The rating of sexual activity of women in perimenopausal period

2016
journal article
article
dc.abstract.enIntroduction. Sexual behaviour in women’s perimeno-pausal period is very likely to change. Until the midtwentieth century, menopause was associated with the stereotypical notion of the termination of needs and interests of sexuality in this peri-od of life. Contemporarily, women who undergo the period of perimenopause treat sexual life as an important aspect of social functioning. Aim of the study. The aim of the study was to assess sexual activity in perimenopausal women. Materials and methods. The research was conducted using the method of diagnostic poll among a group of 150 perimenopausal women. The research tool was the authors’ own, non-standardised questionnaire. The results were analysed statistically. Conclusions. Women in perimenopause are sexually active. Age, place of residence, education and marital status determine sexual activity in perimenopausal women. However, the occurrence of physical and psychological symptoms of perimenopause and the decision whether or not to undergo replacement therapy does not affect the sexual activity of women during this period.pl
dc.abstract.plWstęp. Zachowania seksualne kobiet w okresie okołomenopauzalnym ulegają znacznym modyfikacjom. Jeszcze do połowy XX wieku menopauza wiązała się ze stereotypowym pojęciem wygasania potrzeb i zainteresowania seksualnością w tym okresie życia. Współczesne kobiety, które przechodzą okres okołomenopauzalny traktują życie seksualne jako ważny aspekt funkcjonowania społecznego. Cel pracy. Celem pracy była ocena aktywności seksualnej kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Materiał i metoda. Badania, metodą sondażu diagnostycznego, przeprowadzono w grupie 150 kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Narzędzie stanowił samodzielnie opracowany, niestandaryzowany kwestionariusz ankiety. Uzyskane wyniki badań pod-dano analizie statystycznej. Wnioski. Kobiety w okresie okołomenopauzalnym są aktywne seksualnie. Wiek, miejsce zamieszkania, wykształcenie i stan cywilny warunkują aktywnością seksualną kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Natomiast występowanie fizycznych i psychicznych objawów okresu okołomenopauzalnego oraz stosowanie, lub nie stosowanie terapii zastępczej nie mają wpływu na aktywność seksualną kobiet w tym okresie.pl
dc.affiliationWydział Nauk o Zdrowiu : Zakład Ratownictwa Medycznegopl
dc.cm.date2020-01-07
dc.cm.id80679
dc.contributor.authorSulima, M.pl
dc.contributor.authorBednarczyk, M.pl
dc.contributor.authorLewicka, M.pl
dc.contributor.authorBrukwicka, Irenapl
dc.contributor.authorStawarz, B.pl
dc.contributor.authorKopański, Zbigniew - 130267 pl
dc.date.accession2017-02-14pl
dc.date.accessioned2020-01-17T09:14:17Z
dc.date.available2020-01-17T09:14:17Z
dc.date.issued2016pl
dc.date.openaccess0
dc.description.accesstimew momencie opublikowania
dc.description.number4pl
dc.description.physical21-24pl
dc.description.points11pl
dc.description.versionostateczna wersja wydawcy
dc.identifier.eissn2391-4408pl
dc.identifier.issn2299-9140pl
dc.identifier.projectROD UJ / OPpl
dc.identifier.urihttps://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/139684
dc.identifier.weblinkhttp://pzpr.eu/numery/2016_4/201646.pdfpl
dc.languageengpl
dc.language.containerengpl
dc.rightsUdzielam licencji. Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa*
dc.rights.licenceCC-BY-NC-ND
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl*
dc.share.typeotwarte czasopismo
dc.subject.ensexpl
dc.subject.ensexual activitypl
dc.subject.enperimenopausal periodpl
dc.subject.plsekspl
dc.subject.plaktywność seksualnapl
dc.subject.plokres okołomenopauzalnypl
dc.subtypeArticlepl
dc.titleThe rating of sexual activity of women in perimenopausal periodpl
dc.title.alternativeOcena aktywności seksualnej kobiet w okresie okołomenopauzalnympl
dc.title.journalJournal of Public Health, Nursing and Medical Rescuepl
dc.typeJournalArticlepl
dspace.entity.typePublication
Affiliations

* The migration of download and view statistics prior to the date of April 8, 2024 is in progress.

Views
0
Views per month