pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.description.volume25pl
dc.identifier.doi10.5603/PP.2017.0006pl
dc.identifier.eissn2299-8284pl
dc.identifier.issn1233-9989pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/140842
dc.identifier.weblinkhttps://www.termedia.pl/Journal/-134/pdf-35668-1?filename=file-content-in-pdf.pdfpl
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-SA
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.enischemic disease of the lower limbspl
dc.subject.enchronic painpl
dc.subject.enrategies for coping with painpl
dc.subject.plchoroba niedokrwienna kończyn dolnychpl
dc.subject.plból przewlekłypl
dc.subject.plstrategie radzenia sobie z bólempl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleCzynniki wpływające na strategie radzenia sobie z bólem przewlekłym u chorych z niedokrwieniem kończyn dolnychpl
dc.title.alternativeFactors influencing the strategies of coping with chronic pain in patients with limb ischemiapl
dc.title.journalProblemy Pielęgniarstwapl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month