2019, R. 5

Permanent URI for this collection


Rok V (2019) nr 5

Spis treściStudia i rozprawy


Kierunki rozwoju polskiej pedagogiki

Antropologia i aksjologia jako ramy rozwoju pedagogiki i myślenia o wychowaniu

Neotomistyczne inspiracje polskiej myśli pedagogicznej

Polskie koncepcje pedagogiczne. Założenia - konteksty - reinterpretacje - historia


Recenzje


Browse

Recent Submissions

1 - 10 of 22