Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy

2013
journal article
article
cris.lastimport.wos2024-04-09T20:50:55Z
dc.abstract.enThis paper shows considerations cocnerning the importance of psychological help in a catastrophe. The first part of this article describes psychological aspects of catastrophes as a composite crisis of society and as a system that includes individual traumatic crisis of surviving victims, emergency services and other participants of a catastrophe. The second part shows intervention and psychological help model subordinated to the stages of a catastrophe - before, during and after the catastrophe. In these stages there is a variety of interventions tasks. Moreover, the paper presents the issue of availability of help and its restrictions, however, the problems connected with the preparations of crisis intervention services for giving psychological aid and education during catastrophes.pl
dc.abstract.plOpracowanie przedstawia rozważania dotyczące roli i znaczenia interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach katastroficznych. W części pierwszej artykułu zostają scharakteryzowane psychologiczne aspekty i wymiary katastrof/kataklizmów jako złożonego kryzysu społeczności jako systemu obejmującego jednostkowe traumatyczne kryzysy ocalałych ofiar, służb ratunkowych i wszystkich uczestników wydarzeń katastroficznych. Część druga opracowania przedstawia model interwencji i pomocy psychologicznej podporządkowany trzem stadiom katastrofy - przed, w trakcie i po katastrofie (czas bezpośredni i odległy), w których występuje zróżnicowanie zadań interwencyjnych. Ponadto opracowanie podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń, a przede wszystkim edukacji i przygotowania służb interwencji kryzysowej do udzialania psychologicznej pomocy w sytuacjach katastrof i kataklizmów.pl
dc.affiliationWydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanejpl
dc.contributor.authorKubacka-Jasiecka, Dorota - 128489 pl
dc.date.accessioned2014-09-26T15:24:57Z
dc.date.available2014-09-26T15:24:57Z
dc.date.issued2013pl
dc.description.number2pl
dc.description.physical159-170pl
dc.description.publication0,8pl
dc.description.volume19pl
dc.identifier.doi10.14691/CPPJ.19.2.159pl
dc.identifier.issn1425-6460pl
dc.identifier.urihttp://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1408
dc.languagepolpl
dc.language.containerpolpl
dc.rights.licencebez licencji
dc.subject.encatastrophe crisis interventionpl
dc.subject.enpsychological helppl
dc.subject.ensurvived victimspl
dc.subject.enemergency servicespl
dc.subject.plinterwencja kryzysowapl
dc.subject.plkryzysypl
dc.subject.plpomoc psychologicznapl
dc.subject.plkryzysy ocalałych ofiarpl
dc.subject.plusługipl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleInterwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofypl
dc.title.alternativePsychological intervention help in a situation of catastrophepl
dc.title.journalCzasopismo Psychologicznepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
cris.lastimport.wos
2024-04-09T20:50:55Z
dc.abstract.enpl
This paper shows considerations cocnerning the importance of psychological help in a catastrophe. The first part of this article describes psychological aspects of catastrophes as a composite crisis of society and as a system that includes individual traumatic crisis of surviving victims, emergency services and other participants of a catastrophe. The second part shows intervention and psychological help model subordinated to the stages of a catastrophe - before, during and after the catastrophe. In these stages there is a variety of interventions tasks. Moreover, the paper presents the issue of availability of help and its restrictions, however, the problems connected with the preparations of crisis intervention services for giving psychological aid and education during catastrophes.
dc.abstract.plpl
Opracowanie przedstawia rozważania dotyczące roli i znaczenia interwencyjnej pomocy psychologicznej w sytuacjach katastroficznych. W części pierwszej artykułu zostają scharakteryzowane psychologiczne aspekty i wymiary katastrof/kataklizmów jako złożonego kryzysu społeczności jako systemu obejmującego jednostkowe traumatyczne kryzysy ocalałych ofiar, służb ratunkowych i wszystkich uczestników wydarzeń katastroficznych. Część druga opracowania przedstawia model interwencji i pomocy psychologicznej podporządkowany trzem stadiom katastrofy - przed, w trakcie i po katastrofie (czas bezpośredni i odległy), w których występuje zróżnicowanie zadań interwencyjnych. Ponadto opracowanie podejmuje problematykę możliwości i ograniczeń, a przede wszystkim edukacji i przygotowania służb interwencji kryzysowej do udzialania psychologicznej pomocy w sytuacjach katastrof i kataklizmów.
dc.affiliationpl
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej : Instytut Psychologii Stosowanej
dc.contributor.authorpl
Kubacka-Jasiecka, Dorota - 128489
dc.date.accessioned
2014-09-26T15:24:57Z
dc.date.available
2014-09-26T15:24:57Z
dc.date.issuedpl
2013
dc.description.numberpl
2
dc.description.physicalpl
159-170
dc.description.publicationpl
0,8
dc.description.volumepl
19
dc.identifier.doipl
10.14691/CPPJ.19.2.159
dc.identifier.issnpl
1425-6460
dc.identifier.uri
http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/1408
dc.languagepl
pol
dc.language.containerpl
pol
dc.rights.licence
bez licencji
dc.subject.enpl
catastrophe crisis intervention
dc.subject.enpl
psychological help
dc.subject.enpl
survived victims
dc.subject.enpl
emergency services
dc.subject.plpl
interwencja kryzysowa
dc.subject.plpl
kryzysy
dc.subject.plpl
pomoc psychologiczna
dc.subject.plpl
kryzysy ocalałych ofiar
dc.subject.plpl
usługi
dc.subtypepl
Article
dc.titlepl
Interwencyjna pomoc psychologiczna w sytuacji katastrofy
dc.title.alternativepl
Psychological intervention help in a situation of catastrophe
dc.title.journalpl
Czasopismo Psychologiczne
dc.typepl
JournalArticle
dspace.entity.type
Publication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
56
Views per month
Views per city
Warsaw
9
Ashburn
4
Beijing
3
Poznan
3
Bydgoszcz
2
Dublin
2
Gdansk
2
Tczew
2
Wroclaw
2
Zakret
2

No access

No Thumbnail Available